Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wstęp
Tło metodologicznych dyskusji w prawoznawstwie | str. 7


Rozdział 1
Problem metodologicznej charakterystyki nauk prawnych | str. 29


Rozdział 2
Nauka prawa a nauka o prawie | str. 46


Rozdział 3
Nauka prawa | str. 69

3.1. Model deskryptywny | str. 70
3.2. Model normatywny | str. 77
3.3. Model integralny | str. 80
3.4. Model derywacyjny | str. 84
3.5. Model hermeneutyczny | str. 93
3.6. Model realistyczny | str. 101

Rozdział 4
Nauka o prawie | str. 106

4.1. Realizm prawniczy | str. 114
4.2. Model krytyczny | str. 122
4.3. Model ekonomiczny | str. 128
4.4. Model ewolucyjno-biologiczny | str. 136
4.5. Model socjologiczno-behawioralny | str. 142

Rozdział 5
Naturalizacja a nauki prawne | str. 148


Epilog
Nauki prawne a miejsce filozofii prawa | str. 169


Bibliografia | str. 183

Ukryj

Opis:

Dyskusja nad potrzebą i perspektywami naturalizacji naukowej refleksji nad prawem wymaga w pierwszej kolejności przyjęcia przynajmniej względnie ścisłego rozumienia przedmiotu i charakteru prawoznawstwa jako nauki. Stanowi to kwestię wstępną, od której - jak będę argumentował - w zasadniczym stopniu zależy odpowiedź na pytanie o możliwość i zasadność współczesnych postulatów naturalizacyjnych. Jednocześnie ustalenia należące do tak rozumianej "kwestii wstępnej" nie są bynajmniej ani proste, ani bezdyskusyjne. Spory na temat istoty i metodologicznej charakterystyki nauk prawnych mają długą historię, zaś margines przekonań, które można by uznać za względnie powszechnie przyjęte i akceptowane, okazuje się zaskakująco wąski. W pierwszej kolejności konieczne jest więc uporządkowanie problematyki charakteru i typów naukowej refleksji nad prawem. Dopiero na tym gruncie daje się sformułować pewne wnioski dotyczące możliwości i potrzeby - a także właściwego zakresu - włączenia nauk prawnych we współczesne tendencje naturalizacji metodologicznej, które w coraz większym stopniu obejmują także te dziedziny wiedzy, które dotąd uznawane były za odrębną domenę humanistycznej refleksji nad zjawiskami społeczno-kulturowymi.

Fragment publikacji

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-531-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 304
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-3213:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów