Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Poznaj najnowsze zmiany dotyczące odpowiedzialności biegłego rewidenta wynikające z nowej Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

więcej

Autorzy: Marek Wierzbowski (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  21 czerwca 2017 r.
Kod: KAM-3209:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Opis:

W publikacji kompleksowo omówiono różne reżimy odpowiedzialności prawnej, którym mogą podlegać biegli rewidenci i firmy audytorskie, w związku z naruszeniem określonych norm postępowania - odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej i administracyjnej. Skoncentrowano się przede wszystkim na kwestiach mogących mieć znaczenie praktyczne, unikając rozważań czysto teoretycznych. Przeanalizowano uwarunkowania zawodu biegłego rewidenta wynikające z nowej ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także z krajowych standardów wykonywania zawodu oraz zasad etyki.
W opracowaniu przedstawiono m.in.:
– zagadnienia związane z ponoszeniem przez biegłych rewidentów odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) lub popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa), podejmując próbę określenia - jaki, co do zasady, charakter ma odpowiedzialność cywilna biegłego rewidenta,
– analizę przepisów, które wprost lub potencjalnie odnoszą się do odpowiedzialności odszkodowawczej biegłych rewidentów, np. art. 78 ustawy o rachunkowości przewidujący odpowiedzialność karną biegłego rewidenta za sporządzenie niezgodnej ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu finansowym,
– materialne przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także przebieg postępowania dyscyplinarnego,
– zagadnienia odpowiedzialności karnoskarbowej,
– rozważania na temat kontroli działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich sprawowanej przez Krajową Komisję Nadzoru i Komisję Nadzoru Audytowego (ustalenia poczynione w toku postępowania kontrolnego będą warunkowały możliwość pociągnięcia firmy audytorskiej do odpowiedzialności administracyjnej i wymierzenie jej określonej sankcji, której rodzaj będzie zależał od rodzaju stwierdzonych uchybień).
Książka przeznaczona jest dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Zainteresuje również menedżerów podmiotów korzystających z usług biegłych rewidentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-472-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 196
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: KAM-3209:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów