Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

W publikacji w sposób przystępny omówiono problematykę rozliczania umów zlecenia z zastosowaniem nowych przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

więcej

Autorzy: Joanna Stępniak, Paulina Zawadzka-Filipczyk, Barbara Tomaszewska, Paweł Ziółkowski, Katarzyna Pietruszyńska,
Seria:  Poradniki Kadrowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-3168:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Część I
Komentarze praktyczne


Rozdział 1
Minimalne wynagrodzenie za pracę - zmiany od 1 stycznia 2017 r. | str. 11

1. Minimalna stawka godzinowa | str. 12
2. Minimalne wynagrodzenie - umowa o pracę | str. 20
3. Minimalne wynagrodzenie - dodatek za pracę w nocy | str. 20
4. Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy | str. 21
5. Wejście w życie zmian | str. 22

Rozdział 2
Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców od 1 stycznia 2017 r. | str. 23

1. Podmiot odpowiedzialny za rejestrowanie czasu pracy zleceniobiorcy | str. 24
2. Rejestrowanie czasu pracy w przypadku powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej | str. 27
3. Wyjątki od obowiązku rejestrowania czasu pracy zleceniobiorców | str. 28

Rozdział 3
Wyłączenia dotyczące stosowania minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców | str. 32

1. Minimalna stawka godzinowa | str. 32
2. Podmioty objęte minimalną stawką godzinową | str. 35
3. Wyłączenia dotyczące realizacji obowiązków związanych z minimalną stawką godzinową | str. 37

Część II
Pytania i odpowiedzi


Część III
Wzory dokumentów


Umowa zlecenia | str. 141

Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przyjmowane w celu ustalenia obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej | str. 145

Część IV
Akty prawne


Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę | str. 151

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw | str. 162

Ukryj

Opis:

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r., zawierając na określonych warunkach umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, wysokość wynagrodzenia powinna
być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była ona niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ponadto nakaz ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki stanowiące, że nie w każdym przypadku osoba przyjmująca zlecenie lub świadcząca usługi nabędzie prawo do minimalnego wynagrodzenia.
W książce w sposób przystępny omówiono problematykę rozliczania umów zlecenia z zastosowaniem nowych przepisów o minimalnej stawce godzinowej.
Publikacja zawiera ponadto:
– wzór umowy zlecenia oraz wzór oświadczenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przyjmowanego w celu ustalenia obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej,
– teksty: ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz nowelizującej ją ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r.
W poradniku zamieszczono również odpowiedzi na najczęściej pojawiąjące się pytania dotyczące interpretacji przedstawionych zagadnień.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-363-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 172
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3168:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa