Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów

W publikacji omówiono zupełnie nowe w polskim piśmiennictwie podejście do usprawniania zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym, zarówno z prawnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

więcej

Autorzy: Joanna M. Salachna, Urszula Kinga Zawadzka-Pąk,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 czerwca 2017 r.
Kod: KAM-3231;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,36 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 9

Rozdział 1
Ustalenia terminologiczne i metodologiczne (Urszula K. Zawadzka-Pąk) | str. 13


Rozdział 2
Uwarunkowania prawne i zarządcze budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 20

2.1. Podstawy prawne budżetu samorządowego (Joanna M. Salachna) | str. 20
2.1.1. Budżet i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne | str. 20
2.1.2. Budżet j.s.t. - wymogi w zakresie sporządzania planu dochodów, planu wydatków oraz planu przychodów i rozchodów | str. 25
2.2. Budżet z perspektywy zarządczej (Joanna M. Salachna) | str. 40
2.2.1. Uwarunkowania zarządzania finansami samorządowymi, w tym zarządzania poprzez budżet | str. 40
2.2.2. Zarządzanie finansami z perspektywy budżetu | str. 44
2.3. Instrumenty operacjonalizujące budżet - przesłanki, zasady, elementy konstrukcji (Joanna M. Salachna) | str. 54
2.4. Specyfika rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego (Grażyna Michalczuk) | str. 64
2.5. Zasady wykonywania oraz kontrola w zarządzaniu budżetem jednostki samorządu terytorialnego (Joanna M. Salachna) | str. 86

Rozdział 3
Budżet zadaniowy | str. 101

3.1. Cel i istota budżetu zadaniowego (Urszula K. Zawadzka-Pąk) | str. 101
3.2. Klasyfikacja wydatków w budżecie zadaniowym (Urszula K. Zawadzka-Pąk) | str. 110
3.3. Część sprawnościowa w budżecie zadaniowym (Urszula K. Zawadzka-Pąk) | str. 127
3.4. Rachunkowość na potrzeby budżetu zadaniowego (Grażyna Michalczuk) | str. 136
3.5. Wady i zalety budżetu zadaniowego (Urszula K. Zawadzka-Pąk) | str. 149

Rozdział 4
Budżet rezultatów | str. 154

4.1. Cel i istota budżetu rezultatów (Urszula K. Zawadzka-Pąk) | str. 154
4.2. Klasyfikacja wydatków w budżecie rezultatów (Urszula K. Zawadzka-Pąk) | str. 159
4.3. Część sprawnościowa w budżecie rezultatów (Urszula K. Zawadzka-Pąk) | str. 169
4.4. Rachunkowość na potrzeby budżetu rezultatów (Grażyna Michalczuk) | str. 185
4.5. Wady i zalety budżetu rezultatów (Urszula K. Zawadzka-Pąk) | str. 199

Rozdział 5
Nowsze formy budżetu efektów (Urszula K. Zawadzka-Pąk) | str. 205


Literatura | str. 209

Autorzy | str. 217

Ukryj

Opis:

W warunkach ciągle zwiększającego się zakresu zadań i silnych ograniczeń finansowych jednostek samorządu terytorialnego, coraz większe znaczenie należy przykładać do usprawniania zarządzania, w tym zarządzania ich finansami. Z tych m.in. względów oczywiste jest, że j.s.t. powinny prowadzić gospodarkę finansową w sposób sprawny i skuteczny. Oznacza to, że wyznaczone w budżecie cele powinny być prawidłowo zrealizowane przy jak najmniejszym zużyciu zasobów, w tym zasobów finansowych oraz organizacyjnych. Niniejsza publikacja pokazuje budżetowanie od strony finansów, prawa, rachunkowości oraz nauki administracji.

W książce omówiono m.in. zagadnienia takie jak:
- uchwała budżetowa,
- wymogi w zakresie sporządzania planu dochodów, planu wydatków oraz planu przychodów i rozchodów,
- rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,
- klasyfikacja wydatków,
- procedury kontrolne,
- wady i zalety budżetu zadaniowego,
- wady i zalety budżetu rezultatów,

Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników j.s.t. pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat możliwości stosowania „budżetowych” narzędzi (instrumentów), które w zróżnicowanym stopniu przyczyniają się do usprawnienia zarządzania finansami – poczynając od tych, które zwiększają przejrzystość oraz tworzą grunt do podejmowania czynności zarządczych, a kończąc na innowacyjnych metodach budżetowania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-593-0 , Format: Ebook , 220
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-3231;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów