Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, pracowników organów administracji publicznej, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także pracowników naukowych specjalizujących się w prawie administracyjnym.

więcej

Autorzy: Zbigniew Kmieciak (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-3151;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 7

Wstęp | str. 9

Zbigniew Kmieciak
Problemy i wyzwania partycypacji w postępowaniu administracyjnym | str. 17

Agnieszka Krawczyk
Pojęcie interesu w austriackim i niemieckim postępowaniu administracyjnym | str. 46

Joanna Wegner-Kowalska
Dostęp do postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w systemach common law | str. 70

Maciej Wojtuń
W stronę demokracji administracyjnej - partycypacja w postępowaniu administracyjnym we Francji | str. 93

Hanna Knysiak-Sudyka
Interes prawny w prawie administracyjnym - perspektywa Polski | str. 112

Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk
Ochrona interesu prawnego w prawie budowlanym | str. 133

Zbigniew Czarnik
Ochrona interesów społeczności lokalnej i gminy w planowaniu przestrzennym | str. 169

Barbara Iwańska, Mariusz Baran
Ochrona interesu w prawie ochrony środowiska | str. 193

Mateusz Stępień
Janusowy charakter partycypacji w decydowaniu administracyjnym | str. 246

Bibliografia | str. 267

Orzecznictwo | str. 285

Noty o autorach | str. 289

Sądowe Stosowanie Prawa - projekt badawczy w INP PAN | str. 291

Ukryj

Opis:

Celem książki jest pokazanie potencjału tkwiącego w odpowiednim rozumieniu interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym dla stworzenia standardu dostosowanego do realiów współczesności i odpowiadającego na słuszne potrzeby podmiotów zainteresowanych wynikiem postępowania.

Publikacja powstała w ramach projektu poświęconego sądowemu stosowaniu prawa, z elementami stosowania prawa przez organy administracji publicznej, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Ewy Łętowskiej. Autorami artykułów są wybitni specjaliści z zakresu prawa administracyjnego i innych obszarów badawczych, posiadający również doświadczenie w praktyce stosowania prawa.

Książka przeznaczona jest dla sędziów, pracowników organów administracji publicznej, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także pracowników naukowych specjalizujących się w prawie administracyjnym.

"Opracowania zamieszczone w niniejszym zbiorze dokumentują drogę ewolucji, stan obecny i sposób funkcjonowania instytucji ukierunkowanych na ochronę interesów w postępowaniu administracyjnym, z polskiej i europejskiej perspektywy. Intencją autorów było zarazem uchwycenie prawidłowości rządzących ich rozwojem, a ponadto sformułowanie pewnych wniosków na przyszłość, przy jednoczesnym zasygnalizowaniu kwestii budzących najwięcej wątpliwości".
Zbigniew Kmieciak, Ewa Łętowska (ze wstępu)

"Autorzy w niezwykle interesujący sposób przedstawiają kwestię partycypacji w ujęciu problemowym i terytorialnym. Kolejne opracowania zamieszczone w książce ilustrują ochronę interesu prawnego w szczegółowych dziedzinach prawa (w prawie budowlanym, w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska) oraz zawierają interesujące odniesienia do systemów prawnych innych państw, np. Francji, Austrii, Niemiec. Niewątpliwą zaletą publikacji jest praktyczne ujęcie przedstawianych zagadnień, poparte licznymi przykładami orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego".
Prof. zw. dr. hab. Roman Hauser

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-277-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 292
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-3151;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów