Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej

Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej.

więcej

Autorzy: Lidia Mazowiecka (red. naukowy), Anna Tarwacka (red. naukowy), Witold Klaus (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3195:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 9

Tabula gratulatoria | str. 13

Wykaz publikacji Profesor Ewy Bieńkowskiej | str. 17

Pokrzywdzeni przestępstwem i ochrona ich praw


Anna Tarwacka
Ofiara przestępstwa w myśli starożytnej | str. 37

Wojciech Zalewski
Przyszłość wiktymologii - w stronę realizmu? | str. 49

Gerd Ferdinand Kirchhoff
Victims' criminal justice system | str. 62

Cezary Kulesza
Ewolucja uprawnień pokrzywdzonego w polskim procesie karnym | str. 77

Joanna Brylak, Andrzej Ważny
Sytuacja pokrzywdzonego w procesie karnym - zagadnienia kluczowe | str. 95

Beata Czarnecka-Dzialuk, Dobrochna Wójcik
Refleksje o sytuacji ofiar przestępstw na podstawie badań | str. 115

Anna Zientara
Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r. | str. 130

Lidia Mazowiecka
Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw w Polsce | str. 142

Wojciech Cieślak
"Zbiorowy pokrzywdzony" oraz kompensacja generalna w polskim prawie karnym | str. 164

Tomasz Kanty
Prawo pokrzywdzonego do tłumacza w procesie karnym w świetle dyrektywy 2012/29/UE z 25.10.2012 r. | str. 171

Katarzyna Dudka
Informowanie pokrzywdzonego o opuszczeniu zakładu karnego przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego | str. 184

Maria Szczepaniec
Media a wtórna wiktymizacja | str. 197

Pokrzywdzeni o szczególnych potrzebach


Zbigniew Lasocik
Sytuacja ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej w Wielkiej Brytanii w świetle nowej regulacji prawnej | str. 209

Dagmara Woźniakowska-Fajst
Ofiary uporczywego nękania (stalkingu) - charakterystyka oraz skutki pokrzywdzenia | str. 229

Krzysztof Karsznicki
Grupy ofiar dyskryminowane w Polsce | str. 240

Marta Kolendowska-Matejczuk
Ochrona praw ofiar przestępstw z nienawiści w polskim prawie karnym | str. 256

Witold Klaus
Cudzoziemki jako osoby doświadczające przemocy
motywowanej uprzedzeniami w Polsce | str. 279

Urszula Nowakowska
Temida pod lupą - mity i stereotypy na salach rozpraw | str. 294

Agnieszka Rękas
Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym - kilka uwag | str. 312

Łukasz Cora
Wyjątkowość dopuszczalności ponownego przesłuchania pokrzywdzonego w trybie art. 185a i 185c k.p.k. | str. 323

Mediacja w prawie karnym


Olga Sitarz
Ograniczenia możliwości przeprowadzenia mediacji wynikające z podstawowych zasad prawa karnego materialnego | str. 337

Dariusz Kużelewski
Mediator jako czynnik społeczny w procesie karnym | str. 349

Martin Wright
Is mediation appropriate even for rape? | str. 361

Magdalena Grudziecka, Jerzy Książek
Mediacja w sytuacji przemocy domowej - na podstawie doświadczeń mediatorów | str. 383

Paulina Wiktorska
Zagrożenie wtórną wiktymizacją podczas mediacji | str. 398

Varia


Jolanta Jakubowska-Hara
Kilka uwag w kwestii ochrony interesów pokrzywdzonego w prawie wykroczeń (na tle regulacji w prawie karnym) | str. 411

Elżbieta Dobiejewska
Spór o rodzicielskie uprowadzenie dziecka za granicę | str. 425

Paweł Burzyński
Instytucja wykorzystania dowodu z kontroli operacyjnej (art. 168b k.p.k.) w świetle uwarunkowań konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych | str. 435

Wykaz skrótów | str. 449

Autorzy | str. 453

Ukryj

Opis:

(...)Pani Profesor stoi na stanowisku, że każda ofiara wymaga traktowania jej z godnością i szacunkiem. Wielki profesjonalizm, zaangażowanie w sprawy społeczne, sprawiedliwość, trafność osądu i wrażliwość na krzywdę doznawaną przez ofiary przestępstw to cechy, za które Ewę Bieńkowską ceni bardzo wiele osób. Przy wszystkich sukcesach naukowych pozostała Ona jednak człowiekiem niezwykle skromnym i znajdującym czas dla każdego.

Prezentowana księga jest wyrazem podziwu i uznania dla dorobku Pani Profesor Ewy Bieńkowskiej ze strony autorów artykułów, a także innych osób, które doceniają Jej wkład w proces kształtowania praw ofiar przestępstw oraz procedur mediacyjnych."

Fragment publikacji

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-421-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 456
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-3195:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów