Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2017 r.
Kod: KAM-3118:W01D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 21

I
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI STOMATOLOGICZNEJ


Rozdział I. Jak wygląda proces zakładania gabinetu stomatologicznego? | str. 25
1. Uwagi wprowadzające | str. 25
2. Jaką formę działalności wybrać? | str. 25
3. Rejestracja działalności gospodarczej | str. 28
4. Wniosek o rejestrację - OIL | str. 30
5. Jak uzyskać bezpieczny profil ePUAP? | str. 30
6. Rejestracja w RPWDL | str. 30
7. Załączniki wymagane przy rejestracji w OIL | str. 31
8. Umowa najmu gabinetu stomatologicznego | str. 32
9. Umowa o współpracy z podmiotem leczniczym | str. 33
10. Co zawiera pieczątka? | str. 33
11. Co zrobić, gdy doszło do utraty pieczątki? | str. 34
12. Obowiązki właściciela działalności stomatologicznej | str. 34
13. Regulamin organizacyjny | str. 35
14. Odpady medyczne | str. 37
15. Sprawozdania statystyczne | str. 37
16. Dokumentacja medyczna | str. 38
17. Dokumentacja zbiorcza | str. 38
17.1. Księga przyjęć | str. 38
17.2. Księga pracowni diagnostycznej | str. 39
17.3. Księga zabiegów | str. 39
18. Wystawianie recept dla celów prywatnych | str. 40
19. Kontrole wewnętrzne | str. 41
20. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy | str. 41
21. Kasa fiskalna | str. 42
22. Zgłoszenie prowadzącego gabinet dentystyczny do ubezpieczenia | str. 43
23. Konto firmowe dla gabinetu dentystycznego | str. 43
24. Jakie warunki lokalowe musi spełniać gabinet dentystyczny? | str. 43
25. Różnice pomiędzy praktyką a podmiotem leczniczym | str. 46
26. Prawa pacjenta | str. 48
27. Informacja dotycząca monitoringu | str. 48
28. Informacja dotycząca zakazu palenia | str. 49
29. Zestaw do udzielania pierwszej pomocy | str. 49
30. Rejestracja podmiotu leczniczego | str. 50
31. Cennik | str. 51

Wzory do rozdziału I | str. 53
1. Wniosek do CEIDG | str. 54
2. Wniosek o nadanie uprawnień | str. 56
3. Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC (praktyka) | str. 57
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków prowadzenia działalności leczniczej (praktyka) | str. 58
5. Oświadczenie o prawdziwości danych (praktyka) | str. 59
6. Umowa wynajęcia gabinetu stomatologicznego | str. 60
7. Umowa z podmiotem leczniczym | str. 63
8. Regulamin organizacyjny (dla podmiotów niemających kontraktu z NFZ) | str. 67
9. Regulamin organizacyjny (dla podmiotów mających kontrakt z NFZ) | str. 71
10. MZ-11 | str. 76
11. MZ-88 | str. 82
12. MZ-89 | str. 84
13. ZD-3 | str. 93
14. Księga przyjęć | str. 96
15. Księga diagnostyczna | str. 97
16. Księga zabiegów | str. 98
17. Wykaz recept do celów prywatnych | str. 99
18. Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznej | str. 100
19. Protokół kontroli wewnętrznej | str. 102
20. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy | str. 105
21. Oświadczenie do urzędu skarbowego w sprawie kasy fiskalnej | str. 107
22. Wybrane prawa pacjenta | str. 108
23. Oświadczenie podmiotu leczniczego o zgodności z prawdą danych objętych wnioskiem | str. 111
24. Oświadczenie podmiotu leczniczego o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej | str. 112

Rozdział II. Procedury sanitarne i sterylizacyjne | str. 113
1. Zagadnienia wstępne | str. 113
2. Procedury sanitarne | str. 114
3. Czy można prać ubrania robocze w domu? | str. 115
4. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami | str. 115
5. Procedury sterylizacyjne | str. 116
5.1. Zasady pakowania pakietów | str. 116

Wzory do rozdziału II | str. 117
25. Plan higieny | str. 118
26. Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku | str. 122
27. Procedura dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych | str. 124
28. Procedura dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych | str. 126
29. Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni | str. 128
30. Procedura dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym | str. 130
31. Procedura higienicznego mycia i pielęgnacji rąk | str. 132
32. Procedura higienicznej dezynfekcji rąk | str. 134
33. Procedura mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych | str. 136
34. Środki używane do dezynfekcji | str. 138
35. Procedura używania narzędzi sprzątających | str. 139
36. Procedura prania brudnej bielizny | str. 140
37. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sanitarnymi | str. 142
38. Procedura otwierania opakowań sterylnych | str. 143
39. Procedura pakowania materiałów w opakowania papierowo-foliowe | str. 145
40. Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji | str. 147
41. Procedura dotycząca podstawowych zasad sterylizacji | str. 148
42. Procedura transportu narzędzi do sterylizacji | str. 152
43. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sterylizacyjnymi | str. 153

Rozdział III. Procedury dotyczące odpadów medycznych | str. 154
1. Uwagi wprowadzające | str. 154
2. Odpady niebezpieczne | str. 154
3. Właściwości powodujące, że odpady są niebezpieczne | str. 155
4. Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi | str. 155
5. Zbieranie - magazynowanie | str. 155
6. Umowa z podmiotem odbierającym odpady medyczne | str. 156
7. Wspólny lokal, kilku wytwórców odpadów | str. 156
8. Świadczenie usług na rzecz podmiotu leczniczego | str. 157
9. Odpowiedzialność wytwórcy | str. 157
10. Karta przekazania odpadów | str. 158
11. Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów | str. 158
12. Wniosek o potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów | str. 159
13. Termin doręczenia dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie | str. 159
14. Przechowywanie i udostępnianie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie | str. 159
15. Konsekwencje braku dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie | str. 160
16. Ewidencja odpadów | str. 160
17. Zbiorcze zestawienie o odpadach | str. 161
18. Postępowanie z odpadami medycznymi | str. 161
19. Podział odpadów i sposób segregacji | str. 162
20. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach | str. 163
21. Czas przechowywania odpadów medycznych | str. 164
22. Oznakowanie worka i pojemników | str. 164
23. Miejsce magazynowania: temperatury i czas przechowywania | str. 164
24. Procedury dotyczące odpadów medycznych | str. 166
24.1. Procedura postępowania z odpadami medycznymi | str. 166
24.2. Procedura mycia i dezynfekcji lodówki | str. 166
24.3. Procedura transportu wewnętrznego odpadów medycznych | str. 166
24.4. Instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym | str. 166

Wzory do rozdziału III | str. 167
44. Karta przekazania odpadów | str. 168
45. Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów | str. 171
46. Wniosek o wydanie potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów | str. 174
47. Ewidencja odpadów | str. 175
48. Zbiorcze zestawienie o odpadach | str. 178
49. Biologiczne czynniki chorobotwórcze | str. 181
50. Przepisy dotyczące pomieszczeń według projektu | str. 183
51. Procedura postępowania z odpadami medycznymi | str. 185
52. Procedura mycia i dezynfekcji lodówki | str. 188
53. Procedura transportu wewnętrznego odpadów medycznych | str. 191
54. Instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym | str. 194
55. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami w zakresie odpadów medycznych | str. 196

Rozdział IV. Zranienie w gabinecie | str. 197
1. Procedury zranień | str. 197
2. Na kim ciąży obowiązek sporządzenia procedur zranień? | str. 198
3. Zakres procedur | str. 199
4. Forma sporządzenia procedur | str. 200
5. Aktualizacja procedur | str. 200
6. O czym pracodawca ma informować pracowników? | str. 201
7. Procedury zapobiegania zakażeniom | str. 201
7.1. Procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami | str. 201
7.2. Procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej | str. 202
7.3. Procedura poekspozycyjna | str. 202
7.4. Indywidualna karta ekspozycji | str. 203
8. Kiedy dochodzi do ekspozycji? | str. 204
9. Znane źródło potencjalnego zakażenia | str. 204
10. Nieznane źródło potencjalnego zakażenia | str. 205
11. Rejestr zranień | str. 205
12. Procedura używania środków chemicznych | str. 205
13. Procedura postępowania z ostrymi narzędziami | str. 206
14. Raport zranień | str. 207

Wzory do rozdziału IV | str. 209
56. Procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami | str. 210
57. Procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej | str. 214
58. Procedura poekspozycyjna | str. 218
59. Indywidualna karta ekspozycji | str. 221
60. Rejestr zranień | str. 226
61. Procedura używania środków chemicznych | str. 227
62. Procedura postępowania z ostrymi narzędziami | str. 230
63. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy | str. 233
64. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami zranień | str. 235
65. ZLK-1 | str. 236
66. Instrukcja postępowania w przypadku zranienia | str. 238
67. Instrukcja postępowania po ekspozycji błon śluzowych | str. 239
68. Instrukcja postępowania po ekspozycji oka | str. 240

Rozdział V. Szkodliwe czynniki biologiczne | str. 241
1. Uwagi wprowadzające | str. 241
1.1. Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych | str. 241
1.2. Procedura określająca szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez czynniki biologiczne | str. 242
1.3. Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str. 242
1.4. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str. 243
2. Kto ma dostęp do rejestrów? | str. 243
3. Co należy zrobić, gdy u pracownika rozpoznano chorobę, która może być skutkiem narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego? | str. 244

Wzory do rozdziału V | str. 245
69. Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych | str. 246
70. Procedura określająca szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez czynniki biologiczne | str. 249
71. Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str. 252
72. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str. 253
73. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami dotyczącymi zagrożeń biologicznych | str. 255

Rozdział VI. Postępowanie dotyczące wypadku przy pracy | str. 256
1. Uwagi wprowadzające | str. 256
2. Nagłe zdarzenie | str. 256
3. Przyczyna zewnętrzna | str. 257
4. Uraz | str. 257
5. Związek przyczynowy | str. 257
6. Obowiązki pracodawcy a wypadek przy pracy | str. 258
6.1. Zespół powypadkowy | str. 258
6.2. Karta statystyczna wypadku | str. 259

Wzory do rozdziału VI | str. 261
74. Protokół powypadkowy | str. 262
75. Protokół przesłuchania świadka/poszkodowanego | str. 266
76. Statystyczna karta wypadku | str. 268

Rozdział VII. Kontrola sanepidu | str. 278
1. Zagadnienia wstępne | str. 278
1.1. Kontrola planowa | str. 278
1.2. Termin przeprowadzenia kontroli | str. 279
1.3. Kontrola doraźna | str. 279
1.4. Dokumenty uprawniające do kontroli | str. 279
1.5. Kontrola epidemiologiczna | str. 280
1.6. Uprawnienia inspektora | str. 280
1.7. Prawa i obowiązki kontrolowanego | str. 281
2. Jak przygotować się na kontrolę Sanepidu? | str. 282
2.1. Wizja lokalna | str. 282
2.2. Pakiety | str. 282
2.3. Przechowywanie odpadów medycznych | str. 282
2.4. Higiena i dezynfekcja | str. 282
2.5. Sterylizacja | str. 283
2.6. Brudownik | str. 283
2.7. Pomieszczenia techniczne | str. 283
2.8. Pomieszczenia socjalne | str. 283
2.9. Dokumentacja firmy | str. 284
2.10. Dokumentacja procedur sanitarnych | str. 284
3. Konsekwencje naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych | str. 284
4. Kontrola radiologiczna | str. 285

Wzory do rozdziału VII | str. 287
77. Lista przed kontrolą SANEPIDU | str. 288

Rozdział VIII. Kontrola urzędu rejestrowego | str. 292

Wzory do rozdziału VIII | str. 293
78. Lista przed kontrolą urzędu rejestrowego | str. 294

II
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM


Rozdział I. Zatrudniamy pracownika | str. 301
1. Uwagi wprowadzające | str. 301
2. Problemy z umowami zlecenia | str. 302
2.1. Rejestr przepracowanego czasu | str. 304
2.2. Kary za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej | str. 304
3. Umowa o pracę | str. 305
3.1. Rodzaje umów o pracę | str. 306
3.2. Elementy umowy o pracę | str. 307
4. Czas pracy w medycynie | str. 308
5. Szkolenia BHP w stomatologii | str. 309
5.1. Jakiego typu szkolenia muszą być przeprowadzone dla pracowników zatrudnianych w działalności stomatologicznej? | str. 309
5.2. Szkolenie wstępne | str. 310
5.3. Szkolenia okresowe | str. 310
5.4. Kiedy pracodawca płaci za szkolenia? | str. 311
6. Rozwiązanie umowy o pracę | str. 312
6.1. Przyczyny wypowiedzenia uzasadniające jego skuteczność | str. 312
6.2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 313
6.3. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę | str. 313
6.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 314

Wzory do rozdziału I | str. 315
79. Umowa zlecenia | str. 316
80. Rachunek do umowy zlecenia | str. 318
81. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika | str. 319
82. Umowa o pracę | str. 320
83. Informacja o warunkach zatrudnienia | str. 321
84. Informacja do umowy o pracę | str. 322
85. Oświadczenie o ryzyku zawodowym | str. 324
86. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności | str. 325
87. Informacja na temat równego traktowania | str. 326
88. Informacja o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i niewypłacaniu świadczenia urlopowego | str. 329
89. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami BHP | str. 330

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika | str. 331
1. Uwagi wprowadzające | str. 331
1.1. Obowiązki pracownika | str. 331
1.2. Zakaz konkurencji | str. 331
1.3. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy | str. 332
1.4. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze | str. 332
2. Obowiązki pracodawcy | str. 333

Wzory do rozdziału II | str. 335
90. Umowa o zakazie konkurencji | str. 336
91. Odzież robocza i obuwie | str. 338
92. Informacja w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego | str. 339
93. Roczna ewidencja czasu pracy | str. 340
94. Miesięczna ewidencja czasu pracy | str. 341

Rozdział III. Ocena ryzyka zawodowego | str. 342
1. Uwagi wstępne | str. 342
2. Przedmiot oceny ryzyka | str. 343
3. Zakres osób i stanowisk do oceny ryzyka | str. 345
4. Określenie urządzeń, narzędzi, które ma do dyspozycji pracownik | str. 346
5. Na jakie zagrożenia wskazują instrukcje obsługi? | str. 346
6. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe | str. 346
7. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej | str. 346
8. Wyniki pomiarów czynników szkodliwych | str. 347
9. Oszacowanie ryzyka | str. 347
10. Dokumentowanie wyników oceny ryzyka | str. 349
11. Terminy sporządzenia oceny ryzyka | str. 349
12. Obowiązki pracodawcy | str. 350

Wzory do rozdziału III | str. 351
95. Ocena ryzyka: asystentka/higienistka | str. 352
96. Ocena ryzyka: lekarz | str. 362
97. Ocena ryzyka: rejestratorka | str. 372
98. Ocena ryzyka: sprzątaczka | str. 380
99. Ocena ryzyka: sterylizacja | str. 387
100. Ocena ryzyka: pomoc stomatologiczna | str. 396

III
DOKUMENTACJA PACJENTA


Rozdział I. Dokumentacja pacjenta | str. 409
1. Uwagi wstępne | str. 409
2. Dokumentacja indywidualna i zbiorcza | str. 410
2.1. Podział dokumentacji indywidualnej | str. 410
2.2. Kiedy dokonujemy wpisów w dokumentacji wewnętrznej? | str. 410
2.3. Co wpisujemy w dokumentacji wewnętrznej? | str. 412
3. Wpisy związane z założeniem indywidualnej dokumentacji wewnętrznej pacjenta i udzieleniem świadczenia zdrowotnego | str. 412
3.1. Oznaczenie podmiotu | str. 412
3.2. Oznaczenie pacjenta | str. 413
3.3. Oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie | str. 413
3.4. Informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego i leczniczego | str. 413
3.5. Informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych lub urazów | str. 414
3.6. Wpisy lub kopie dokumentów związane z dokumentacją przedstawioną przez pacjenta | str. 414
3.7. Wpisy lub kopie dotyczące dokumentacji zewnętrznej, skierowanie na badania, konsultacje | str. 414
3.8. Oświadczenia pacjenta | str. 415
3.9. Ankieta zdrowia | str. 415

Wzory do rozdziału I | str. 417
101. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych | str. 418
102. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji | str. 419
103. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych | str. 420
104. Oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego | str. 421
105. Oświadczenia dotyczące wykorzystania zdjęć | str. 422
106. Oświadczenia - o zapłacie | str. 423
107. Oświadczenia - ankiety o stanie zdrowia (osoba nieletnia) | str. 424
108. Oświadczenia - ankiety o stanie zdrowia (osoba dorosła) | str. 426

Rozdział II. Zgody na leczenie | str. 429
1. Uwagi wstępne | str. 429
2. Zgoda ustna, dorozumiana, czy pisemna | str. 430
3. Nagrywać czy nie nagrywać? | str. 431
4. Rodzaje zgód | str. 432
4.1. Zgoda własna | str. 432
4.2. Zgoda zastępcza | str. 432
4.3. Zgoda równoległa | str. 433
4.4. Brak zgody | str. 433
5. Przesłanki prawidłowej zgody | str. 434
5.1. Zgoda blankietowa | str. 434
5.2. W jakich sytuacjach nie jest potrzebna zgoda? | str. 434
5.3. Zgody a orzecznictwo | str. 435
5.4. Ochrona OC na wypadek roszczeń pacjenta | str. 435

Wzory do rozdziału II | str. 439
109. Uprawnieni do wyrażenia zgody | str. 440
110. Zgoda na leczenie zachowawcze | str. 444
111. Zgoda na leczenie endodontyczne | str. 446
112. Zgoda na leczenie chirurgiczne - ekstrakcja | str. 451
113. Zgoda na leczenie protetyczne | str. 455
114. Zgoda na leczenie implantologiczne | str. 463
115. Zgoda na leczenie chirurgiczne - resekcja | str. 470
116. Zgoda na licówki | str. 475

Rozdział III. Udostępnianie dokumentacji medycznej | str. 480
1. Uwagi wprowadzające | str. 480
2. Udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta | str. 480
3. Sposoby udostępniania dokumentacji | str. 481
4. Wniosek o udostępnienie dokumentacji | str. 482
5. Opłaty za udostępnienie dokumentacji | str. 483
6. Komu jeszcze musicie udostępnić dokumentację? | str. 483
7. Czy lekarz, który już nie pracuje w gabinecie, może żądać wydania dokumentacji pacjentów, których leczył? | str. 484
8. Jaki jest termin na udostępnienie dokumentacji? | str. 484
9. Odmowa udostępnienia dokumentacji | str. 485
10. Czy tylko kierownik podmiotu leczniczego może wydać dokumentację medyczną? | str. 485

Wzory do rozdziału III | str. 487
117. Wniosek o udostępnienie dokumentacji po śmierci pacjenta osoby bliskiej nieupoważnionej przez pacjenta | str. 488
118. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 489
119. Informacja dla pacjentów w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej | str. 490

Rozdział IV. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji | str. 491

Rozdział V. Ochrona danych osobowych | str. 493
1. Uwagi wprowadzające | str. 493
2. Dane wrażliwe | str. 493
3. ADO, czyli administrator danych osobowych | str. 494
4. Konsekwencje i odpowiedzialność | str. 494
5. Odpowiedzialność karna i cywilna | str. 495
6. Polityka bezpieczeństwa informacji | str. 495
7. Mechanizmy ochrony informacji | str. 496
8. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym | str. 496
9. Dokumenty spełniające wymagania ustawy | str. 497
10. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych | str. 497
11. Wymóg zgody na przetwarzanie danych | str. 497
12. Celowość przetwarzania danych | str. 497
13. Adekwatność przetwarzania danych | str. 497
14. Zasada ograniczenia czasowego | str. 498
15. Prawo do informacji i korekty danych | str. 498

Wzory do rozdziału V | str. 500
120. Polityka bezpieczeństwa informacji (dla dokumentacji elektronicznej i papierowej) | str. 501
121. Polityka bezpieczeństwa informacji (dla dokumentacji w wersji elektronicznej) | str. 515
122. IZIS (dla dokumentacji elektronicznej) | str. 537
123. Oświadczenie o przetwarzaniu danych | str. 558
124. Oświadczenie o zachowaniu poufności | str. 559
125. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych | str. 560
126. Wykaz pomieszczeń | str. 561
127. Wykaz zbiorów danych | str. 562
128. Wniosek o wydanie upoważnienia | str. 563
129. Upoważnienie do przetwarzania danych | str. 564
130. Raport z naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych | str. 565
131. Rejestr kopii zapasowych | str. 566
132. Powołanie ADO | str. 567
133. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami ochrony danych osobowych | str. 568

Rozdział VI. Sytuacje wątpliwe w gabinecie. Pytania i wątpliwości | str. 569
1. Czy muszę udostępnić dokumentację pacjentowi od ręki? | str. 569
2. Czy pacjent może sam wpisać w dokumentacji swoje uwagi? | str. 569
3. Co zrobić, gdy pacjent żąda wydania dokumentacji natychmiast i grozi, że wezwie policję? | str. 569
4. Co zrobić, gdy pacjent uciekł z dokumentacją medyczną? | str. 570
5. Zwrócił się do mnie adwokat w imieniu mojej pacjentki o przesłanie dokumentacji medycznej - co mam zrobić? | str. 570
6. Co zrobić, gdy pacjent zniszczył dokumentację, np. podarł ją? | str. 571
7. Co zrobić, gdy pacjent nie chce podać danych? | str. 571
8. Co zrobić, gdy przychodzi matka małoletniego i żąda zaprzestania leczenia, bo zgodę na nie podpisał ojciec, który ma ograniczone prawa rodzicielskie? | str. 571
9. Czy zgoda na leczenie małoletniego musi być podpisana przez obojga rodziców? | str. 572
10. Kiedy nie wymaga się zgody na udzielenie świadczenia leczniczego? | str. 572
11. Dlaczego jest potrzebna zgoda na wykonanie zdjęć RTG? | str. 573
12. Co zrobić, gdy każdy z rodziców żąda wydania dokumentacji? | str. 573
13. Jeden z rodziców twierdzi, że drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ją ograniczoną w stosunku do nieletniego | str. 574
14. Czy stomatolog to funkcjonariusz publiczny? | str. 574
15. Tajemnica zawodowa - wątpliwości z codziennego życia | str. 576
16. Zachowanie tajemnicy zawodowej a postępowania karne, cywilne, dyscyplinarne | str. 577
16.1. Postępowanie karne | str. 577
16.2. Postępowanie dyscyplinarne | str. 577
16.3. Postępowanie cywilne: strona czy świadek | str. 577

Wzory do rozdziału VI | str. 579
134. Informacja dla pacjenta na podstawie jakich przepisów musicie uzyskać dane osobowe | str. 580
135. Informacja o wykonaniu zdjęcia nieletniemu | str. 581
136. Dlaczego potrzebna jest pisemna zgoda na wykonanie zdjęcia RTG? | str. 582
137. Postępowanie w przypadku żądania każdego z rodziców wydania dokumentacji | str. 583
138. Jeden z rodziców twierdzi, iż drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ją ograniczoną w stosunku do nieletniego | str. 584
139. Każdy z rodziców żąda wydania dokumentacji po każdej wizycie nieletniego | str. 585

Ukryj

Opis:

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej.

W pracy omówiono problematykę dotyczącą m.in.:

  • rejestracji działalności stomatologicznej,
  • obowiązków sanitarnych,
  • obowiązków związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom i bezpieczeństwem biologicznym,
  • odpadów medycznych,
  • dokumentacji medycznej i zgody na leczenie,
  • ochrony danych osobowych,
  • zatrudniania pracowników.
Książka została napisana prostym, zrozumiałym językiem, a zagadnienia ukazano w formie przystępnych wyjaśnień i komentarzy podpartych dodatkowo orzecznictwem sądowym. Publikację wzbogacono o 180 wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia gabinetu stomatologicznego.

Wzory pism dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.dokumentacja-gabinetu-stomatologicznego-wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Opracowanie przeznaczone jest dla lekarzy stomatologów prowadzących indywidualną praktykę, właścicieli dużych gabinetów i klinik stomatologicznych oraz studentów stomatologii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-299-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 588
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: KAM-3118:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa