Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Podatkowy zakład zagraniczny [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Koncepcja i funkcjonowanie

W publikacji dokonano prawnopodatkowej analizy instytucji zakładu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki rozwój tzw. gospodarki cyfrowej wywiera na tradycyjną konstrukcję prawną zakładu.

więcej

Autorzy: Rafał Lipniewicz,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-2969;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 141,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Geneza i koncepcja zakładu w świetle teorii międzynarodowego prawa podatkowego | str. 15

1. Międzynarodowe prawo podatkowe - uwagi metodologiczne | str. 15
2. Prawne i ekonomiczne granice wykonywania jurysdykcji podatkowej | str. 20
3. Geneza instytucji zakładu | str. 25
4. Źródła regulacji prawnej zakładu | str. 28
5. Definicja zakładu w Konwencji modelowej OECD i Konwencji modelowej ONZ | str. 38
6. Zakład w polskich regulacjach z zakresu podatków dochodowych | str. 48
Podsumowanie | str. 50

Rozdział II
Zakład typu podstawowego | str. 52

1. Uwagi wprowadzające | str. 52
2. Istnienie placówki gospodarczej przedsiębiorstwa | str. 54
3. Dysponowanie placówką | str. 59
4. Stały charakter placówki przedsiębiorstwa | str. 67
5. Wykonywanie działalności poprzez stałą placówkę | str. 77
6. Przykłady faktycznej organizacji działalności przedsiębiorstwa uznawane za zakład typu podstawowego | str. 83
7. Stała placówka a pomocniczy bądź przygotowawczy charakter działalności przedsiębiorstwa | str. 84
7.1. Uwagi ogólne | str. 84
7.2. Utrzymywanie (użytkowanie) placówek bądź składów dóbr w wyspecyfikowanych celach | str. 87
7.3. Wykorzystywanie stałej placówki (składu) do działalności o charakterze pomocniczym lub przygotowawczym | str. 90
8. Zakład typu podstawowego w polskich umowach podatkowych | str. 92
Podsumowanie | str. 94

Rozdział III
Zakład typu budowlanego | str. 95

1. Uwagi wprowadzające - zakład budowlany a zakład podstawowy | str. 95
2. Aspekty funkcjonalne zakładu typu budowlanego | str. 100
3. Aspekty temporalne zakładu budowlanego | str. 105
4. Zakład typu budowlanego w polskich umowach podatkowych | str. 113
Podsumowanie | str. 115

Rozdział IV
Przedstawiciel zależny (agent) jako zakład - zakład typu agencyjnego | str. 117

1. Uwagi wprowadzające | str. 117
2. Zakres podmiotowy zakładu typu agencyjnego | str. 122
3. Zależność v. niezależność przedstawiciela | str. 127
4. Pełnomocnictwo (umocowanie) agenta do zawierania umów | str. 135
5. Zakład typu agencyjnego w polskich umowach podatkowych | str. 142
Podsumowanie | str. 144

Rozdział V
Spółka powiązana jako zakład | str. 146

1. Ogólne warunki uznania spółki powiązanej za zakład | str. 146
2. Spółka powiązana jako zakład typu podstawowego | str. 151
3. Spółka powiązana jako zakład typu agencyjnego | str. 153
4. Spółka transparentna podatkowo jako zakład wspólników | str. 161
Podsumowanie | str. 164

Rozdział VI
Zakład typu usługowego | str. 165

1. Uwagi wprowadzające | str. 165
2. Pojęcie zakładu typu usługowego w komentarzu do Konwencji modelowej OECD i w Konwencji modelowej ONZ | str. 169
3. Aspekty geograficzne | str. 177
4. Zakład usługowy a polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 181
Podsumowanie | str. 184

Rozdział VII
Zakład w kontekście obrotu elektronicznego - zakład wirtualny | str. 186

1. Uwagi wprowadzające | str. 186
2. Zakład typu podstawowego a obrót elektroniczny | str. 189
3. Zakład typu agencyjnego a obrót elektroniczny | str. 198
4. W poszukiwaniu nowego paradygmatu opodatkowania zakładu w warunkach obrotu elektronicznego | str. 200
Podsumowanie | str. 205

Rozdział VIII
Atrybucja zysków do zakładu | str. 207

1. Uwagi wprowadzające | str. 207
2. Przypisywanie zysków zakładowi - postanowienia Konwencji modelowej OECD przed 2010 r. i Konwencji modelowej ONZ | str. 211
3. Ogólne zasady przypisywania zysków zakładowi w Konwencji modelowej OECD po 2010 r. (autoryzowane podejście OECD) | str. 214
4. Przypisywanie zysków zakładowi typu agencyjnego | str. 219
Podsumowanie | str. 221

Rozdział IX
Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem zakładu - BEPS Action 7 | str. 223

1. Uwagi wprowadzające | str. 223
2. Unikanie powstania zakładu typu agencyjnego | str. 226
3. Unikanie powstania zakładu ze względu na przygotowawczy bądź pomocniczy charakter działalności | str. 231
4. Sztuczne dzielenie kontraktów budowlanych | str. 234
Podsumowanie | str. 236

Rozdział X
Koncepcja zakładu w świetle prawa Unii Europejskiej | str. 238

1. Międzynarodowe prawo podatkowe a prawo UE | str. 238
2. Pojęcie zakładu w prawie UE | str. 241
3. Zakład a stałe miejsce prowadzenia działalności na gruncie unijnego systemu VAT | str. 246
4. Zakład w świetle swobód rynku wewnętrznego UE | str. 254
4.1. Konstrukcja prawa swobód rynku wewnętrznego | str. 254
4.2. Forma organizacyjno-prawna działalności zagranicznej w świetle swobód rynku wewnętrznego - oddział a spółka zależna | str. 260
4.3. Straty zakładu w kontekście swobód rynku wewnętrznego | str. 265
Podsumowanie | str. 274

Bibliografia | str. 277

Akty prawne i orzecznictwo | str. 287

Ukryj

Opis:

W publikacji dokonano prawnopodatkowej analizy instytucji zakładu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki rozwój tzw. gospodarki cyfrowej wywiera na tradycyjną konstrukcję prawną zakładu. Ponadto szczególną uwagę poświęcono kwestii wykorzystywania przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej instytucji zakładu do unikania opodatkowania oraz zmianom zaproponowanym przez OECD,
które mają temu zjawisku przeciwdziałać. Omówiono również planowane zmiany komentarza do Konwencji modelowej OECD w kontekście projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oraz zaprezentowano koncepcję zakładu wirtualnego.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:
– źródła regulacji prawnej zakładu,
– zakład typu podstawowego, budowlanego, agencyjnego oraz usługowego,
– zakład w kontekście obrotu elektronicznego,
– ogólne warunki uznania spółki powiązanej za zakład,
– przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem zakładu – BEPS Action,
– ogólne zasady przypisywania zysków zakładowi w Konwencji modelowej OECD,
– unikanie powstania zakładu ze względu na przygotowawczy bądź pomocniczy charakter działalności,
– koncepcję zakładu w świetle prawa Unii Europejskiej.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych oraz pracowników administracji podatkowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wykładowców akademickich, studentów prawa i wszystkich osób chcących pogłębić wiedzę z omawianej tematyki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-832-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 292
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2969;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów