Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  Autorzy: zbiorowa Praca,
Wydawnictwo:  Infor
Kod: 84669901428CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA NETTO ODLICZENIE KWOT WCZEŚNIEJ WYPŁACONYCH WYNAGRODZENIE ZA WADLIWIE WYKONANĄ PRACĘ WYPŁATA ZAWYŻONEGO WYNAGRODZENIA POTRĄCENIA USTAWOWE Świadczenia alimentacyjne Należności inne niż alimentacyjne Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi Kary porządkowe GRANICE POTRĄCEŃ KWOTY WOLNE DLA POTRĄCEŃ OBOWIĄZKOWYCH Minimalne wynagrodzenie za pracę a kwota wolna od potrąceń Jak liczyć kwotę wolną od potrąceń POTRĄCENIA DOBROWOLNE ZGODA PRACOWNIKA KWOTY WOLNE DLA POTRĄCEŃ DOBROWOLNYCH WYNAGRODZENIE PODLEGAJĄCE POTRĄCENIOM POTRĄCENIA ZE ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS WYŁĄCZENIA Z EGZEKUCJI WYPŁATY W RÓŻNYCH TERMINACH PŁATNOŚCI WYPŁATA WYNAGRODZENIA I INNYCH ŚWIADCZEŃ ZE STOSUNKU PRACY POTRĄCANIE Z PRAW MAJĄTKOWYCH PO ŚMIERCI PRACOWNIKA POTRĄCENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH GDY PRZYCHÓD Z UMOWY CYWILNOPRAWNEJ JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM UTRZYMANIA DOCHODY Z PRACY I ZLECENIA OBOWIĄZKI PRACODAWCY PO ROZWIĄZANIU STOSUNKU PRACY Z DŁUŻNIKIEM ZBIEG EGZEKUCJI KOMORNICZEJ Z ADMINISTRACYJNĄ POTRĄCENIA Z ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Należności podlegające potrąceniom GRANICE POTRĄCEŃ I KWOTY WOLNE POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW ZBIEG POTRĄCEŃ POTRĄCENIA ZA ZGODĄ PRACOWNIKA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie od nauczyciela Jak ustalić wysokość potrącenia, jeżeli pracownik otrzymał nieodpłatne świadczenie Jaką kwotę wolną od potrąceń zastosować do pracownika zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika dobrowolną składkę za kilka miesięcy Czy można żądać od pracownika zapłaty kary pieniężnej Jak dokonać jednoczesnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego Czy nadpłatę wynagrodzenia można potrącić z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Jak rozliczyć nadpłatę wynagrodzenia pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje pracownika oddelegowanego do pracy za granicę Ile można potrącić z wynagrodzenia pracownika przy zbiegu egzekucji z tytułu alimentów i innych należności Czy z wynagrodzenia pracownika można potrącić bez jego zgody niespłaconą pożyczkę w razie rozwiązania z nim umowy o pracę Jak dokonać potrącenia komorniczego z wypłaconej nauczycielowi trzynastki Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia, jeżeli pracownik pobrał zaliczkę Czy ustne cofnięcie zgody na potrącenia składek związkowych jest wiążące Jak dokonać potrącenia alimentacyjnego z wyrównania zasiłku Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego Dodatek specjalny: Ustawa zasiłkowa 2017 z komentarzem

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-65789-42-6 , Format: 16.5x23.5cm , 84
Rodzaj: , Medium: CZ
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: 84669901428CZ