Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

W publikacji szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

więcej

Autorzy: Olga Maria Piaskowska,
Seria:  Komentarze problemowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  9 listopada 2016 r.
Kod: KAM-3051;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,36 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Wprowadzenie do mediacji w postępowaniu cywilnym | str. 17

Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822) - wyciąg | str. 29

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne | str. 31

(...)


Art. 10 . [Dążenie do ugodowego zakończenia sprawy] | str. 31

(...)


Część pierwsza
Postępowanie rozpoznawcze


Księga pierwsza. Proces | str. 59

(...)


Tytuł V. Koszty procesu | str. 59
Dział I. Zwrot kosztów procesu | str. 59


(...)


Art. 98(1) . [Koszty postępowania mediacyjnego] | str. 59

(...)


Art. 103 . [Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową poddania się mediacji] | str. 78

(...)


Art. 104(1) . [Zasada ponoszenia kosztów mediacji zakończonej ugodą] | str. 82

(...)


Tytuł VI. Postępowanie | str. 85

(...)


Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji | str. 85
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 85
Oddział 1. Mediacja | str. 85

Art. 183(1) . [Dobrowolność mediacji. Podstawy wszczęcia mediacji. Umowa o mediację] | str. 85
Art. 183(2) . [Mediator i stały mediator] | str. 106
Art. 183(3) . [Bezstronność mediatora] | str. 121
Art. 183(3a) . [Sposób prowadzenia mediacji] | str. 128
Art. 183(4) . [Niejawność mediacji. Obowiązek zachowania tajemnicy] | str. 133
Art. 183(5) . [Prawo mediatora do wynagrodzenia. Zasada odpłatności mediacji] | str. 141
Art. 183(6) . [Wszczęcie mediacji i jej skutki] | str. 148
Art. 183(7) . [Wniosek o przeprowadzenie mediacji] | str. 165
Art. 183(8) . [Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji przez sąd] | str. 170
Art. 183(9) . [Wybór mediatora. Wyznaczenie mediatora przez sąd] | str. 188
Art. 183(10) . [Wyznaczenie czasu trwania mediacji na skutek skierowania przez sąd] | str. 197
Art. 183(11) . [Wyznaczenie terminu posiedzenia mediacyjnego przez mediatora] | str. 202
Art. 183(12) . [Protokół z przebiegu mediacji oraz ugoda] | str. 207
Art. 183(13) . [Obowiązek mediatora złożenia protokołu z mediacji w sądzie] | str. 213
Art. 183(14) . [Zatwierdzenie ugody przez sąd] | str. 217
Art. 183(15) . [Moc ugody zawartej przed mediatorem] | str. 228

(...)


Rozdział 2. Pozew | str. 230
Art. 187 . [Treść pozwu w odniesieniu do problematyki polubownego rozwiązania sporu] | str. 230

(...)


Art. 202(1) . [Obowiązek skierowania stron do mediacji] | str. 235

(...)


Dział III. Dowody | str. 239

(...)


Rozdział 2. Postępowanie dowodowe | str. 239

(...)


Oddział 3. Zeznania świadków | str. 239

(...)


Art. 259(1) . [Wezwanie mediatora w charakterze świadka] | str. 239

Bibliografia | str. 243

Ukryj

Opis:

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Przedstawiono zarówno kwestie związane z mediacją umowną (charakter i zawarcie umowy o mediację itp.), jak i mediacją na skutek skierowania sądu (postanowienie sądu itp.), ujmując wszystkie aspekty mające związek z tą instytucją, m.in.:

  • kwalifikacje mediatorów,
  • skutki wszczęcia mediacji,
  • postępowanie dotyczące zatwierdzenia ugody mediacyjnej,
  • udział w mediacji pełnomocników profesjonalnych,
  • koszty związane z ich udziałem.
Układ komentarza odpowiadający kolejności i redakcji przepisów kodeksowych regulujących mediację powinien ułatwić Czytelnikom znalezienie interesujących ich zagadnień.

Publikacja skierowana jest zarówno do prawników zawodowo zajmujących się mediacją -sędziów, adwokatów, radców prawnych - jak i do samych mediatorów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-008-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 252
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-3051;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów