Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Służebność przesyłu w praktyce na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Autorzy identyfikują podstawowe problemy służebności przesyłu, proponują kierunki ich rozwiązania, a także koncentrują się na problemach związanych z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

więcej

Autorzy: Bartosz Rakoczy (red. naukowy), Jędrzej Bujny, Mikołaj Maśliński, Barbara Boniecka, Switłana Szewczuk, Bartłomiej Jankowski,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 kwietnia 2017 r.
Kod: KAM-3058:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Podziękowania | str. 15

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające | str. 17

1. Pojęcie służebności przesyłu | str. 20
2. Sposoby nabycia i ustanowienia służebności przesyłu | str. 26
2.1. Ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy | str. 26
2.2. Ustanowienie służebności przesyłu na podstawie orzeczenia sądu | str. 29
2.3. Nabycie służebności przesyłu w wyniku zasiedzenia | str. 33
2.4. Powstanie służebności przesyłu w drodze decyzji administracyjnej | str. 40
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jako przedsiębiorca, na rzecz którego ustanawia się służebność przesyłu | str. 42
3.1. Pojęcie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego | str. 47
3.2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jako przedsiębiorca | str. 48
3.3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jako gminna jednostka organizacyjna | str. 51

Rozdział II
Prawo własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jako przesłanka ustanowienia służebności przesyłu | str. 56

1. Urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne jako urządzenia w rozumieniu art. 49 § 1 k.c. | str. 56
2. Sposoby nabycia własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | str. 73
3. Znaczenie zamiaru wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jako przesłanki umożliwiającej ustanowienie służebności przesyłu | str. 88
4. Ustalanie prawa własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych a rola rzeczoznawcy majątkowego | str. 95

Rozdział III
Ustalanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu | str. 100

1. Fakultatywność i obligatoryjność określenia wynagrodzenia | str. 100
2. Parametry wpływające na wysokość wynagrodzenia | str. 103
3. Metody ustalania wysokości wynagrodzenia | str. 111
4. Rola rzeczoznawcy majątkowego przy ustalaniu wynagrodzenia | str. 117

Rozdział IV
Treść, sposób i zakres służebności przesyłu | str. 121

1. Pojęcie treści, sposobu i zakresu służebności przesyłu | str. 121
2. Znaczenie tzw. pasa ochronnego | str. 136
3. Sposoby ustalania szerokości tzw. pasa ochronnego | str. 150
4. Rola biegłego przy ustalaniu szerokości pasa ochronnego | str. 157

Rozdział V
Zagadnienia procesowe ustanowienia służebności przesyłu | str. 166

1. Ciężar dowodu w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu | str. 166
2. Uczestnicy postępowania o ustanowienie służebności przesyłu | str. 183
3. Przebieg postępowania nieprocesowego | str. 186
4. Środki dowodowe | str. 197
5. Powództwo o złożenie określonego oświadczenia woli jako konsekwencja zawarcia umowy przedwstępnej o ustanowienie służebności przesyłu | str. 204

Zakończenie | str. 213

Bibliografia | str. 217

Ukryj

Opis:

Tematyka urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje wiele złożonych kwestii normatywnych i technicznych. Autorzy opracowania identyfikują podstawowe problemy służebności przesyłu, proponują kierunki ich rozwiązania, a także koncentrują się na problemach związanych z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Publikacja uwzględnia specyfikę przedsiębiorcy, na rzecz którego służebność przesyłu jest ustanawiana, jak również charakter urządzeń przesyłowych, które są lub będą posadowione na nieruchomości. Omówiono w niej m.in.:

  • sposoby nabycia i ustanowienia służebności przesyłu,
  • ustalanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
  • znaczenie tzw. pasa służebności,
  • ciężar dowodu w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, prokuratorów i rzeczoznawców majątkowych. Jej czytelnikami mogą być także teoretycy zajmujący się istotą prawa rzeczowego i służebnością przesyłu oraz praktycy, m.in. pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-451-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 224
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-3058:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów