Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Terminowe umowy o pracę

Aktualne problemy zatrudnienia

Monografia stanowi piewsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.

więcej

Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Anna Maroń
Rozwój historyczny regulacji prawnych umowy o pracę na czas określony | str. 15

Urszula Torbus
Ograniczenia zawierania umów o pracę na czas określony - ocena efektywności regulacji w przeszłości i obecnie | str. 28

Arkadiusz Sobczyk
Nowe regulacje dotyczące zatrudnienia na czas określony - uwagi systemowe | str. 48

Łukasz Pisarczyk
Prawna regulacja zatrudnienia terminowego a swoboda umów | str. 57

Anna Piszczek
Zgodność polskiej regulacji umów terminowych z dyrektywą Rady 99/70/WE | str. 68

Anna Daszczyńska-Ciborowska
Zagadnienie kauzalności umów o pracę na czas określony w świetle dotychczasowych i znowelizowanych przepisów | str. 77

Dominika Buch
Umowa o pracę na okres próbny | str. 87

Paweł Korus
Umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika - wybrane problemy | str. 95

Stefan Płażek
Terminowość a kadencyjność umów o pracę na czas określony | str. 106

Malgorzata Mędrala
Sezonowe umowy o pracę na czas określony | str. 120

Justyna Czerniak-Swędzioł
Zakres uprawnień związanych z rodzicielstwem w przypadku zatrudnienia na podstawie terminowej umowy o pracę | str. 135

Janusz Żołyński
Staż pracy a terminowe umowy o pracę | str. 153

Katarzyna Serafin
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z 25.06.2015 r. - wybrane problemy | str. 169

Dominika Dörre-Kolasa
Uprawnienia pracownika w razie wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania terminowej umowy o pracę | str. 180

Alina Giżejowska
Dyskryminacja oraz równe traktowanie w zatrudnieniu a terminowe umowy o pracę | str. 195

Karol Kulig
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wolność pracy | str. 209

Tatiana Wrocławska
Umowy na czas określony a zatrudnienie osób starszych | str. 221

Maciej Frączek
Umowa na czas określony a uwarunkowania rynkowe | str. 239

Wzory pism | str. 251
1. Umowa o pracę na czas określony (art. 25(1) § 1.3 k.p.) | str. 253
2. Umowa o prac. na czas określony zawierana w przypadku wystąpienia po stronie pracodawcy obiektywnych przyczyn (art. 25(1) § 4 pkt 4 k.p.) | str. 257
3. Umowa o pracę na okres próbny (art. 25 § 2-3 k.p.) | str. 260
4. Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa (art. 25(1) § 4 pkt 1 k.p.) | str. 263
5. Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu wykonywania pracy dorywczej lub sezonowej (art. 25(1) § 4 pkt 2 k.p.) | str. 266
6. Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu wykonywania pracy przez okres kadencji (art. 25(1) § 4 pkt 3 k.p.) | str. 269
7. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.) | str. 272
8. Aneks do umowy o pracę na czas określony (art. 25(1) § 4 pkt 4 k.p.) | str. 274
9. Aneks do umowy o pracę na czas określony (art. 25(1) § 2 k.p.) | str. 276
10. Porozumienie w sprawie uzupełnienia treści umowy o pracę / Aneks do umowy o pracę (art. 15 ust. 1 nowelizacji z 25.06.2015 r.) | str. 278
11. Wypowiedzenie umowy o pracę wraz ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy (art. 36 § 1 w zw. z art. 36(2) k.p.) | str. 280
12. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny (art. 34 k.p.) | str. 283
13. Zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 25(1) § 4 pkt 4 k.p. (art. 251 § 5 k.p.) | str. 284
14. Zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 25(1) § 4 pkt 4 k.p., trwającej w dniu wejścia w życie ustawy z 25.06.2015 r. (art. 15 ust. 2 nowelizacji z 25.06.2015 r.) | str. 285

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-632-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 280
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3194:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów