Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie

W publikacji przedstawiono wybrane aspekty prawne ubezpieczeń na życie oraz aspekty ekonomiczno-aktuarialne.

więcej

Autorzy: Marcin Krajewski, Piotr Machnikowski, Paweł Wajda, Magdalena Szczepańska (red. naukowy), Tadeusz Szumlicz,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lutego 2017 r.
Kod: KAM-3174:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

Rozdział I
Charakter prawny ubezpieczenia na życie | str. 13

1. Wprowadzenie | str. 13
2. Przedmiot ochrony | str. 14
3. Wypadek ubezpieczeniowy | str. 20
4. Funkcje ubezpieczenia na życie | str. 28
5. Wnioski | str. 35

Rozdział II
Ważność umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym - wybrane zagadnienia | str. 36

1. Wprowadzenie | str. 36
2. Ocena modelu ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym z punktu widzenia art. 3531 k.c. | str. 37
3. Skutek uznania postanowień umowy za niedozwolone | str. 49

Rozdział III
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w kontekście ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej | str. 53

1. Uwagi ogólne | str. 53
2. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia grupowego | str. 59
3. Wystąpienie ubezpieczonego z ubezpieczenia grupowego | str. 72
4. Doręczenie ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczenia | str. 74
5. Prawo ubezpieczonego do uzyskania informacji w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej | str. 76
6. Obowiązki informacyjne na etapie poprzedzającym przystąpienie do umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek | str. 78
7. Obowiązki analizy potrzeb ubezpieczonego na etapie poprzedzającym wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową | str. 82
8. Obowiązki informacyjne w związku ze zmianą umowy ubezpieczenia | str. 87
9. Uwagi końcowe | str. 91

Rozdział IV
Ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym | str. 93

1. Wprowadzenie | str. 93
2. Regulacje prawne umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz umowy ubezpieczenia na życie, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe | str. 94
3. Charakter prawny umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i umowy ubezpieczenia na życie, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe | str. 96
4. Świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz umowie ubezpieczenia na życie, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe | str. 99
5. Funkcja inwestycyjna w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz umowie ubezpieczenia na życie, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe | str. 101
6. Obowiązek informacyjny dotyczący umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz umowy ubezpieczenia na życie, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe | str. 105
7. Ryzyko inwestycyjne w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz umowie ubezpieczenia na życie, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe | str. 110
8. Podsumowanie | str. 113

Rozdział V
Czynniki określające wartość wykupu polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Perspektywa aktuarialna | str. 115

1. Istota problemu ubezpieczeń z UFK | str. 115
2. Szczególne cechy ubezpieczeń z UFK | str. 118
3. Problem kosztów początkowych | str. 125
4. Techniczny plan ubezpieczenia z UFK | str. 131
5. Kto ma płacić za wczesne rezygnacje? | str. 142
6. Podsumowanie | str. 146

Rozdział VI
Makroekonomiczne znaczenie ubezpieczeń na życie | str. 149

1. Wprowadzenie | str. 149
2. Charakterystyka ubezpieczeń na życie, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń z UFK | str. 150
3. Stan i rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce | str. 158
4. Wpływ ubezpieczeń na życie na gospodarkę i społeczeństwo | str. 169
4.1. Przekształcanie oszczędności gospodarstw domowych w długoterminowe inwestycje. Stabilizacja rynków finansowych | str. 173
4.2. Funkcja ochronna - pokrywanie skutków finansowych realizacji ryzyka w różnych fazach życia człowieka | str. 177
4.3. Połączenie funkcji ochronnej i oszczędnościowej - unikalne rozwiązanie na rynku | str. 179
4.4. Funkcja stymulacyjno-motywacyjna ubezpieczeń na życie | str. 183
4.5. Pozostałe funkcje | str. 183
5. Zakończenie | str. 184

Rozdział VII
Społeczny kontekst ubezpieczenia na życie z UFK | str. 185

1. Wprowadzenie | str. 185
2. Jeszcze raz o niektórych problemach zabezpieczenia emerytalnego | str. 186
3. Pojęcie uzupełniającego ubezpieczenia emerytalnego | str. 190
4. Ubezpieczenie na życie z UFK - o problemie złożoności produktu emerytalnego | str. 193
5. Zakończenie | str. 198

Rozdział VIII
Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad treścią i wykonywaniem przez zakład ubezpieczeń umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym | str. 201

1. Wprowadzenie | str. 201
2. Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego zapewniające bezpośredni wpływ Komisji na treść i wykonywanie postanowień umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym | str. 203
3. Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego zapewniające wyłącznie pośredni wpływ Komisji na treść i wykonywanie postanowień umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym | str. 215
4. Podsumowanie | str. 218

Autorzy | str. 221

Ukryj

Opis:

Ubezpieczenia na życie w ostatnich latach podlegały dynamicznemu rozwojowi. Przede wszystkim znaczącą rolę zaczęły odgrywać ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, zwłaszcza ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zakłady ubezpieczeń opracowały nowe rodzaje produktów ubezpieczeniowych, które w szerokim zakresie są świadczone w ramach bancassurance. Zaoferowano bogatą gamę produktów o zróżnicowanym charakterze prawnym, konstrukcji, okresie trwania umowy oraz rodzajów instrumentów finansowych, w które inwestowane są środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych. Ze względu na skomplikowany charakter tych umów zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym autorzy poddali je dogłębnej analizie. Przybliżyli problematykę ubezpieczeń na życie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które są aktualne ze względu na nowe przepisy prawa, wynikające np. z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz orzecznictwo sądowe.

W publikacji przedstawiono wybrane aspekty prawne ubezpieczeń na życie (m.in. charakter prawny, nadzór nad ich funkcjonowaniem, charakterystykę ubezpieczeń inwestycyjnych i grupowych, kwestie nieważności umowy) oraz aspekty ekonomiczno-aktuarialne (w tym społeczne i ekonomiczne znaczenie ubezpieczeń, jak również opłaty likwidacyjne od strony aktuarialnej).

Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych, brokerów oraz menedżerów i agentów w firmach ubezpieczeniowych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i ekonomii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-372-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 224
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / ZUS, ubezpieczenia
Kod: KAM-3174:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów