Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Opis:

Tom I Systemu Prawa Pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień:
– - pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy,
– przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa,
– podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy,
– ewolucji i rozwoju prawa pracy
– funkcji i właściwości prawa pracy,
– charakteru norm prawa pracy i modeli ich tworzenia,
– źródeł prawa pracy,
– zasad prawa pracy ,
– typów stosowania prawa pracy oraz metodologii wykładni przepisów prawa pracy,
– zdarzeń prawa pracy,
– roszczeń w prawie pracy,
– sankcji w prawie pracy,
– intertemporalnego prawa pracy.
Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący, a zaprezentowane w nim rozważania dotyczą również problemów praktycznych ujawniających się na tle funkcjonowania współczesnych stosunków pracy.
Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-784-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1764
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2952:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów