Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja przedstawia w sposób wszechstronny zagadnienie (braku) notyfikacji przepisów technicznych na tle dyrektywy 1535/2015/UE, które ma ścisły związek ze swobodnym przepływem towarów oraz usługami społeczeństwa informacyjnego.

więcej

Autorzy: Jan Barcz, Dawid Miąsik, Jacek Sobczak, Monika Domańska, Marcin Górski, Ziemowit Cieślik, Maciej Taborowski (red. naukowy), Anna Młynarska-Sobaczewska, Piotr Bogdanowicz, Marcin Wiącek, Marek Jeżewski, Leszek Wilk, Marzena Laskowska, Maciej Szpunar, Andrzej Kisielewicz, Monika Szwarc, Anna Zawidzka-Łojek,
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 listopada 2016 r.
Kod: KAM-2989;pakiet-el  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 12 stycznia 2017 r.

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 141,96 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: -10,14 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 11

Od Redaktora | str. 15

CZĘŚĆ I
ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE NOTYFIKACJI PRZEPISÓW TECHNICZNYCH USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH W ŚWIETLE DYREKTYWY 98/34/WE (DYREKTYWY 2015/1535/UE)


Jan Barcz
Przepisy ustawy o grach hazardowych jako "przepisy techniczne" - czyli co powiedział i co mógł powiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Fortuna oraz w wyroku w sprawie Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł.? | str. 23

Ziemowit Cieślik
Ocena zmian wprowadzonych do ustawy o grach hazardowych po dokonaniu ostatniej notyfikacji zawierającej art. 14 ust. 1 u.g.h. - czy Rzeczpospolita Polska powinna ponownie notyfikować projekt zmian? | str. 82

Radosław Maruszkin
Poprawność procesu ustawodawczego ustawy o grach hazardowych w kontekście dyrektywy 2015/1535/UE ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego | str. 98

CZĘŚĆ II
SKUTKI BRAKU NOTYFIKACJI PRZEPISÓW TECHNICZNYCH W ŚWIETLE PRAWA UE


Monika Szwarc
Obowiązki państw członkowskich w zakresie notyfikacji przepisów technicznych na podstawie dyrektywy 2015/1535/UE oraz skutki ich naruszenia (w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) | str. 131

Dawid Miąsik
Czy wykładnia prawa unijnego w orzeczeniach prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest wiążąca dla polskich organów stosujących prawo? | str. 147

Agnieszka Sołtys
Odmowa zastosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych | str. 157

Piotr Bogdanowicz
Brak notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych a Karta praw podstawowych Unii Europejskiej | str. 174

CZĘŚĆ III
SKUTKI BRAKU NOTYFIKACJI PRZEPISÓW TECHNICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ KRAJOWYCH


Andrzej Kisielewicz
Skutki nienotyfikowania przepisów technicznych dla postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych | str. 193

Jacek Sobczak
Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych dla pozycji oskarżonego | str. 209

Leszek Wilk
Praktyczne aspekty i skutki nienotyfikowania przepisów technicznych dla sankcji administracyjnych i karnych | str. 226

Anna Młynarska-Sobaczewska
Zakres i skutki art. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych z perspektywy prawa konstytucyjnego i zasad techniki legislacyjnej | str. 239

CZĘŚĆ IV
ASPEKTY KONSTYTUCYJNE BRAKU NOTYFIKACJI PRZEPISÓW TECHNICZNYCH


Marzena Laskowska
Notyfikacja - Konstytucja - Trybunał Konstytucyjny | str. 263

Marcin Wiącek
Proporcjonalność ingerencji w wolność działalności gospodarczej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 4/14 | str. 278

Monika Domańska
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie P 4/14 w świetle zagadnień prawa Unii Europejskiej | str. 290

Marcin Górski
Czy sądy krajowe są związane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 4/14? | str. 307

CZĘŚĆ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA W KONTEKŚCIE BRAKU NOTYFIKACJI PRZEPISÓW TECHNICZNYCH


Monika Kawczyńska
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w związku z naruszeniem obowiązku notyfikacji przepisów technicznych - z perspektywy prawa UE | str. 329

Piotr Hoffman
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną na skutek zastosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych | str. 364

Ada Paprocka
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako środek zapewniający ochronę jednostek przed skutkami stosowania sankcji za naruszenie nienotyfikowanego przepisu technicznego | str. 399

Marek Jeżewski
Zakaz urządzania gier na automatach poza kasynami, naruszenie obowiązku notyfikacji zakazu wbrew dyrektywie 98/34/WE a swoboda regulacyjna państwa w świetle umów o popieraniu i ochronie inwestycji | str. 409

CZĘŚĆ VI
PRZEPISY O RYNKU WEWNĘTRZNYM UE WOBEC USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH - WYBRANE ASPEKTY


Maciej Taborowski
Notyfikacja to nie wszystko. Zakaz urządzania gier na automatach poza kasynami w świetle przepisów o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej | str. 427

Anna Zawidzka-Łojek
Zróżnicowanie obszarów wrażliwych. Test proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym hazardu | str. 457

O Autorach | str. 477

Ukryj

Opis:

Książka jako pierwsza w polskiej literaturze prawniczej przedstawia w sposób wszechstronny zagadnienie (braku) notyfikacji przepisów technicznych na tle dyrektywy 1535/2015/UE, które ma ścisły związek ze swobodnym przepływem towarów oraz usługami społeczeństwa informacyjnego. W Polsce kwestia ta zyskała na znaczeniu, odkąd w 2010 roku ustawodawca nie notyfikował art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych (zakaz urządzania gier na automatach poza kasynami). Błąd ten do tej pory nie znalazł systemowego rozwiązania mimo zajęcia w tej kwestii stanowiska przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, a także Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Świadczy to o wysokim stopniu skomplikowania prezentowanych problemów.
W publikacji zawarto rozważania dotyczące definicji przepisu technicznego, przebiegu procedury notyfikacyjnej oraz skutków prawnych wad notyfikacyjnych zarówno z perspektywy prawa Unii Europejskiej, jak i prawa polskiego. Część zagadnień poświęcono aspektom konstytucyjnym braku notyfikacji przepisów technicznych oraz kwestiom odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za brak notyfikacji przepisów technicznych.
Autorami książki są czołowi przedstawiciele praktyki i nauki prawa z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, w tym adwokaci, a także sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze względu na to oraz kompleksowe, merytoryczne opracowanie węzłowych problemów związanych z brakiem notyfikacji przepisów technicznych w prawie unijnym książka będzie przydatna zwłaszcza praktykom: sędziom, prokuratorom, urzędnikom służby celnej, adwokatom, radcom prawnym, legislatorom.
„Należy się cieszyć, że na polskim rynku wydawniczym ukazuje się publikacja, która w sposób tak dogłębny analizuje problematykę naruszenia obowiązku notyfikacji przepisów technicznych. Jak pokazały wątpliwości prawne wokół ustawy hazardowej, jest to zagadnienie o znaczącej doniosłości praktycznej. Nie mam wątpliwości, że dorobek polskiej nauki prawa i polskiej judykatury zostanie dostrzeżony w debacie ogólnoeuropejskiej i będzie stanowił istotny wkład w rozwój tej dziedziny prawa europejskiego”.
Ze Słowa wstępnego
Prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar,
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Publikacja zawiera kluczowe akty prawne, dokumenty i orzecznictwo odnoszące się do prezentowanych opracowań naukowych zamieszczone na stronie internetowej www.gry-hazardowe.wolterskluwer.pl.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-942-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 480
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: KAM-2989;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów