Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny

Publikacja zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych.

więcej


Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lutego 2017 r.
Kod: KAM-3171:W01D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Podstawowe pojęcia | str. 13

Rozdział pierwszy
Formy współpracy międzynarodowej w sprawach karnych | str. 15

1.1. Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi UE | str. 17
1.2. Klasyczna pomoc prawna | str. 22
1.3. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 24

Rozdział drugi
Podstawowe zasady współpracy międzynarodowej w sprawach karnych | str. 28

2.1. Zasada podwójnej przestępności | str. 29
2.2. Zasada wzajemnego uznawania | str. 37
2.3. Zasada ne bis in idem | str. 42
2.4. Zasady locus regit actum i forum regit actum | str. 47
2.5. Zasada ochrony porządku publicznego | str. 49
2.6. Zasada specjalności | str. 50
2.7. Zasada wzajemności | str. 51

Rozdział trzeci
Konflikty jurysdykcji i przekazywanie ścigania | str. 55

3.1. Rozwiązywanie konfliktów jurysdykcji w trybie klasycznej pomocy prawnej | str. 56
3.1.1. Przejęcie ścigania | str. 57
3.1.2. Przekazanie ścigania | str. 59
3.2. Rozwiązywanie konfliktów jurysdykcji w UE | str. 61

Rozdział czwarty
Zespoły śledcze | str. 68

4.1. Powołanie polskiego zespołu | str. 69
4.2. Zespół zagraniczny | str. 74

Rozdział piąty
Klasyczna pomoc prawna | str. 78

5.1. Podstawowe instrumenty klasycznej pomocy prawnej | str. 80
5.1.1. Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej | str. 82
5.1.2. Pomoc prawna w Kodeksie postępowania karnego | str. 84
5.1.2.1. Quasi-list żelazny | str. 85
5.1.2.2. Immunitety | str. 86
5.2. Ekstradycja | str. 89
5.2.1. Ekstradycja czynna | str. 92
5.2.2. Ekstradycja bierna | str. 95
5.2.2.1. Areszt "ekstradycyjny" i "prowizoryczny" | str. 101
5.2.2.2. Ekstradycja uproszczona | str. 105
5.3. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 108
5.4. Gromadzenie dowodów | str. 116
5.4.1. Gromadzenie dowodów na podstawie Kodeksu postępowania karnego | str. 117
5.4.2. Gromadzenie dowodów na podstawie Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej | str. 119
5.4.3. Dopuszczalność dowodów zgromadzonych za granicą | str. 120

Rozdział szósty
Współpraca sądowa pomiędzy państwami Unii Europejskiej | str. 126

6.1. Zasady współpracy | str. 126
6.1.1. Wzajemne zaufanie, prawa procesowe oraz normy minimalne | str. 132
6.1.2. Eurojust i Europejska Sieć Sądowa | str. 137
6.1.3. Schemat postępowania krajowego w sprawach dotyczących współpracy z państwami członkowskimi | str. 140
6.2. Europejski nakaz aresztowania | str. 144
6.2.1. Wydanie ENA | str. 145
6.2.2. Wykonanie ENA | str. 153
6.3. Wzajemne uznawanie orzeczeń dotyczących kar | str. 166
6.3.1. Wzajemne uznawanie kar pieniężnych | str. 169
6.3.1.1. Wystąpienie o wykonanie kary pieniężnej | str. 169
6.3.1.2. Wykonanie kary pieniężnej | str. 171
6.3.2. Wzajemne uznawanie orzeczeń dotyczących przepadku | str. 175
6.3.2.1. Wystąpienie o wykonanie przepadku | str. 176
6.3.2.2. Wykonanie przepadku | str. 180
6.3.3. Wzajemne uznawanie kar pozbawienia wolności | str. 184
6.3.3.1. Wystąpienie o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 185
6.3.3.2. Wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 189
6.3.4. Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych | str. 196
6.3.4.1. Wystąpienie o wykonanie orzeczenia probacyjnego | str. 197
6.3.4.2. Wykonanie orzeczenia probacyjnego | str. 201
6.4. Nieizolacyjne środki zapobiegawcze | str. 209
6.4.1. Wystąpienie o wykonanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego | str. 210
6.4.2. Wykonanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego | str. 213
6.5. Gromadzenie dowodów | str. 217
6.5.1. Wystąpienie o zatrzymanie dowodów lub zabezpieczenie mienia | str. 219
6.5.2. Wykonanie wniosku o zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia | str. 221
6.6. Europejski nakaz ochrony | str. 228
6.6.1. Wystąpienie o wydanie europejskiego nakazu ochrony | str. 229
6.6.2. Wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 233

Rozdział siódmy
Kierunki rozwoju współpracy | str. 238


Aneks. Wykaz instrumentów współpracy sądowej w UE oraz ich wdrożenie do prawa krajowego | str. 245

Ukryj

Opis:

Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną część opracowania poświęcono współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne z uwagi na dynamiczny rozwój tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w których biorą udział polskie organy.

W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem publikacji jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w sprawach karnych w UE i informacje na temat ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i aplikantów prawniczych. Będzie też użyteczna dla prawników praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów prawa chcących pogłębić swoją wiedzę na temat omawianych zagadnień.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-297-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 256
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-3171:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa