Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz

Pierwszy na polskim rynku wydawniczym komentarzem do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

więcej

Autorzy: Karolina Kędziora (red. naukowy), Krzysztof Śmiszek (red. naukowy),
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 listopada 2016 r.
Kod: KAM-3098:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 11


Zjawisko dyskryminacji. Tło społeczne. Regulacje międzynarodowe


Rozdział 1. Dyskryminacja - wprowadzenie do pojęcia (Zofia Jabłońska) | str. 17
1. Dyskryminacja jako zjawisko społeczne | str. 17
2. Łańcuch dyskryminacji | str. 19
3. Przejawy dyskryminacji | str. 22
4. Mowa nienawiści | str. 23
5. Rodzaje dyskryminacji | str. 24
5.1. Homofobia | str. 24
5.2. Transfobia | str. 27
5.3. Ableizm | str. 30
5.4. Ageizm (wiekizm) | str. 32
5.5. Seksizm | str. 33
5.6. Rasizm | str. 35
5.7. Antysemityzm | str. 37
5.8. Islamofobia | str. 38
5.9. Romofobia | str. 39
6. Skutki dyskryminacji | str. 40
6.1. Stres mniejszościowy - psychologiczne konsekwencje wykluczenia | str. 40
6.2. Społeczne następstwa nierównego traktowania | str. 41

Rozdział 2. Międzynarodowe prawo antydyskryminacyjne (Maciej Kułak) | str. 43
1. Wstęp | str. 43
2. System Organizacji Narodów Zjednoczonych | str. 44
3. System Rady Europy | str. 51
4. Unia Europejska - geneza ustawy wdrożeniowej | str. 54
5. Wybrane zasady prawa unijnego (Karolina Kędziora) | str. 57
5.1. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego | str. 58
5.2. Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego | str. 59
5.3. Zasada bezpośredniego skutku przepisów dyrektywy | str. 60
5.4. Zasada pośredniego skutku przepisów dyrektywy | str. 61
5.5. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia wstępnego | str. 62

Komentarz do ustawy


Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1219) | str. 67

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 69
Rozdział 2. Zasada równego traktowania i środki prawne dla jej ochrony | str. 165
Rozdział 3. Organy właściwe w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania | str. 234
Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 252

Bibliografia | str. 273

Ukryj

Opis:

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Została przygotowana przez prawników praktyków, którzy na co dzień stosują jej przepisy w postępowaniach przed polskimi sądami.
Czytelnicy odnajdą w opracowaniu m.in.:
- definicje form dyskryminacji,
- szczegółowe omówienie kwestii procesowych, ułatwiające postępowanie w sprawach o naruszenie zasady równego traktowania,
- wykładnię przepisów materialnych, umożliwiającą prawidłowe skonstruowanie pism procesowych,
- liczne odniesienia do orzecznictwa polskiego, międzynarodowego, a w szczególności do dorobku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Książka jest przeznaczona dla praktyków prawa - sędziów, adwokatów i radców prawnych. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla studentów prawa, europeistyki, socjologii, stosunków międzynarodowych, a także dla osób poszukujących argumentacji prawnej w sytuacji spotkania się z nierównym traktowaniem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-059-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 280
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: gment Prawa / Kancelaria Adwokacka
Kod: KAM-3098:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów