Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Publikacja zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

więcej

Autorzy: Henryk Palarz,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-3035:W01D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Strony umowy | str. 17

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne | str. 17
2. Odbiorca usług | str. 25
3. Odbiorca usług - konsument | str. 29
3.1. Ochrona konsumenta w ustawie o prawach konsumenta | str. 31
3.1.1. Miejsce zawarcia umowy | str. 31
3.1.2. Informacja konsumencka | str. 32
3.2. Ochrona konsumenta w Kodeksie cywilnym | str. 36

Rozdział II
Procedura i forma zawarcia umowy | str. 46

1. Sposób zawarcia umowy | str. 46
1.1. Oferta i jej przyjęcie (art. 66-70 k.c.) | str. 46
1.2. Negocjacje | str. 47
1.3. Przetarg | str. 49
2. Forma zawarcia umowy | str. 49
3. Ogólne warunki umów | str. 52
4. Charakter prawny umowy | str. 55
5. Od czego przedsiębiorstwo może uzależnić zawarcie umowy? | str. 57
5.1. Proces przyłączeniowy prawidłowo zakończony | str. 58
5.2. Złożenie pisemnego wniosku | str. 59
5.3. Określenie tytułu prawnego (statusu) do zajmowanej nieruchomości | str. 61
6. Rola regulaminu | str. 63
7. Orzeczenie zawarcia umowy przez sąd | str. 65
8. Czy jest możliwa rezygnacja z umów zaopatrzeniowych? | str. 68

Rozdział III
Obligatoryjne elementy umowy | str. 72

1. Ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia | str. 74
1.1. Ilość, jakość i ciśnienie wody | str. 74
1.2. Ilość i jakość ścieków | str. 78
1.3. Miejsce dostarczania wody i odbioru ścieków | str. 80
2. Sposób i terminy wzajemnych rozliczeń | str. 82
2.1. Termin zapłaty | str. 82
2.2. Długość okresu obrachunkowego (rozliczeniowego) | str. 85
2.3. Faktura zaliczkowa | str. 89
2.4. Zaliczenie wpłaty na najdalszy dług | str. 91
2.5. Rozliczenia przy uszkodzonym wodomierzu głównym | str. 92
3. Prawa i obowiązki stron umowy | str. 95
3.1. Postępowanie reklamacyjne | str. 96
3.2. Obowiązek zabezpieczenia wodomierza głównego | str. 101
3.3. Uprawnienie do zainstalowania wodomierza dodatkowego | str. 106
4. Warunki usuwania awarii przyłączy będących w posiadaniu odbiorcy usług | str. 110
5. Procedura i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych | str. 114
6. Ustalenia zawarte w zezwoleniu | str. 117
7. Okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron | str. 120
7.1. Okres obowiązywania umowy | str. 120
7.2. Odpowiedzialność stron - uwagi wstępne | str. 122
7.3. Brak odpowiedzialności przedsiębiorstwa | str. 126
7.4. Odpowiedzialność dotycząca ilości wody (przerw) | str. 130
7.5. Odpowiedzialność za jakość i ciśnienie wody | str. 135
7.6. Etapy dochodzenia bonifikat | str. 138
7.7. Kara umowna za nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków | str. 140
7.8. Pozataryfowe opłaty dodatkowe za tzw. przekroczenia | str. 143
8. Treści i załączniki zbędne | str. 146
8.1. Wyliczenie aktów prawnych | str. 147
8.2. Definicje legalne | str. 148
8.3. Taryfa jako załącznik | str. 148
8.4. Regulamin jako załącznik | str. 149
8.5. Odesłania i powtórzenia | str. 151
9. Obligatoryjne elementy umowy - de lege ferenda | str. 152

Rozdział IV
Inne zagadnienia | str. 155

1. Wodomierz na własnym ujęciu wody | str. 155
2. Koszty upomnień | str. 161
3. Kaucje od najemców, wodomierz przedpłatowy | str. 164
4. Odsetki | str. 167
5. Terminy przedawnienia | str. 170
6. Tryb ściągalności | str. 173
7. Opłata rekompensacyjna | str. 175
8. Upust - odstępstwo od ceny regulowanej | str. 178
9. Inne umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków | str. 182

Rozdział V
Zmiana umów z istniejącymi odbiorcami usług | str. 185

1. Przyczyny wymuszające zmiany umów | str. 185
2. Podstawy proceduralne zmiany wzorca umownego | str. 190
3. Klauzula modyfikacyjna | str. 193
4. Zmiana zezwolenia i modyfikacja umów | str. 196
5. Zmiana zakwalifikowania do grupy taryfowej | str. 197
6. Zakres możliwych zmian wzorca na przykładzie zmiany granicy przyłącza | str. 199
7. Wymiana umów z "ryczałtowcami" | str. 201
8. Zastąpienie umowy dorozumianej umową pisemną | str. 204
9. (Bez)skuteczna korespondencja z dłużnikiem | str. 206

Rozdział VI
Rozwiązanie umów | str. 209

1. Błędne poglądy | str. 209
2. Ograniczenia w wypowiadaniu umów przez przedsiębiorstwo | str. 212
3. Uzasadnione przyczyny wypowiedzenia umowy przez przedsiębiorstwo | str. 214
4. Inne sposoby rozwiązywania umów zaopatrzeniowych | str. 219
5. Natychmiastowe rozwiązanie umowy | str. 222

Rozdział VII
Umowy i rozliczenia w budynkach wielolokalowych | str. 226

1. Uwagi wstępne | str. 226
2. Pojęcia | str. 228
3. Przesłanki zawarcia umów z właścicielem (zarządcą) oraz osobą zajmującą lokal | str. 230
4. Obowiązki właściciela (zarządcy) budynku wielolokalowego | str. 233
5. Umowa z osobą zajmującą lokal | str. 237
6. Rozliczenia prognostyczne w budynkach wielolokalowych | str. 239
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków - wzór | str. 245

Bibliografia | str. 263

Ukryj

Opis:

Książka zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in.:

  • istotę i charakter prawny umowy,
  • zasady zawierania i rozwiązywania umów,
  • obligatoryjną treść umowy wyznaczaną przez przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • postanowienia umowne, które nie są obligatoryjne, ale zwyczajowo autorzy wzorców umownych zamieszczają je,
  • specyfikę zawierania umów przez zarządców budynków wielolokalowych, czyli w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
W publikacji zaprezentowano bogate, głównie antymonopolowe orzecznictwo, powstałe na bazie kontroli wzorców umów redagowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Zamieszczono w niej również przykładowy wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorców branży wodociągowo-kanalizacyjnej, przedstawiciedli spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Zainteresuje także sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-179-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 264
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-3035:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów