Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  


Kontrola podatników-nowe proceduty

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017

więcej


Wydawnictwo:  Infor
Kod: 86015801428CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

1. Wprowadzenie ? dwie odrębne procedury kontroli 2. Procedura przewidziana w Ordynacji podatkowej 2.1. Organy podatkowe ? właściwość 2.1.1. Zmiana właściwości 2.1.2. Wyznaczenie organu podatkowego 2.1.3. Przekazanie sprawy organowi celno-skarbowemu 2.1.4. Spory o właściwość 2.2. Rodzaje czynności uregulowanych w Ordynacji podatkowej 2.2.1. Czynności sprawdzające 2.2.2. Kontrola podatkowa 2.2.2.1. Właściwe organy 2.2.2.2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli 2.2.2.3. Termin wszczęcia kontroli 2.2.2.4. Kontrola podatkowa a przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2.2.2.5. Prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych 2.2.2.6. Zastrzeżenia do protokołu kontroli 2.2.2.7. Jak przygotować się do kontroli 2.2.3. Postępowanie podatkowe 2.2.3.1. Postępowanie dowodowe 2.2.3.2. Pełnomocnik 2.2.3.3. Odwołania 2.2.3.4. Wykonanie decyzji 3. Nowa procedura ? Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) 3.1. Zadania i organy KAS 3.1.1. Zadania KAS 3.1.2. Organy KAS 3.2. Przebieg kontroli celno-skarbowej 3.2.1. Zakres kontroli 3.2.2. Miejsce kontroli 3.2.3. Wszczęcie kontroli 3.2.4. Uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 3.2.4.1. Uprawnienia związane z prowadzoną kontrolą celno-skarbową 3.2.4.2. Szczególne uprawnienia funkcjonariuszy KAS 3.2.5. Obowiązki i prawa kontrolowanego 3.2.5.1. Obowiązki kontrolowanego 3.2.5.2. Prawa kontrolowanego 3.2.6. Dowody 3.2.7. Zakończenie kontroli celno-skarbowej 3.2.7.1. Termin zakończenia kontroli 3.2.7.2. Wynik kontroli 3.2.7.3. Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe 3.2.7.4. Odwołanie od decyzji 3.3. Audyt 3.3.1. Zakres przedmiotowy audytu 3.3.2. Podmioty podlegające audytowi 3.3.3. Podmioty przeprowadzające audyt 3.3.4. Miejsce wykonywania audytu 3.3.5. Wszczęcie audytu 3.3.6. Uprawnienia przeprowadzających audyt i obowiązki audytowanych 3.3.7. Dokumentowanie przebiegu audytu 3.3.8. Sposób zakończenia audytu 3.3.9. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej 3.4. Czynności audytowe 3.4.1. Podstawa przeprowadzenia czynności audytowych 3.4.2. Zakres czynności audytowych 3.4.3. Organ, miejsce przeprowadzania czynności audytowych oraz uprawnienia organów 3.4.4. Forma zakończenia czynności audytowych 3.4.5. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej 3.5. Urzędowe sprawdzenie 3.5.1. Istota urzędowego sprawdzenia 3.5.2. Podstawy i formy zakończenia urzędowego sprawdzenia 3.5.3. Szczegółowe regulacje dotyczące urzędowego sprawdzenia 4. Interpretacje przepisów prawa podatkowego 4.1. Interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe 4.1.1. Zagadnienia ogólne 4.1.2. Interpretacje ogólne 4.1.3. Objaśnienia podatkowe 4.2. Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 4.2.1. Organ właściwy do wydawania interpretacji indywidualnych 4.2.2. Procedura wydawania interpretacji indywidualnych 4.2.3. Postępowanie po wydaniu interpretacji 4.2.4. Publikowanie i przekazywanie interpretacji indywidualnej 4.2.5. Odpowiednie stosowanie Ordynacji podatkowej 4.3. Zakres ochronny wynikający z zastosowania się do interpretacji

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-65789-65-5 , Format: 20.5x23.5cm , 100
Rodzaj: , Medium: CZ
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: 86015801428CZ