Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Publikacja przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce.

więcej


Seria:  Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-3127:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Popytowe i kosztowe aspekty wyceny świadczeń zdrowotnych | str. 17

1. Świadczenia zdrowotne jako przedmiot wyceny | str. 17
2. Istota i metody wyceny świadczeń zdrowotnych | str. 25
3. Koszty jako podstawa wyceny świadczeń zdrowotnych w szpitalu | str. 39
4. Rachunek kosztów jako źródło informacji do wyceny procesu leczenia pacjenta | str. 45
5. Obiekty kosztów na potrzeby wyceny procesu leczenia pacjenta | str. 57

Rozdział II
Analiza stosowanych zasad rachunku kosztów i wyceny świadczeń zdrowotnych lecznictwa szpitalnego w Polsce | str. 70

1. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce | str. 70
2. Zasady wyceny świadczeń zdrowotnych lecznictwa stacjonarnego na szczeblu centralnym | str. 75
3. Jednorodne Grupy Pacjentów jako podstawa wyceny i finansowania szpitalnych świadczeń zdrowotnych | str. 82
4. Ewolucja rachunku kosztów w podmiotach leczniczych | str. 93

Rozdział III
Zasady rachunku kosztów i wyceny świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach europejskich - analiza porównawcza | str. 106

1. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich | str. 106
1.1. Anglia | str. 106
1.2. Francja | str. 111
1.3. Niemcy | str. 115
1.4. Słowenia | str. 118
1.5. Podsumowanie systemów finansowania ochrony zdrowia w analizowanych krajach europejskich | str. 122
2. Analiza systemów DRG w wybranych krajach europejskich | str. 124
2.1. Anglia | str. 124
2.2. Francja | str. 128
2.3. Niemcy | str. 133
2.4. Słowenia | str. 137
2.5. Podsumowanie analizy systemów DRG | str. 139
3. Wycena świadczeń zdrowotnych na szczeblu centralnym w wybranych krajach europejskich | str. 142
3.1. Anglia | str. 142
3.2. Francja | str. 146
3.3. Niemcy | str. 150
3.4. Słowenia | str. 154
3.5. Podsumowanie wyceny świadczeń zdrowotnych na szczeblu centralnym | str. 157
4. Zasady rachunku kosztów stosowane na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach europejskich | str. 159
4.1. Anglia | str. 160
4.2. Francja | str. 164
4.3. Niemcy | str. 169
4.4. Słowenia | str. 175
4.5. Podsumowanie zasad rachunku kosztów stosowanych na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych | str. 176

Rozdział IV
Badanie i ocena wpływu rachunku kosztów i wyceny procesu leczenia pacjenta na dokonania szpitali | str. 178

1. Pozytywna teoria rachunkowości i jej znaczenie w prowadzonych badaniach empirycznych | str. 178
2. Wielowymiarowy model służący do pomiaru wpływu rachunku kosztów na dokonania szpitala | str. 185
3. Badanie stanu zaawansowania rachunku kosztów i jakości wyceny świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach europejskich | str. 195
4. Ocena wpływu rachunku kosztów na dokonania szpitali | str. 210

Rozdział V
Koncepcja modelu wyceny świadczeń zdrowotnych na potrzeby lecznictwa stacjonarnego | str. 230

1. Założenia do modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego | str. 231
2. Ewidencja i rozliczanie kosztów na potrzeby wyceny świadczeń lecznictwa stacjonarnego | str. 241
3. Zasady wyceny świadczeń zdrowotnych na poziomie szpitala | str. 247
4. Zasady wyceny świadczeń zdrowotnych lecznictwa stacjonarnego na szczeblu centralnym | str. 265
5. Propozycja raportu dotyczącego kosztów na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych na szczeblu centralnym | str. 271
6. Warunki zastosowania modelu do wyceny świadczeń zdrowotnych i jego zalety | str. 280

Zakończenie | str. 289

Załączniki | str. 299
Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety dla działu księgowości | str. 301
Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety dla dyrektora szpitala | str. 305
Załącznik 3. Lista kont syntetycznych i analitycznych zespołu 4 i 5 | str. 308

Bibliografia | str. 313

Spis tabel | str. 329

Spis rysunków | str. 332

Spis wykresów | str. 333

Ukryj

Opis:

Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce. Obejmuje on zarówno zasady ustalania kosztów świadczeń zdrowotnych na poziomie szpitala, jak i rekomendacje w zakresie sposobu wyceny świadczeń zdrowotnych na poziomie centralnym - przez co może stanowić praktyczne narzędzie do gromadzenia, monitorowania kosztów, w szczególności analizy porównawczej, w procesie planowania strategicznego, a także do inicjowania działań prowadzących do optymalizacji kosztów i dostępności zasobów.

W opracowaniu szczegółowo omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

  • ustalanie wartości oraz metod wyceny świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod kosztowych,
  • analiza porównawcza metod wyceny świadczeń zdrowotnych w oparciu o system Jednorodnych Grup Pacjentów (ang. DRG),
  • rozwiązania w zakresie rachunku kosztów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania informacji kosztowych przez kierownictwo szpitali funkcjonujących w wybranych krajach europejskich,
  • wpływ stosowanych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów na dokonania szpitali i określenie czynników, które wpływają na jakość wyceny procesu leczenia pacjenta w szpitalach.
Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów szpitali publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za wycenę procesu leczenia pacjenta i wszelkie decyzje, których trafność zależy od prawidłowo dokonanej wyceny. Zainteresuje także analityków oraz pracowników Ministerstwa Zdrowia i NFZ odpowiedzialnych za finansowanie podmiotów leczniczych, kształtowanie cen świadczeń zdrowotnych i regulacje prawne w tym zakresie. Adresatem książki są również główni księgowi i pracownicy działów finansowo-ekonomicznych odpowiedzialni za przetwarzanie informacji finansowych i medycznych na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-048-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 334
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: KAM-3127:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa