Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Szczegółowe i kompleksowe omówienie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która stanowi swoistą konstytucję rynku ubezpieczeń.

więcej

Autorzy: Marcin Krajewski, Anna Błachnio-Parzych, Piotr Pinior, Marcin Glicz, Robert Grzeszczak, Paweł Wajda (red. naukowy), Patrycja Zawadzka, Dominika Wajda, Magdalena Szczepańska (red. naukowy),
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-2963;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 276,36 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.) | str. 13

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 15
Rozdział 2. Zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej | str. 100
Rozdział 3. System zarządzania | str. 264
Rozdział 4. Krajowy zakład ubezpieczeń i krajowy zakład reasekuracji wykonujące działalność w formie spółki akcyjnej | str. 383
Rozdział 5. Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i zakład reasekuracji wykonujący działalność w formie towarzystwa reasekuracji wzajemnej | str. 467
Rozdział 6. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez krajowe zakłady ubezpieczeń oraz wykonywanie działalności reasekuracyjnej przez krajowe zakłady reasekuracji | str. 573
Rozdział 7. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń i wykonywanie działalności reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne zakłady reasekuracji | str. 622
Rozdział 8. Prawo przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług w zakresie wykonywania działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej | str. 690
Rozdział 9. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji | str. 773
Rozdział 10. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości, fundusz prewencyjny, fundusz organizacyjny oraz sprawozdawczość statutowa | str. 927
Rozdział 11. Ujawnianie informacji | str. 950
Rozdział 12. Łączenie się zakładów ubezpieczeń, łączenie się zakładów reasekuracji, przeniesienie umów ubezpieczenia i przeniesienie umów reasekuracji | str. 990
Rozdział 13. Postępowanie naprawcze i likwidacja zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji | str. 1044
Rozdział 14. Zasady sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego | str. 1107
Rozdział 15. Nadzór nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach | str. 1238
Rozdział 16. Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy | str. 1418
Rozdział 17. Przepisy karne | str. 1430
Rozdział 18. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1444
Rozdział 19. Przepisy przejściowe i dostosowujące | str. 1474
Rozdział 20. Przepisy końcowe | str. 1539
Załącznik. Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń | str. 1541

O Autorach | str. 1545

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera szczegółowe i kompleksowe omówienie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która stanowi swoistą konstytucję rynku ubezpieczeń. Celem wprowadzenia nowych regulacji była konieczność implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Komentarz umożliwia właściwą interpretację przepisów ustawy oraz analizę jej procedur, również poprzez prezentację aktualnego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. W książce przedstawiono m.in.:
– regulacje nadzoru indywidualnego nad zakładami ubezpieczeń i reasekuracji oraz nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i reasekuracji w grupach,
– obowiązek zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do wprowadzenia systemu zarządzania obejmującego funkcje zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami, audytu wewnętrznego oraz aktuarialną,
– funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji wykonujących działalność odpowiednio w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystw reasekuracji wzajemnej,
– wykonywanie działalności przez krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji na obszarze innych państw członkowskich UE przez oddział i w ramach swobody świadczenia usług,
– zasady lokowania środków finansowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
– podstawowe obowiązki zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości,
– obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz obowiązki dotyczące udostępniania niektórych informacji do publicznej wiadomości.

Autorami opracowania są praktycy oraz naukowcy, których łączy doświadczenie zawodowe związane z regulacjami rynku ubezpieczeń, zarówno po stronie ubezpieczycieli, nadzoru nad tym rynkiem, jak i doradztwa prawnego oraz doradztwa finansowego.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będzie również pomocnym źródłem wiedzy dla adwokatów, radców prawnych, aktuariuszy oraz doradców finansowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-597-7 , 1552
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Działalność gospodarcza
Kod: KAM-2963;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów