Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Sobczak, Elżbieta Piotrowska-Albin,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3109:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Profesor Jerzy Woźnicki - reformator uczelni i szkolnictwa wyższego | str. 7

CZĘŚĆ PIERWSZA
WYWIADY Z 2016 ROKU


1. Ścieżka edukacyjna: szkoła i uczelnia - rozmawiają Elżbieta Piotrowska-Albin i Krzysztof Sobczak | str. 17
2. Wydarzenia marcowe 1968 roku w Warszawie - rozmawiają Elżbieta Piotrowska-Albin i Krzysztof Sobczak | str. 41
3. "Solidarność" podziemna na tle tradycji i misji Politechniki Warszawskiej - rozmawiają Elżbieta Piotrowska-Albin i Krzysztof Sobczak | str. 54
Misja Politechniki Warszawskiej | str. 65
4. Integracja uczelni i środowiska rektorów: KRASP i FRP, Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku - rozmawiają Elżbieta Piotrowska-Albin i Krzysztof Sobczak | str. 69
5. Studenci, masowość i jakość studiów - rozmawiają Elżbieta Piotrowska-Albin i Krzysztof Sobczak | str. 112
6. Ustrój i modele uczelni - rozmawiają Elżbieta Piotrowska-Albin i Krzysztof Sobczak | str. 147
7. Zarządzanie uczelnią: sztuka rektorstwa - rozmawiają Elżbieta Piotrowska-Albin i Krzysztof Sobczak | str. 185

CZĘŚĆ DRUGA
WYWIADY Z LAT 2010-2015


1. Dwie drogi - jedna ślepa uliczka - rozmawia Joanna Kosmalska | str. 203
2. Superuniwersytety na start - rozmawiają Adam Leszczyński i Aleksandra Pezda | str. 210
3. Autonomia w warunkach konkurencji - rozmowa prof. Andrzeja K. Koźmińskiego z prof. Jerzym Woźnickim | str. 217
Słabości debaty publicznej | str. 217
O uniwersytecie i szkolnictwie wyższym | str. 222
Kto ma władzę nad uczelnią? | str. 228
4. Ilość nie nadrobi jakości - rozmawia Jolanta Ojczyk | str. 234
5. Lepsi niż Zachód - rozmawia Urszula Mirowska-Łoskot | str. 240
6. Nowa ustawa do roku 2018 - rozmawia Piotr Kieraciński | str. 250

Ukryj

Opis:

Profesor Jerzy Woźnicki to uczony działający w obszarach elektroniki i fotoniki w dziedzinie nauk technicznych. Prowadzi także badania w dyscyplinie nauki o polityce publicznej w dziedzinie nauk społecznych – uznawany jest za twórcę tej dyscypliny w naszym kraju. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Całe życie zawodowe związany z Politechniką Warszawską, był jej rektorem oraz dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Ma wyjątkowe zasługi w tworzeniu mechanizmów oraz struktur funkcjonowania i współdziałania polskich uczelni i ich rektorów – był jednym z twórców, a później przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Był inicjatorem uchwalenia i głównym autorem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. Obecnie, jako przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezes Fundacji Rektorów Polskich, jest zaangażowany w prace nad kolejną jej wersją.
W roku ukazania się tej książki obchodzi 70. urodziny, nadal biorąc udział w pracach nad polityką państwa w sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i innowacyjności.
W przeprowadzonych przez Elżbietę Piotrowską-Albin i Krzysztofa Sobczaka wywiadach Profesor wspomina wydarzenia marcowe roku 1968 i okres stanu wojennego 1981–1983 – z perspektywy ich aktywnego uczestnika. W rozmowach tych, podobnie jak w kilku wybranych wywiadach opublikowanych wcześniej w różnych czasopismach, przedstawia opinie o wyzwaniach stojących przed polskim szkolnictwem wyższym, o pożądanych kierunkach zmian, a także o zarządzaniu uczelniami i trudnej sztuce rektorstwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-516-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 264
Rodzaj: wywiad , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Psychologia i rozwój
Kod: KAM-3109:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów