Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego

Publikacja - jako pierwsza na naszym rynku wydawniczym - prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych na polskim języku prawnym i prawniczym z użyciem metodologii kognitywnej teorii metafory konceptualnej.

więcej

Autorzy: Sylwia Wojtczak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-3140;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Założenia, aparat pojęciowy i metodologia | str. 33

I.1. Założenia, aparat pojęciowy i metodologia badań z perspektywy lingwistycznej | str. 33
I.1.1. Teoria metafory w językoznawstwie współczesnym | str. 33
I.1.2. Metafora kognitywna - wprowadzenie | str. 34
I.1.3. Metafora - ogólna charakterystyka i rys historyczny | str. 37
I.1.4. Współczesna kognitywna teoria metafory pojęciowej | str. 42
I.1.5. Metafora i interdyscyplinarność badań nad językiem | str. 59
I.1.6. Podsumowanie konceptualne | str. 63
I.1.7. Zastosowana metoda | str. 64
I.2. Założenia, aparat pojęciowy i metodologia badań z perspektywy prawniczej | str. 70

Rozdział II
Metafora realizowana w polskim języku prawnym | str. 98

II.1. Prawo materialne | str. 98
II.1.1. Obrazowanie metaforyczne w kodeksie cywilnym | str. 98
II.1.2. Obrazowanie metaforyczne w kodeksie karnym | str. 142
II.1.3. Obrazowanie metaforyczne w kodeksie spółek handlowych | str. 187
II.2. Prawo proceduralne | str. 208
II.2.1. Obrazowanie metaforyczne w kodeksie postępowania cywilnego | str. 208
II.2.2. Obrazowanie metaforyczne w kodeksie postępowania karnego | str. 234

Rozdział III
Metafora realizowana w polskim języku prawniczym - język orzecznictwa | str. 278

III.1. BIAŁE PLASTIKI - wyrok SA we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2008 r., II AKa 143/08 | str. 280
III.2. PRZEBIJANIE ZASŁONY KORPORACYJNEJ, OBEJŚCIE PRAWA - wyrok SN z dnia 17 marca 2015 r., I PK 179/14 | str. 290
III.3. ODNOWIENIE, UGODA, PRZEDAWNIENIE - wyrok SA w Szczecinie z dnia 30 października 2014 r., I ACa 685/14 | str. 300
III.4. OŚMIORNICA - wyrok SA w Łodzi z dnia 30 grudnia 2014 r., I ACa 931/14 | str. 311
III.5. PRZESTĘPSTWO TO POJEMNIK - wyrok SA w Katowicach z dnia 15 stycznia 2009 r., II AKa 321/08 | str. 322
III.6. ROZKŁAD POŻYCIA - wyrok SN z dnia 13 maja 1998 r., III CKN 484/97 | str. 332
III.7. SPROWADZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA - wyrok SA w Katowicach z dnia 30 listopada 2005 r., II AKa 281/05 | str. 339
III.8. WDARCIE SIĘ - wyrok SA w Białymstoku z dnia 17 lipca 2014 r., II AKa 140/14 | str. 348
III.9. HANDEL LUDŹMI - wyrok SA w Poznaniu z dnia 25 lutego 2014 r., II AKa 247/13 | str. 352
III.10. ZATARCIE SKAZANIA, ZBIEG PRZESTĘPSTW, KARA ŁĄCZNA - wyrok SN z dnia 29 sierpnia 2013 r., IV KK 168/13 | str. 362
III.11. PODŻEGANIE - wyrok SN z dnia 5 marca 2008 r., V KK 343/07 | str. 373

Rozdział IV
Metafora realizowana w polskim języku prawniczym - język dogmatyk prawniczych, teorii i filozofii prawa | str. 380

IV.1. RACJONALNY PRAWODAWCA [P] TO RACJONALNY CZŁOWIEK | str. 380
IV.2. PRAWO [P] TO PRZESZKODA | str. 400
IV.3. PRAWO [P] TO BUDOWLA | str. 417
IV.4. CIĘŻAR DOWODU [P] TO CIĘŻAR FIZYCZNY | str. 441

Rozdział V
Wnioski | str. 469

V.1. Wnioski z perspektywy językoznawcy | str. 469
V.2. Wnioski z perspektywy tłumacza | str. 479
V.3. Wnioski z perspektywy prawnika | str. 488

Bibliografia | str. 499

Wykaz orzecznictwa | str. 509

Ukryj

Opis:

Książka – jako pierwsza na naszym rynku wydawniczym – prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych na polskim języku prawnym i prawniczym z użyciem metodologii kognitywnej teorii metafory konceptualnej. Wykazuje, że na każdym etapie dyskursu prawniczego jego uczestnicy używają w swoim profesjonalnym myśleniu, najczęściej nieświadomie, wielu powszechnych, ale także specyficznie prawnych metafor pojęciowych.
Dzięki licznym przykładom, pochodzącym z różnych obszarów prawa (aktów normatywnych, uzasadnień orzeczeń, piśmiennictwa z zakresu nauk prawnych), teoretyczne dotychczas twierdzenia znalazły swoje bardzo mocne potwierdzenie w praktyce. Dodatkową zaletą książki są rysunki obrazujące metafory, ułatwiające zrozumienie przedstawionych tez.
Monografia jest przeznaczona dla prawników praktyków, legislatorów, pracowników naukowych zajmujących się szeroko rozumianą humanistyką – prawników, kognitywistów, lingwistów, filozofów, a także dla tłumaczy tekstów prawnych i prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-191-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 512
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-3140;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów