Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Opis:

Tom 1

Procedury

Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów ustawy o systemie oświaty, jak i Prawa oświatowego. Każda procedura wskazuje odpowiednio:
 • termin wykonania danego zadania,
 • podmioty uczestniczące w jego realizacji oraz
 • podstawę prawną wraz z komentarzem.
Procedury dotyczą takich zagadnień, jak:
 • zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych,
 • powierzenie i odwołanie funkcji kierowniczych w oświacie,
 • wychowanie przedszkolne,
 • dotacje dla szkół i placówek,
 • kształcenie zawodowe,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i nauki,
 • egzaminy i sprawdziany,
 • nadzór pedagogiczny,
 • kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne,
 • pomoc materialna dla uczniów,
 • finanse publiczne i kontrola zarządcza,
 • system informacji oświatowej,
 • ochrona danych osobowych,
 • bhp w placówce oświatowej,
 • krajoznawstwo i turystyka.
Wzory

Każdą procedurę uzupełniają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Stan prawny

Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z przepisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Na mocy tych przepisów zostały przygotowane procedury dotyczące m.in.:
 • przekształcania szkół i zespołów z mocy prawa,
 • opracowywania, zatwierdzania oraz dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • ruchu kadrowego nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
 • rekrutacji do szkół i przedszkoli.

Opracowanie kontynuowane jest w drugiej części pt. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta nauczyciela, prawo pracy oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe (2017).Tom 2

Procedury

Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Każda procedura wskazuje odpowiednio:
 • termin wykonania danego zadania,
 • podmioty uczestniczące w jego realizacji, oraz
 • podstawę prawną wraz z komentarzem.
Procedury dotyczą następujących zagadnień:
 • nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli,
 • wynagradzanie, czas pracy i urlopy nauczycieli,
 • kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli oraz ocena ich pracy,
 • ochrona zdrowia nauczycieli oraz ich uprawnienia socjalne i emerytura,
 • kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna,
 • prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i obsługi.
Wzory

Każdą procedurę uzupełniają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Stan prawny

Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z przepisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Obejmuje także zmiany obowiązujące od 1 września 2017 r. Na mocy tych przepisów zostały przygotowane procedury dotyczące m.in.:
 • rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w związku z likwidacją placówki oświatowej,
 • przeniesienia nauczyciela mianowanego lub zatrudnionego na umowę o pracę do innej placówki,
 • ograniczenia zatrudnienia nauczyciela,
 • przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny,
 • udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia.

Książka jest kontynuacją opracowania Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty (2017).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-830-5; 978-83-8107-589-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm)
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-2555;KAM-3249;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów