Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane

W publikacji przedstawiono problematykę dowodów i postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu (handlowym i inwestycyjnym).

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20 marca 2017 r.
Kod: KAM-3180:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 21
1. Przedmiot monografii | str. 21
2. Międzynarodowy arbitraż | str. 27
2.1. Uwagi ogólne | str. 27
2.2. Holistyczne spojrzenie na spory handlowe i inwestycyjne | str. 43
3. Systematyka monografii | str. 52
4. Literatura i źródła | str. 54

Część I
Wybrane aspekty regulacji przeprowadzenia dowodów w międzynarodowym arbitrażu | str. 59


Rozdział 1
Zasada autonomii woli stron - elastyczność proceduralna międzynarodowego arbitrażu | str. 61


Rozdział 2
Systematyzacja płaszczyzn działania zasady autonomii woli stron | str. 71

2.1. Płaszczyzny, przykłady i ograniczenia autonomii woli stron | str. 71
2.2. Pierwsza konferencja organizacyjna i zarządzenie proceduralne | str. 84
2.3. Umowy dowodowe jako przejaw autonomii woli stron | str. 104
2.4. Organizacja rozprawy głównej jako przejaw autonomii woli stron | str. 112

Rozdział 3
Znaczenie Regulaminu dowodowego IBA dla regulacji dowodów | str. 132

3.1. Geneza i rola Regulaminu dowodowego IBA | str. 132
3.2. Regulamin dowodowy IBA jako uzupełnienie regulaminu arbitrażowego | str. 135
3.3. Sposoby stosowania Regulaminu dowodowego IBA | str. 140
3.4. Zmiany wprowadzone do Regulaminu dowodowego IBA w 2010 r. | str. 147
3.5. Podstawowe zalety i wady Regulaminu dowodowego IBA | str. 161
3.5.1. Zalety Regulaminu dowodowego IBA | str. 161
3.5.2. Wady Regulaminu dowodowego IBA | str. 163

Rozdział 4
Podsumowanie - specyfika regulacji przeprowadzenia dowodów | str. 167


Część II
Środki dowodowe i sposób ich zastosowania | str. 171


Rozdział 1
Dowód z dokumentu w międzynarodowym arbitrażu | str. 173

1.1. Dowód z dokumentu w instrumentach arbitrażowych i praktyce | str. 173
1.1.1. Regulacja dowodu z dokumentu w wybranych regulaminach arbitrażowych | str. 173
1.1.2. Regulacja dowodu z dokumentu w Regulaminie dowodowym IBA | str. 176
1.1.3. Forma przedstawienia dokumentów w praktyce międzynarodowej | str. 180
1.1.3.1. Dokumenty w posiadaniu strony | str. 180
1.1.3.2. Dokumenty ujawniane na rzecz przeciwnika | str. 188
1.1.3.3. Praca z dokumentami podczas rozprawy głównej | str. 192
1.2. Procedura ujawnienia dokumentów | str. 194
1.2.1. Uwagi ogólne i prawnoporównawcze | str. 194
1.2.2. Dokumenty w posiadaniu strony przeciwnej | str. 206
1.2.2.1. Charakterystyka wniosków o ujawnienie dokumentów | str. 206
1.2.2.1.1. Terminy składania, treść i format wniosków | str. 206
1.2.2.1.2. Specyfika wniosków o ujawnienie dokumentów w postaci elektronicznej | str. 222
1.2.2.2. Dobrowolne ujawnienie dokumentów po otrzymaniu wniosku | str. 229
1.2.2.3. Podstawy odmowy ujawnienia dokumentów | str. 231
1.2.2.4. Konsultacje i zarządzenie co do spornych dokumentów | str. 242
1.2.2.5. Kultura prawna a ujawnienie dokumentów stronie przeciwnej | str. 251
1.2.3. Dokumenty w posiadaniu osób trzecich | str. 258
1.2.4. Zakres ujawnienia dokumentów w sporach handlowych a inwestycyjnych | str. 274
1.3. Różnice wobec postępowania przed sądami państwowymi | str. 276

Rozdział 2
Dowody z zeznań świadka i opinii biegłego w międzynarodowym arbitrażu | str. 278

2.1. Uwagi ogólne | str. 278
2.2. Modele przeprowadzenia dowodów z zeznań świadka i opinii biegłego | str. 284
2.3. Przegląd regulacji wybranych instrumentów międzynarodowego arbitrażu w zakresie dowodów z zeznań świadka i opinii biegłego | str. 290
2.3.1. Regulacja dowodów z zeznań świadka i opinii biegłego w regulaminach arbitrażowych | str. 290
2.3.2. Regulacja dowodów z zeznań świadka i opinii biegłego w Regulaminie dowodowym IBA oraz wybrane aspekty jej zastosowania | str. 294
2.4. Wzrost znaczenia biegłych ekonomistów w międzynarodowym arbitrażu i rozwój sektora usług forensic | str. 312
2.5. Przebieg przesłuchania świadka lub biegłego strony w międzynarodowym arbitrażu | str. 317
2.5.1. Uwagi ogólne | str. 317
2.5.2. Przesłuchanie świadków i biegłych stron w praktyce międzynarodowej | str. 318
2.5.2.1. Przygotowanie świadków i biegłych stron do przesłuchania | str. 318
2.5.2.2. Przedstawienie świadka albo biegłego strony i przesłuchanie przez stronę przedstawiającą | str. 326
2.5.2.3. Przesłuchanie świadka albo biegłego strony przez stronę przeciwną | str. 333
2.5.2.4. Ponowne przesłuchanie świadka albo biegłego strony przez stronę przedstawiającą | str. 340
2.5.2.5. Zadawanie pytań świadkom i biegłym stron przez sąd arbitrażowy | str. 342
2.5.2.6. Konfrontowanie świadków lub biegłych stron | str. 345
2.5.2.7. Kultura prawna a przesłuchanie świadków i biegłych stron | str. 349
2.5.3. Przeprowadzenie dowodów z zeznań świadka i opinii biegłego z inicjatywy sądu arbitrażowego | str. 352
2.5.3.1. Przesłuchanie świadka z inicjatywy sądu arbitrażowego | str. 352
2.5.3.2. Wyznaczenie biegłego z inicjatywy sądu arbitrażowego | str. 355
2.6. Różnice wobec postępowania przed sądami państwowymi | str. 362

Rozdział 3
Dowód z oględzin w międzynarodowym arbitrażu | str. 365


Rozdział 4
Podsumowanie sposobu zastosowania podstawowych środków dowodowych | str. 370


Część III
Podsumowanie monografii | str. 373


Rozdział 1
Wpływ kultury prawnej na przeprowadzenie dowodów | str. 375


Rozdział 2
Przemieszanie wpływów kulturowych a lex evidentia | str. 380


Rozdział 3
Przewidywania co do ewolucji międzynarodowego arbitrażu | str. 383


Bibliografia | str. 387

Lista orzecznictwa/zarządzeń proceduralnych | str. 417

Ukryj

Opis:

Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie arbitrażem i najszerzej rozumianym międzynarodowym obrotem gospodarczym. Skarb Państwa był i jest zaangażowany w liczne głośne spory arbitrażowe przyczyniające się do wzrostu zainteresowania tą tematyką.

W publikacji przedstawiono problematykę dowodów i postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu (handlowym i inwestycyjnym). Współcześnie zarówno w arbitrażu handlowym, jak i inwestycyjnym bardzo często stosowane są te same instrumenty proceduralne.

W książce omówiono m.in.:

  • wybrane aspekty regulacji przeprowadzania dowodów, w tym przede wszystkim zasadę autonomii woli stron międzynarodowego arbitrażu i jej przejawy praktyczne (rola pierwszej konferencji organizacyjnej);
  • sposoby korzystania z poszczególnych środków dowodowych: dowód z dokumentu wraz z problematyką ujawnienia dokumentów na potrzeby interlokutora, dowód z zeznań świadka i opinii biegłego, dowód z oględzin.
W publikacji przedstawiono przepisy popularnych regulaminów arbitrażowych odnoszące się do poruszanej problematyki, IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration oraz wiele innych instrumentów tzw. soft law, takich jak ICCA Drafting Sourcebook for Logistical Matters in Procedural Orders, UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings, czy w końcu wytyczne opracowane pod egidą Chartered Institute of Arbitrators.

Opracowanie zainteresuje adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej, a także ekonomistów i księgowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-396-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 592
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Działalność gospodarcza
Kod: KAM-3180:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa