Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - u progu nowych wyzwań

W publikacji poruszone zostały kluczowe problemy kontroli odwoławczej w procesie karnym, jakie powstały na tle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2016.

więcej

Autorzy: Sławomir Steinborn (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 listopada 2016 r.
Kod: KAM-2991;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Część I
System środków odwoławczych w perspektywie prawnoporównawczej | str. 19


Cezary Kulesza
System środków odwoławczych w Niemczech | str. 21

Maria Rogacka-Rzewnicka
Postępowanie odwoławcze we francuskim procesie karnym. Modelowe założenia apelacji | str. 35

Krzysztof Woźniewski
Apelacja w angielskim procesie karnym | str. 72

Część II
Model postępowania odwoławczego | str. 95


Piotr Hofmański
Nowy model postępowania odwoławczego w procesie karnym | str. 97

Paweł Wiliński
Konstytucyjne uwarunkowania postępowania odwoławczego w procesie karnym | str. 102

Wojciech Jasiński
Redukcja postępowania przed sądem pierwszej instancji a konstytucyjny i konwencyjny standard prawa do odwołania się w sprawach karnych | str. 114

Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Wybrane aspekty postępowania odwoławczego w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. w świetle standardów międzynarodowych | str. 143

Jerzy Skorupka
Czy bezwzględne przyczyny odwoławcze wymagają rewizji? | str. 163

Marek Skwarcow
Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia jako przesłanka odwoławcza po nowelizacji kodeksu postępowania karnego | str. 176

Anna Dziergawka, Igor Zgoliński
Newralgiczne zmiany w postępowaniu odwoławczym z perspektywy sędziów pierwszej instancji | str. 191

Część III
Pozycja uczestników postępowania odwoławczego | str. 215


Izabela Urbaniak-Mastalerz
Pozycja oskarżonego w nowym modelu postępowania odwoławczego | str. 217

Tomasz Kanty
Wybrane zagadnienia dotyczące bezpośredniego zakazu reformationis in peius | str. 243

Marta Flis-Świeczkowska
Czy istnieje możliwość cofnięcia przez mocodawcę środka odwoławczego wniesionego przez pełnomocnika? | str. 259

Część IV
Postępowanie dowodowe na rozprawie apelacyjnej | str. 275


Dariusz Świecki
Zakres postępowania dowodowego w instancji odwoławczej | str. 277

Piotr Rogoziński
Zakres postępowania dowodowego na rozprawie apelacyjnej a stwierdzenie konieczności przeprowadzenia na nowo w całości przewodu sądowego przez sąd pierwszej instancji (art. 437 § 2 k.p.k.) | str. 295

Łukasz Cora
Zakres i konsekwencje braku aktywności dowodowej sądu oraz ich wpływ na rozstrzygnięcie w instancji odwoławczej w kontradyktoryjnym modelu procesu karnego a powrót do względnej inkwizycyjności | str. 325

Część V
Nadzwyczajne środki odwoławcze | str. 347


Ryszard A. Stefański
Kasacja - potrzeba zmian | str. 349

Maciej Fingas
Kilka uwag o reformatoryjnym orzekaniu w postępowaniu kasacyjnym | str. 362

Monika Zbrojewska
Czy aktualny system nadzwyczajnych środków odwoławczych spełnia swe zadania? | str. 386

Barbara Dudzik
Głos w dyskusji | str. 397

Część VI
Inne środki zaskarżenia | str. 399


Aneta Kamińska-Nawrot
Prawo do złożenia zażalenia na czynności związane z przeszukaniem w ramach art. 236 k.p.k. Niepokój związany ze zmianami | str. 401

Andrzej Osiński
Podstawy uchylenia prawomocnego mandatu karnego w prawie wykroczeń w związku z nowelizacją przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia | str. 413

Ukryj

Opis:

W monografii poruszone zostały kluczowe problemy kontroli odwoławczej w procesie karnym, jakie powstały na tle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2016. Szczególny nacisk położono na problematykę postępowania dowodowego w warunkach istotnie zwiększonych możliwości reformatoryjnego orzekania przez sąd odwoławczy, a także na zagadnienia modelowe i zgodność nowych rozwiązań kodeksowych ze standardem konstytucyjnym i strasburskim.
Autorzy - wybitni specjaliści należący do czołówki polskich procesualistów - prowadzą analizy poszczególnych zagadnień zarówno na płaszczyźnie konstytucyjnej i konwencyjnej, jak i w sferze konkretnych problemów kodeksowych. Czytelników zainteresują między innymi rozważania poświęcone pozycji stron postępowania na gruncie nowych rozwiązań oraz tematyce postępowania dowodowego w instancji odwoławczej.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz sędziów. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla osób zajmujących się naukowo procedurą karną.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-041-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 440
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2991;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów