Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Empatia pracowników medycznych

W publikacji podjęto próbę zdefiniowania empatii dojrzałej i wieloaspektowego przedstawienia zagadnień empatii w odniesieniu do pracy lekarzy i pielęgniarek oraz procesu kształcenia przyszłych pracowników medycznych.

więcej

Autorzy: Ewa Wilczek-Rużyczka,
Seria:  Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3143:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

WSTĘP | str. 9

ROZDZIAŁ 1
POJĘCIE EMPATII W ŚWIETLE RÓŻNORODNYCH KONCEPCJI | str. 11

1.1. Geneza empatii | str. 12
1.2. Psychologiczne poglądy dotyczące empatii | str. 16
1.3. Mechanizm rozwoju empatii | str. 26

ROZDZIAŁ 2
EMPATYCZNY MÓZG | str. 35


ROZDZIAŁ 3
EMPATIA W KOMUNIKOWANIU SIĘ | str. 45


ROZDZIAŁ 4
MODEL EMPATYCZNEJ KOMUNIKACJI LEKARZ - PIELĘGNIARKA - PACJENT | str. 51

4.1. Komunikacyjny proces empatycznego rozumienia | str. 52
4.2. Mechanizm empatycznego komunikowania się | str. 53
4.3. Obserwacyjny proces empatycznego rozumienia | str. 55
4.4. Empatyczne dostrojenie, wyznaczane przez cel, mentalizację i poczucie bezpieczeństwa | str. 56
4.5. Skala Interpersonalnego Rozumienia | str. 61
4.6. Model komunikowania prospołecznego przystosowany do roli zawodowej lekarza, pielęgniarki. Kwestionariusz samooceny stylu komunikowania się z pacjentem | str. 62

ROZDZIAŁ 5
EMPATIA W POMAGANIU | str. 66


ROZDZIAŁ 6
WPŁYW EMPATII NA HUMANIZACJĘ PROCESU OPIEKI MEDYCZNEJ | str. 76


ROZDZIAŁ 7
ZAPOBIEGANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU A EMPATIA | str. 80

7.1. Syndrom wypalenia zawodowego a empatia | str. 80
7.2. Indywidualne strategie radzenia sobie z wypaleniem zawodowym | str. 86
7.3. Konstruktywne i destruktywne style zarządzania | str. 88
7.4. Mindfulness | str. 92
7.5. Interwencje przeciwko wypaleniu zawodowemu | str. 97

ROZDZIAŁ 8
KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI EMPATYCZNYCH U STUDENTÓW I PROFESJONALISTÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH | str. 99


ROZDZIAŁ 9
ROZWIJANIE EMPATII METODĄ TRENINGOWĄ | str. 103

9.1. Trening umiejętności komunikacji | str. 104
9.2. Trening umiejętności redukcji stresu | str. 109
9.3. Trening empatii | str. 113

ROZDZIAŁ 10
METODY POMIARU EMPATII | str. 118

10.1. Metody pomiaru empatii oparte na samoocenie | str. 119
10.2. Metody pomiaru empatii oparte na ocenie osoby doświadczającej empatii | str. 122
10.3. Ocena empatii przez obserwatora, przy użyciu standardowego kwestionariusza albo według ściśle określonych kryteriów | str. 123

ZAKOŃCZENIE | str. 125

BIBLIOGRAFIA | str. 127

Ukryj

Opis:

Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych, wśród których jedną z najważniejszych jest empatia pozwalająca zrozumieć perspektywę pacjenta. Wpływa ona na jakość opieki, a tym samym na satysfakcję pacjentów, a także pracowników medycznych z wykonywanej pracy. W publikacji podjęto próbę zdefiniowania empatii dojrzałej i wieloaspektowego przedstawienia zagadnień empatii w odniesieniu do pracy lekarzy i pielęgniarek oraz procesu kształcenia przyszłych pracowników medycznych.

W opracowaniu przybliżono m.in. takie zagadnienia, jak:

- podnoszenie jakości opieki poprzez rozwijanie empatii metodą treningową,
- wpływ empatii na zapobieganie wypaleniu zawodowemu,
- empatia w komunikowaniu się,
- działanie empatycznego mózgu,
- metody pomiaru empatii.

Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny oraz innych osób zainteresowanych omawianą problematyką.

"Praca ujęła zjawisko empatii w sposób całościowy, eksponujący zarówno współczesną, najnowszą wiedzę psychologiczną wyjaśniającą procesy i mechanizmy kształtowania się empatii, jak i uwzględniający te badania, ich wątki i aktywności, które pokazują ewidentny związek empatii z jakością opieki medycznej".
Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-269-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 144
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: KAM-3143:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów