Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej

Publikacja dotyczy teoretycznych oraz dogmatycznych problemów zmodyfikowanych typów przestępstw. Omawia również wybrane typizacje, w których pojawiają się tzw. znamiona modyfikujące.

więcej

Autorzy: Jacek Giezek (red. naukowy), Joanna Brzezińska (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3149:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 13

CZĘŚĆ I
TEORETYCZNE ORAZ DOGMATYCZNE PROBLEMY ZMODYFIKOWANYCH TYPÓW PRZESTĘPSTW - ZAGADNIENIA OGÓLNE


Łukasz Pohl
Struktury normatywne zmodyfikowanych typów przestępstw | str. 19

Przemysław Konieczniak
Uwagi o pojmowaniu typów zmodyfikowanych | str. 26

Jarosław Majewski
O konsekwencjach błędu co do desygnatu tzw. znamienia modyfikującego (aspekt teoretycznoprawny) | str. 59

Piotr Kardas
Typy zmodyfikowane ze względu na podmiot jako szczególna odmiana tzw. przestępstw indywidualnych a formy współdziałania przestępnego | str. 85

Tomasz Kaczmarek
Ekstraneus jako współdziałający w popełnieniu przestępstwa indywidualnego - problemy sporne | str. 141

Jacek Giezek
Znamiona modyfikujące typ czynu zabronionego a okoliczności wpływające na wymiar kary | str. 153

Marek Bielski
Normatywne podstawy dekodowania znamion przedmiotowych przestępstw materialnych z zaniechania jako przestępstw indywidualnych właściwych - przyczynek do wykładni art. 2 k.k. | str. 179

Joanna Brzezińska
Uwagi o dynamice typów zmodyfikowanych przestępstwa | str. 201

CZĘŚĆ II
O MODYFIKACJACH WYBRANYCH TYPÓW PRZESTĘPSTW


Gunnar Duttge
Lässt sich das Unrecht des Tötungsdelikts gradualisieren? | str. 225

Olga Sitarz
Funkcje prawa karnego a typy zmodyfikowane na przykładzie przestępstw przeciwko życiu | str. 247

Rajnhardt Kokot
O zasadności typizacji i niektórych kontrowersjach wokół zabójstwa kwalifikowanego | str. 257

Anna Golonka
Silne wzburzenie jako znamię typu uprzywilejowanego zabójstwa, określonego w art. 148 § 4 k.k., w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego | str. 278

Magdalena Budyn-Kulik
Czy uprzywilejowany typ zabójstwa pod wpływem silnego wzburzenia jest potrzebny? | str. 301

Anna Czwojda
Zabójstwo uprzywilejowane znamieniem działania pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami a stan poczytalności sprawcy | str. 318

Aneta Michalska-Warias
Czy potrzebne są kwalifikowane typy przestępstwa zgwałcenia? Kilka uwag na tle danych statystycznych przestępstwa zgwałcenia | str. 333

Konrad Lipiński
Wypadek mniejszej wagi jako uprzywilejowany typ czynu zabronionego | str. 350

Szymon Tarapata, Piotr Zakrzewski
Czy to koniec sporu dotyczącego kwestii ponoszenia odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przez sprawcę uprzednio popełnionego przestępstwa? Rzecz o wykładni znamion typu czynu zabronionego z art. 233 § 1a k.k. | str. 374

Paweł Zagiczek
Nowe typy uprzywilejowane przestępstw składania fałszywych zeznań i fałszywych opinii | str. 418

Katarzyna Piątkowska
O (nie)możliwości jednoczynowej realizacji znamion typu podstawowego oraz typu zmodyfikowanego. Uwagi na tle art. 12 k.k. | str. 445

O autorach | str. 463

Ukryj

Opis:

Publikacja dotyczy zarówno teoretycznych oraz dogmatycznych problemów zmodyfi kowanych typów przestępstw, jak i wybranych typizacji, w których pojawiają się tak zwane znamiona modyfikujące.
W opracowaniu poddano analizie m.in.:
- relacje zachodzące między typami zmodyfikowanymi,
- odpowiedzialność osób współdziałających w realizacji znamion typów różnicowanych ze względu na podmiot,
- konsekwencje braku świadomości sprawcy (czy i jakie znamię modyfikujące zostało w konkretnym przypadku zrealizowane).
Autorzy omawiają również najnowsze zmiany legislacyjne w zakresie przestępstwa składania fałszywych zeznań oraz zmodyfikowane typy przestępstw przeciwko życiu.
Publikacja jest skierowana do adwokatów, prokuratorów, sędziów i radców prawnych. Zainteresuje też pracowników naukowych zajmujących się tytułową tematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-364-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 466
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-3149:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów