Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego

Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego

Pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki znaczenia normatywnego znamion typu czynu zabronionego.

więcej

Autorzy: Sławomir Żółtek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-3080:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Typ czynu zabronionego | str. 29

1.1. Wprowadzenie | str. 29
1.2. Czyn w ujęciu karnoprawnym - analiza terminologiczna | str. 36
1.3. Znamię typu czynu zabronionego | str. 50
1.3.1. Znamię jako cecha typu | str. 50
1.3.2. Podziały znamion | str. 61
1.4. Zespoły znamion typu czynu zabronionego | str. 71
1.4.1. Rozwój koncepcji istoty czynu | str. 76
1.4.2. Polskie koncepcje istoty czynu | str. 83
1.4.3. Funkcje zespołów znamion typu czynu zabronionego | str. 91
1.5. Podsumowanie | str. 105

Rozdział II
Znaczenie w języku prawnym i prawniczym | str. 107

2.1. Wprowadzenie | str. 107
2.2. Znaczenie znaku słownego | str. 108
2.3. Język prawny i prawniczy | str. 128
2.3.1. Specjalizacja znaczeniowa języka prawnego i prawniczego | str. 144
2.3.2. Pojęcia prawne i prawnicze | str. 151
2.4. Znaczenie normatywne | str. 160
2.4.1. Ujęcie formalne znaczenia normatywnego | str. 162
2.4.2. Ujęcie materialne znaczenia normatywnego | str. 167
2.5. Kształtowanie (się) znaczenia normatywnego | str. 170
2.5.1. Źródła normatywnych przeobrażeń semantycznych | str. 173
2.5.2. Powody normatywnych przeobrażeń semantycznych | str. 187
2.6. Podsumowanie | str. 195

Rozdział III
Znamiona technicznoprawne a znamiona normatywne | str. 198

3.1. Wprowadzenie | str. 198
3.2. Karnoprawne koncepcje normatywności znamion | str. 199
3.2.1. Przegląd koncepcji | str. 200
3.2.2. Krytyka koncepcji | str. 214
3.3. Znamiona technicznoprawne | str. 222
3.3.1. Istota znamion technicznoprawnych | str. 225
3.3.2. Rozróżnienia znamion technicznoprawnych | str. 246
3.3.3. Deskryptywność a ocenność znamion technicznoprawnych | str. 255
3.4. Znamiona normatywne | str. 271
3.4.1. Istota znamion normatywnych | str. 277
3.4.2. Rozróżnienia znamion normatywnych | str. 298
3.4.3. Znamiona normatywne a tzw. klauzule normatywne (znamiona prawnie ocenne) | str. 304
3.5. Relacja znamion normatywnych do znamion technicznoprawnych | str. 318
3.6. Podsumowanie | str. 321

Rozdział IV
Dekodowanie znamion | str. 324

4.1. Wprowadzenie | str. 324
4.2. Teoretyczne aspekty dekodowania znamion | str. 327
4.2.1. Wykładnia klaryfikacyjna | str. 328
4.2.2. Wykładnia derywacyjna | str. 332
4.2.3. Wybrane dyrektywy wykładni | str. 336
4.3. Dogmatyczne aspekty dekodowania znamion | str. 351
4.3.1. Norma a struktura przestępstwa | str. 352
4.3.2. Gwarancyjne ograniczenia wykładni | str. 360
4.3.3. Wykładnia a funkcja ochronna prawa karnego | str. 368
4.4. Treść znamienia ustawowego - wybór znaczenia | str. 382
4.4.1. Wieloetapowość wykładni | str. 391
4.4.2. Pozakarne znaczenie normatywne znamion | str. 393
4.4.3. Przełamanie znaczenia językowego - zagadnienia szczególne | str. 400
4.5. Podsumowanie | str. 403

Rozdział V
Znaczenie normatywne a element formalny zakazu i jego odwzorowanie w świadomości sprawcy | str. 405

5.1. Wprowadzenie | str. 405
5.2. Znaczenie normatywne a funkcje znamion i ich zespołów | str. 406
5.2.1. Prawna deskrypcja rzeczywistości | str. 407
5.2.2. Połączenia jurydyczne | str. 410
5.2.3. Realizacja i zakłócenie funkcji zespołów znamion typu - zarys problematyki | str. 423
5.3. Znaczenie normatywne a zasada nullum crimen sine lege | str. 428
5.3.1. Nullum crimen sine lege scripta | str. 429
5.3.2. Nullum crimen sine lege certa | str. 448
5.3.3. Lex severior retro non agit, lex mitior retro agit | str. 464
5.4. Znaczenie normatywne a świadomość sprawcy | str. 480
5.4.1. Świadomość treści prawa | str. 483
5.4.2. Świadomość faktów | str. 498
5.4.3. Konsekwencje braku świadomości treści prawa i faktów | str. 502
5.5. Podsumowanie | str. 505

Wnioski końcowe | str. 509

Bibliografia | str. 527
Źródła | str. 527
Akty normatywne | str. 527
Dokumenty i materiały | str. 530
Orzecznictwo | str. 530
Literatura | str. 541

Ukryj

Opis:

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki znaczenia normatywnego znamion typu czynu zabronionego. Wyjaśniono w niej, czym są, w jakim pozostają stosunku oraz jak wykładać tzw. znamiona technicznoprawne (określone na potrzeby prawa) oraz znamiona normatywne (określone przez prawo). W związku z tym przeanalizowano i rozwikłano wiele problemów prawnokarnych dotyczących m.in.:
– semantycznych połączeń jurydycznych między prawem karnym i innymi gałęziami prawa,
– relacji warunku precyzyjności do warunku komunikatywności zakazu karnego,
– wpływu zmiany wykładni na sytuację prawną sprawcy czynu zabronionego,
– działania prawa wstecz przy znamionach określających pozakarne stosunki prawne,
– błędu co do znamion, których znaczenie zostało określone przez prawo lub na potrzeby prawa.
Tematyka ta została przedstawiona w sposób uniwersalny, stanowiący połączenie wiedzy karnistycznej, teoretycznoprawnej, filozoficznej oraz lingwistycznej. Omawiane zagadnienia zilustrowano przykładami z orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.
Monografia jest przeznaczona zarówno dla przedstawicieli nauki prawa, jak i dla praktyków wymiaru sprawiedliwości. Może zainteresować wszystkich tych, którzy szukają pogłębionej refleksji na temat semantycznej strony zakazów karnych oraz związków prawa karnego z innymi gałęziami prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-857-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 576
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-3080:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów