Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



Dodaję do koszyka

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe.

więcej

Autorzy: Krzysztof Pietrzykowski, Bogusława Gnela, Jadwiga Pazdan, Aurelia Nowicka, Mateusz Pilich, Andrzej W. Wiśniewski, Jerzy Poczobut (red. naukowy), Adam Opalski,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-2479:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 399,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 359,10 zł. ( Oszczędzasz: 39,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 31

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) | str. 35

Wprowadzenie do problematyki prawa prywatnego międzynarodowego | str. 37

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 123
Art. 1. | str. 127
Art. 2. | str. 146
Art. 3. | str. 155
Art. 4. | str. 168
Art. 5. | str. 185
Art. 6. | str. 193
Art. 7. | str. 203
Art. 8. | str. 235
Art. 9. | str. 249
Art. 10. | str. 256

Rozdział 2. Osoby fizyczne | str. 268
Art. 11. | str. 270
Art. 12. | str. 285
Art. 13. | str. 295
Art. 14. | str. 298
Art. 15. | str. 302
Art. 16. | str. 312

Rozdział 3. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne | str. 325
Art. 17. | str. 335
Art. 18. | str. 364
Art. 19. | str. 368
Art. 20. | str. 399
Art. 21. | str. 402

Rozdział 4. Przedstawicielstwo | str. 409
Art. 22. | str. 410
Art. 23. | str. 414

Rozdział 5. Dokonanie czynności prawnej i jej forma | str. 427
Art. 24. | str. 429
Art. 25. | str. 438

Rozdział 6. Przedawnienie roszczeń i inne instytucje związane z upływem czasu | str. 451
Art. 26. | str. 451
Art. 27. | str. 459

Rozdział 7. Zobowiązania | str. 462
Art. 28. | str. 466
Art. 29. | str. 509
Art. 30. | str. 513
Art. 31. | str. 543
Art. 32. | str. 558
Art. 33. | str. 570
Art. 34. | str. 602
Art. 35. | str. 613
Art. 36. | str. 622
Art. 37. | str. 622
Art. 38. | str. 637

Rozdział 8. Umowa o arbitraż | str. 647
Art. 39. | str. 649
Art. 40. | str. 650

Rozdział 9. Własność i inne prawa rzeczowe. Posiadanie | str. 684
Art. 41. | str. 685
Art. 42. | str. 701
Art. 43. | str. 706
Art. 44. | str. 707
Art. 45. | str. 714

Rozdział 10. Własność intelektualna | str. 717
Art. 46. | str. 718
Art. 47. | str. 718

Rozdział 11. Sprawy małżeńskie | str. 772
Art. 48. | str. 774
Art. 49. | str. 795
Art. 50. | str. 808
Art. 51. | str. 817
Art. 52. | str. 824
Art. 53. | str. 828
Art. 54. | str. 831

Rozdział 12. Stosunki między rodzicami a dzieckiem | str. 843
Art. 55. | str. 846
Art. 56. | str. 865

Rozdział 13. Przysposobienie | str. 879
Art. 57. | str. 881
Art. 58. | str. 881

Rozdział 14. Opieka i | str. 915
Art. 59. | str. 915
Art. 60. | str. 916
Art. 61. | str. 916
Art. 62. | str. 916

Rozdział 15. Obowiązki alimentacyjne | str. 932
Art. 63. | str. 932

Rozdział 16. Sprawy spadkowe | str. 951
Art. 64-66. | str. 956
Art. 66a. | str. 956

Rozdział 17. Inne stosunki prawne | str. 997
Art. 67. | str. 997
Art. 68. | str. 1007

Rozdział 18. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1010
Art. 69. | str. 1010
Art. 70. | str. 1010
Art. 71. | str. 1011
Art. 72. | str. 1011
Art. 73. | str. 1011
Art. 74. | str. 1011
Art. 75. | str. 1011
Art. 76. | str. 1011
Art. 77. | str. 1011
Art. 78. | str. 1011
Art. 79. | str. 1012

Rozdział 19. Przepisy końcowe | str. 1019
Art. 80. | str. 1019
Art. 81. | str. 1020

Indeks rzeczowy | str. 1031

Autorzy | str. 1053

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, która reguluje właściwość prawa dla stosunków z zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem, oraz podstawowe informacje na temat powołanych w tej ustawie rozporządzeń Unii Europejskiej i wiążących Polskę umów międzynarodowych.

W komentarzu uwzględniono wprowadzone w latach 2014-2015 zmiany ustawy i rozporządzenie "spadkowe" Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012, które stosuje się do spadków otwartych od dnia 17 sierpnia 2015 r., a także dorobek krajowej literatury przedmiotu oraz orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Całość została poprzedzona wprowadzeniem stanowiącym kompendium wiedzy niezbędnej dla zrozumienia mechanizmu rozstrzygania kolizji między systemami prawa prywatnego różnych państw oraz przyjętych w ustawie regulacji zagadnień ogólnych i kwestii szczegółowych.

Autorami opracowania są naukowcy zatrudnieni w renomowanych ośrodkach akademickich, z przeważającym udziałem pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wielu z nich bezpośrednio uczestniczyło w pracach nad projektem komentowanej ustawy.

Książka jest skierowana do prawników praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów prawa zajmujących się omawianą tematyką. Będzie też użytecznym źródłem wiedzy dla studentów oraz przedsiębiorców i menedżerów firm uczestniczących w obrocie z kontrahentami zagranicznymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-003-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 1060
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2479:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów