Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Zasada przejrzystości stosunków korporacyjnych w polskim prawie grup spółek [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

W monografii dokonano analizy polskiej regulacji prawa grup spółek w kontekście zasady przejrzystości stosunków korporacyjnych zachodzących pomiędzy uczestnikami takiego zgrupowania.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31 marca 2017 r.
Kod: KAM-3112;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

W monografii dokonano analizy polskiej regulacji prawa grup spółek w kontekście zasady przejrzystości stosunków korporacyjnych zachodzących pomiędzy uczestnikami takiego zgrupowania.
Podstawą prawną dla poczynionych rozważań są przepisy Kodeksu spółek handlowych. Omówienie obowiązków notyfikacyjnego i informacyjnego, związanych z powstaniem i ustaniem stosunku dominacji/zależności, uzupełnione zostało o uwagi dotyczące przepisów kilkunastu wybranych ustaw szczególnych, regulujących funkcjonowanie tzw. spółek specjalistycznych. Chodzi tutaj zwłaszcza o takie akty prawne jak:
- ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w odniesieniu do spółek publicznych),
- ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (w odniesieniu m.in. do domów maklerskich),
- ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (w odniesieniu do towarzystw funduszy inwestycyjnych).
Całość rozważań, ze szczególnym uwzględnieniem analizy podstaw prawnych odpowiedzialności cywilnej spółki dominującej, oparta została także na przepisach Kodeksu cywilnego. Autor uwzględnia również aktualny dorobek doktryny prawa i judykatury.
Publikacja jest skierowana do prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów i notariuszy - oraz doradców podatkowych i menedżerów spółek. Będzie też przydatna dla pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-401-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 436
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-3112;pakiet Miejsce wydania: Warszawa