Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  


Prawo zamówień publicznych. Komentarz [EBOOK PDF]

Dyrektywa 2014/24/UE. Wybrane akty wykonawcze

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

więcej

Autorzy: Ewa Wiktorowska,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 marca 2017 r.
Kod: EBO-2308:W01P01;KAM-3292  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 299,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 269,10 zł. ( Oszczędzasz: 29,90 zł. )

Opis:

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które:

  • upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami,
  • wprowadzają elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji postanowień umów o zamówienia publiczne oraz ich wypowiedzenia,
  • promują wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności,
a także niezależnie od uregulowań wynikających z wdrażanych dyrektyw zmiany dotyczące m.in.:
  • stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  • katalogu wyłączeń z reżimu ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych, czy też
  • możliwości udzielania zaliczek wykonawcom.
W opracowaniu zamieszczono przepisy dyrektywy 2014/24/UE oraz wybrane akty wykonawcze do ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy mające na celu zapoznanie Czytelników z teoretycznym i praktycznym aspektem unormowań dotyczących prawa zamówień publicznych - wynikających z regulacji unijnych, aktów prawa krajowego (w tym zestawienia przepisów rangi ustawowej oraz rozporządzeń), orzecznictwa ETS i TSUE, SN, KIO i sądów powszechnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się zamówieniami w praktyce - zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców - oraz dla ich pełnomocników, w tym będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla osób kontrolujących prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-803-0 , Format: Ebook
Rodzaj: komentarz , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: EBO-2308:W01P01;KAM-3292 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów