Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  


Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jsfp

Poradnik Rachunkowości Budzetowej 5/2017

więcej

Autorzy: Charytoniuk Jan
Wydawnictwo:  Infor
Kod: 86325901428CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany w ustawie o finansach publicznych ? Odrzucenie poselskiego projektu zmiany ustawy o finansach publicznych ? Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej ? Komunikaty Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wytycznych dotyczących przyznawania i wykorzystania funduszy europejskich ? Projekt zmiany ustawy o partnerstwie publicznoprawnym i innych ustaw ? Projektowane przepisy wykonawcze do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym ? Kierownik jednostki odpowiada za wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z ewidencją księgową ? orzeczenie GKO ? Kredyt w rachunku bieżącym ? Ubezpieczenie od odpowiedzialności majątkowej pracowników urzędu Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów ? Jak po zmianach w klasyfikacji budżetowej ujmować wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych Jak klasyfikować? ? Zakup nowego podpisu elektronicznego ? paragraf 421 czy 430? ? Zwrot wpłaty dokonanej w 2016 r. ? paragraf 097 czy 094? ? Opłaty nauczycieli przedszkola za żywienie ? paragraf 067 czy 083? ? Pomiar wibracji na stanowisku pracy ? paragraf 430 czy 439? ? Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela ? paragraf 097 czy 095? Instruktaż ? Jak naliczać odpis na ZFŚS i przekazać go na rachunek bankowy Z doświadczenia księgowej ? Wiosenne porządki w księgach inwentarzowych Przegląd forów internetowych dla księgowych ? Odpis aktualizujący na odsetki ? Termin korekty sprawozdania Rb-28 i Rb-BZ1 ? Ustalenie wartości prac remontowych ? Odmowa zatwierdzenia wydatku przez głównego księgowego Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych ? Nieprawidłowe finansowanie działalności socjalnej ? Nieprawidłowe księgowanie na koncie 221 ? Nieprawidłowe ujmowanie kosztów jednostki z tytułu opłaty komorniczej ? Niewykonanie zaleceń pokontrolnych Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach finansów publicznych ? Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych ? ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH ? Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-65789-64-8 , Format: 16.5x23.5cm , 100
Rodzaj: , Medium: czasopismo [inne]
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: 86325901428CZ