Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Świadectwo pracy na nowych zasadach oraz inne zmiany w prawie pracy w 2017 r.

W publikacji w sposób przystępny i obrazowy omówiono nowe zasady wystawiania świadectwa pracy.

więcej

Autorzy: Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Katarzyna Pietruszyńska, Małgorzata Skibińska, Anna Sokołowska, Joanna Stępniak, Paulina Zawadzka-Filipczyk,
Seria:  Poradniki Kadrowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-3196:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 1 marca 2017 r.

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Część I
Najnowsze zmiany w prawie pracy


Porównanie regulacji 2016/2017 | str. 13

Część II
Komentarze praktyczne


Rozdział 1
Świadectwo pracy - zasady wypełniania na przykładach | str. 27


Rozdział 2
Wydawanie świadectwa pracy w przypadku umów terminowych po zmianach od 1.01.2017 r. | str. 44

1. Na czym polega zmiana? | str. 44
2. Poprzednio obowiązujące a nowo obowiązujące przepisy | str. 45
3. Zakończenie umowy terminowej w 2016 r. a obowiązek wydania świadectwa pracy w 2017 r. | str. 47

Rozdział 3
Świadectwo pracy - obowiązek wydania | str. 49

1. Brak ponownego zatrudnienia - obowiązek wydania świadectwa pracy | str. 49
2. Termin wydania świadectwa pracy | str. 50
3. Ponowne zatrudnienie w terminie 7 dni - brak obowiązku wydania świadectwa pracy | str. 50
4. Wniosek o wydanie świadectwa pracy | str. 51
5. Wydanie świadectwa pracy | str. 51
6. Brak wydania świadectwa pracy | str. 52

Rozdział 4
Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę | str. 54

1. Obowiązek wydania świadectwa pracy | str. 54
2. Błąd w świadectwie pracy | str. 56

Rozdział 5
Sprostowanie świadectwa pracy na drodze sądowej | str. 58


Rozdział 6
Konsekwencje błędów lub niewydania świadectwa pracy | str. 61

1. Obowiązek wydania świadectwa pracy | str. 61
2. Niewydanie świadectwa pracy - konsekwencje | str. 63

Rozdział 7
Świadectwo pracy po przywróceniu do pracy lub orzeczeniu o odszkodowaniu | str. 68

1. Uprawomocnienie wyroku - uzupełnienie treści świadectwa pracy | str. 68
2. Żądanie pracownika | str. 69
3. Uprawomocnienie wyroku - nowe świadectwo pracy | str. 69

Rozdział 8
Uzupełnienie świadectwa pracy po orzeczeniu przyznającym odszkodowanie pracodawcy | str. 73

1. Orzeczenie sądu pracy | str. 73
2. Uprawomocnienie orzeczenia | str. 74
3. Uzupełnienie treści świadectwa pracy | str. 74
4. Wezwanie pracownika do przedłożenia świadectwa pracy w celu jego uzupełnienia | str. 74

Część III
Pytania i odpowiedzi


Część IV
Wzory dokumentów


1. Wzór pomocniczy świadectwa pracy | str. 109

2. Świadectwo pracy - przykład wypełnienia 1 | str. 116
Katarzyna Pietruszyńska

3. Świadectwo pracy - przykład wypełnienia 2 | str. 119
Paulina Zawadzka-Filipczyk

Część V
Akty prawne


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy | str. 125

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy | str. 256

Ukryj

Opis:

Od 1.01.2017 r. w sposób istotny zmieniły się zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy. Obecnie w związku z ustaniem zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek nie zwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza kontynuować z nim zatrudnienia, w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego stosunku pracy. Wydane zostało również rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które zawiera nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy.

W poradniku w sposób przystępny i obrazowy omówiono nowe zasady wystawiania świadectwa pracy, kwestie dotyczące zmienionego katalogu informacji zamieszczanych w tym dokumencie, terminu wydania świadectwa pracy, sposobu i trybu uzupełniania świadectwa pracy oraz wydania świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika. W publikacji szczegółowo omówiono, jak prawidłowo punkt po punkcie wypełnić treść świadectwa pracy z uwzględnieniem m.in. informacji o skorzystaniu przez pracownika z uprawnień związanych z rodzicielstwem.

W książce przedstawiono ponadto tabelaryczne zestawienie zmian w prawie pracy, które obowiązują od 1.01.2017 r.

Zamieszczono również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji zmienionych przepisów. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemów.

Czytelnicy znajdą tu również tekst kodeksu pracy po zmianach oraz wzory dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy, w tym pomocniczy wzór świadectwa pracy oraz przykłady jego wypełnienia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-359-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 264
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3196:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów