Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek

Monografia uwzględnia nowe przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która weszła w życie 1.01.2016 r.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-3130:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Swoboda umów zobowiązaniowych i jej ograniczenia w świetle art. 353(1) kodeksu cywilnego | str. 21

1. Pojęcie swobody umów zobowiązaniowych | str. 21
2. Granice swobody umów | str. 29
2.1. Sprzeczność z właściwością (naturą) stosunku | str. 30
2.2. Sprzeczność z ustawą | str. 47
2.3. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego | str. 67

Rozdział II
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek i relacje prawne wynikające z jej zawarcia | str. 83

1. Charakter prawny umowy ubezpieczenia | str. 83
2. Umowy odnoszące się do osób trzecich | str. 91
2.1. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią | str. 92
2.2. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia | str. 96
2.3. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej | str. 99
3. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek jako umowa na rzecz osoby trzeciej | str. 106
4. Relacje między ubezpieczycielem, ubezpieczającym i ubezpieczonym | str. 114
5. Ubezpieczenia grupowe | str. 123

Rozdział III
Natura (właściwość) stosunku a cel i treść stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek | str. 138

1. Kauzalny charakter umowy ubezpieczenia a natura stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek | str. 138
2. Kauza a cel umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek | str. 146
3. Interes ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek | str. 151
4. Ograniczenia w stosowaniu konstrukcji pośrednich ubezpieczeń na cudzy rachunek | str. 169
5. Ograniczenia w stosowaniu regresu ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu na cudzy rachunek | str. 184

Rozdział IV
Przepisy ustaw i zasady współżycia społecznego a treść i cel stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek | str. 195

1. Ograniczenia w zakresie określania obowiązków i powinności ubezpieczonego | str. 195
2. Ograniczenia wynikające z rozszerzonego zastosowania przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych | str. 212
3. Ograniczenia w zakresie określania podmiotu uprawnionego do wskazania uposażonego | str. 220
4. Ograniczenia wynikające z konieczności identyfikacji ubezpieczonego | str. 225
5. Ograniczenia wynikające z przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym i zasad współżycia społecznego | str. 228
5.1. Ograniczenia wynikające z reglamentacji działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego | str. 228
5.2. Ograniczenia dotyczące łączenia roli pośrednika ubezpieczeniowego i ubezpieczającego | str. 251

Rozdział V
Zgoda na objęcie ochroną ubezpieczeniową a ograniczenia swobody w zakresie zmiany i rozwiązania umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek | str. 260

1. Charakter prawny zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową | str. 260
2. Odwołanie i zmiana zastrzeżenia w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek | str. 266
3. Zmiana i odwołanie zastrzeżenia a zmiana i rozwiązanie umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek | str. 273
4. Ograniczenia w zakresie zmiany i rozwiązania umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawartej bez zgody lub wiedzy ubezpieczonego | str. 283
5. Ograniczenia w zakresie zmiany lub rozwiązania umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawartej za zgodą ubezpieczonego | str. 290

Zakończenie | str. 309

Wykaz orzecznictwa | str. 317

Bibliografia | str. 321

Ukryj

Opis:

Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami grupowymi, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń. Celem publikacji jest zidentyfikowanie dopuszczalnych sposobów ukształtowania relacji prawnych między ubezpieczającym, ubezpieczonym i ubezpieczycielem w ramach tego rodzaju ubezpieczeń. W książce omówiona została sama konstrukcja umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, specyfika relacji występujących między poszczególnymi podmiotami tej umowy oraz ograniczenia swobody umów w kształtowaniu tych relacji wyznaczane przez kryteria określone w art. 3531 Kodeksu cywilnego, tj. kryteria zgodności z właściwością (naturą) stosunku, ustawą i zasadami współżycia społecznego.
Monografia uwzględnia nowe przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która weszła w życie 1.01.2016 r. Zawarta w ustawie regulacja ubezpieczeń na cudzy rachunek znacząco wpływa na dotychczasowy sposób wykorzystywania tej konstrukcji. Ze względu na krótki czas obowiązywania ustawy jej przepisy wciąż budzą poważne wątpliwości interpretacyjne. Publikacja dokonuje krytycznej analizy zagadnień kluczowych dla przedmiotu opracowania.
Książka przeznaczona jest dla osób związanych z rynkiem ubezpieczeń, w szczególności pracowników zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, a także adwokatów i radców prawnych, sędziów oraz pracowników organów administracji zajmujących się sprawami z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-188-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 340
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: ministracja duża / Urzędy centr/państw
Kod: KAM-3130:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa