Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Gimnazja w Polsce: efekty edukacyjne, finanse, organizacja

Publikacja jest adresowana do pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów i ekonomistów w zakresie usług publicznych.

więcej

Autorzy: Antoni Jeżowski,
Seria:  Poradniki ABC EDU
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3191:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Słowo wstępne (PL) | str. 7

Preface (EN) | str. 9

Podziękowania | str. 11

Rozdział 1
Wprowadzenie w problematykę | str. 13


Rozdział 2
Badania nad wybranymi elementami polskiego systemu szkolnego | str. 24

2.1. Uwagi ogólne | str. 25
2.2. Gimnazjum jako szczególny etap kształcenia | str. 34

Rozdział 3
Mierniki i wskaźniki w ekonomice edukacji - wybrane zagadnienia | str. 52

3.1. Badane obszary | str. 77
3.2. Mierniki oraz ich wskaźniki ilościowe i jakościowe | str. 87
3.2.1. Demografia | str. 88
3.2.2. Finansowanie ze środków publicznych | str. 93
3.2.3. Organizacja gimnazjów publicznych | str. 106
3.2.4. Uczniowie | str. 116
3.2.5. Edukacyjna Wartość Dodana | str. 118
3.3. Efektywność edukacyjna | str. 134
3.3.1. Publiczne wydatki na edukację w szkołach średnich | str. 136
3.3.2. Organizacja szkół i liczebność oddziałów szkolnych | str. 140
3.3.3. Zewnętrzny pomiar wyników edukacyjnych | str. 143

Rozdział 4
Metodyka badań | str. 149

4.1. Dostęp do danych | str. 150
4.1.1. Finanse | str. 150
4.1.2. Organizacja systemu szkolnego | str. 151
4.1.3. Efektywność nauczania | str. 152

Rozdział 5
Wyniki analizy | str. 155

5.1. Wyniki edukacyjne a liczebność oddziałów szkolnych | str. 155
5.2. Nakłady finansowe na edukację w cyklu kształcenia w podziale na szkoły oraz wyniki uzyskane przez uczniów | str. 168
5.3. Uwagi końcowe | str. 184

Rozdział 6
Wnioski i zalecenia dla przyszłych badań | str. 189


Abstrakt (PL) | str. 203

Abstract (EN) | str. 207

Posłowie | str. 209

Literatura | str. 215

Spisy ilustracji, tabel, wykresów i kartogramów | str. 237

Ukryj

Opis:

Publikacja jest wynikiem prac Autora w zakresie ekonomiki oświaty oraz wykorzystania jej metod i narzędzi badawczych do opisu polskiego systemu oświatowego, stosowanych z powodzeniem w pedagogice do pomiaru dydaktycznego. W warstwie badawczej analizuje stan polskich gimnazjów w latach 2009–2015. Na podstawie danych o wynikach finansowych gmin i danych edukacyjnych (gimnazjów w tych gminach) w zakresie finansowania procesu kształcenia Autor próbuje zmierzyć się z poglądem, że wyniki nauczania byłyby lepsze, gdyby państwo przeznaczało na ten cel większe środki publiczne. Proponuje także podjęcie nowych badań efektywności na wspólnej płaszczyźnie ekonomiczno-edukacyjnej, a nie, jak dotychczas, dwubiegunowo i często rozłącznie.
Książka wpisuje się w aktualną dyskusję na temat likwidacji gimnazjów. Koncentruje się na wynikach edukacyjnych jako funkcji nakładów finansowych i przyjętych rozwiązań strukturalnych w oświacie oraz – szerzej – na zagadnieniach finansowania usług publicznych w Polsce. Jest adresowana do pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów, ekonomistów w zakresie usług publicznych. Powinna także zainteresować naukowców zajmujących się problematyką szkoły w jej wielorakich uwarunkowaniach, studentów pedagogiki i ekonomii, szczególnie kierunków menedżerskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zarządzania szkołami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-381-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 242
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-3191:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów