Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz dla pracowników administracji (urzędów skarbowych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin).

więcej

Autorzy: Anna Hrycaj (red. naukowy), Patryk Filipiak (red. naukowy), Marek Porzycki, Bartosz Groele,
Seria:  Duże Komentarze Lex
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-2788;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 209,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. - PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1574; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) | str. 15

TYTUŁ I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach | str. 17
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 17
Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 17
Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania | str. 78
Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny | str. 127
Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego | str. 138
DZIAŁ II. Sąd i sędzia-komisarz | str. 149
Rozdział 1. Sąd | str. 149
Rozdział 2. Sędzia-komisarz | str. 172
DZIAŁ III. Nadzorca i zarządca | str. 180
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 180
Rozdział 2. Nadzorca układu | str. 221
Rozdział 3. Nadzorca sądowy | str. 231
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 231
Oddział 2. Wynagrodzenie | str. 238
Rozdział 4. Zarządca | str. 253
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 253
Oddział 2. Wynagrodzenie | str. 264
DZIAŁ IV. Uczestnicy postępowania | str. 283
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 283
Rozdział 2. Spis wierzytelności | str. 319
Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli | str. 403
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 403
Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem | str. 434
Rozdział 4. Rada wierzycieli | str. 452
DZIAŁ V. Pomoc publiczna | str. 508
DZIAŁ VI. Układ | str. 552
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 552
Rozdział 2. Propozycje układowe | str. 572
Rozdział 3. Zatwierdzenie układu | str. 601
Rozdział 4. Skutki układu | str. 610
Rozdział 5. Zmiana układu | str. 627
Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu | str. 636
DZIAŁ VII. Układ częściowy | str. 641
DZIAŁ VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego | str. 657

TYTUŁ II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach | str. 713
DZIAŁ I. Postępowanie o zatwierdzenie układu | str. 713
DZIAŁ II. Przyspieszone postępowanie układowe | str. 755
Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str. 757
Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego | str. 782
Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego | str. 803
Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego | str. 868
DZIAŁ III. Postępowanie układowe | str. 873
Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego | str. 874
Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania układowego | str. 874
Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające | str. 878
Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego | str. 898
Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego | str. 900
Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika . | str. 900
Oddział 2. Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str. 902
Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego | str. 909
DZIAŁ IV. Postępowanie sanacyjne | str. 911
Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 911
Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 911
Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające | str. 926
Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego | str. 943
Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego | str. 956
Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika | str. 956
Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika | str. 963
Oddział 3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika | str. 968
Oddział 4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika | str. 984
Oddział 5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika | str. 986
Oddział 6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str. 1019
Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego | str. 1038
Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego | str. 1046
DZIAŁ V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 1054
DZIAŁ VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 1076

TYTUŁ III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego | str. 1082
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 1082
DZIAŁ II. Jurysdykcja krajowa | str. 1090
DZIAŁ III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi | str. 1096

TYTUŁ IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne | str. 1111
DZIAŁ I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów | str. 1111
DZIAŁ II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji | str. 1146
DZIAŁ III. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych | str. 1157

TYTUŁ V. Przepisy karne | str. 1158

TYTUŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy | str. 1161

Skorowidz | str. 1163

Ukryj

Opis:

Komentarz do przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne został przygotowany na podstawie aktualnej praktyki stosowania tej regulacji. Prezentowane są w nim doświadczenia sędziów upadłościowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz adwokatów i przedstawicieli nauki prawa.
Większość autorów brała udział w przygotowaniu rekomendacji do nowelizacji prawa upadłościowego, a redaktorzy naukowi wchodzili w skład sześcioosobowego zespołu przygotowującego projekt ustawy.
W książce przedstawiono praktykę postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz dla pracowników administracji (urzędów skarbowych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin). Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, zarządzania i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-782-7 , 1172
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo restrukturyzacyjne
Kod: KAM-2788;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów