Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zamówienia publiczne - nowe zasady

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych.

więcej

Autorzy: Marek Stompel,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-3123:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11


Rozdział 1
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | str. 13

1.1. Tryby udzielania zamówień publicznych | str. 13
1.2. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pozostałych dokumentów postępowania | str. 31
1.3. Kryteria oceny ofert | str. 53
1.4. Dokumentowanie postępowań | str. 57
1.5. Komisja przetargowa i zespół | str. 68

Rozdział 2
Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | str. 73

2.1. Ogłoszenie postępowania, progi wartościowe i miejsca zamieszczania ogłoszeń | str. 73
2.2. Jednolity europejski dokument zamówienia | str. 83
2.3. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy | str. 94
2.4. Zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem zamówień in-house | str. 106
2.5. Tajemnica przedsiębiorstwa | str. 126
2.6. Środki ochrony prawnej | str. 135
2.7. Poprawianie omyłek | str. 147
2.8. Składanie wyjaśnień | str. 165

Rozdział 3
Otwarcie i ocena ofert oraz podpisanie umowy | str. 174

3.1. Otwarcie i ocena ofert | str. 174
3.2. Przygotowanie i złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu | str. 184
3.3. Wykluczenie wykonawcy | str. 199
3.4. Wybór oferty najkorzystniejszej | str. 208
3.5. Unieważnienie postępowania | str. 225
3.6. Podpisywanie umowy i jej realizacja | str. 241

Zakończenie | str. 263

Bibliografia | str. 265

Ukryj

Opis:

Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., zwłaszcza wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia spowodowała duże zmiany praktyczne w prowadzeniu postępowań i przygotowaniu ofert. W opracowaniu znajdują się wskazówki:

  • jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz na co zwrócić szczególną uwagę,
  • jak zachować się na etapie realizacji umowy,
  • jak wyszukać interesujące postępowanie, a następnie jak przygotować i złożyć niepodlegającą odrzuceniu ofertę.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-234-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 268
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-3123:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów