Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Publikacja kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  21 grudnia 2016 r.
Kod: KAM-3128:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
Założenia w przedmiocie koncepcji cudzoziemca oraz wskazanie problemów wymagających wyjaśnienia | str. 19


Rozdział 2
Status administracyjnoprawny jako płaszczyzny dla koncepcji cudzoziemca na tle prawa administracyjnego | str. 61

2.1. Porównanie koncepcji statusu administracyjnoprawnego i koncepcji publicznych praw podmiotowych | str. 66
2.2. Porównanie koncepcji statusu administracyjnoprawnego i koncepcji stosunku administracyjnoprawnego | str. 80
2.3. Porównanie koncepcji statusu administracyjnoprawnego i koncepcji sytuacji administracyjnoprawnej | str. 92

Rozdział 3
Pojęcie "cudzoziemiec" w systemie polskiego prawa pozytywnego | str. 101

3.1. Definicja wynikająca z regulacji konstytucyjnych | str. 101
3.2. Regulacje prawa unijnego | str. 133
3.3. Legalne definicje pojęcia "cudzoziemiec" zawarte w ustawach o cudzoziemcach od czasów II Rzeczypospolitej | str. 139
3.4. Definicje pojęcia "cudzoziemiec" zawarte w innych wybranych ustawowych przepisach szczegółowych dotyczących cudzoziemców od czasów II Rzeczypospolitej | str. 146
3.5. Definicja pojęcia "cudzoziemiec" odpowiadająca potrzebom rozprawy | str. 158
3.6. Klasyfikacja cudzoziemców | str. 160
3.6.1. Kategoria podstawowa | str. 162
3.6.2. Kategorie szczególne | str. 170
3.6.2.1. Cudzoziemcy korzystający z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 170
3.6.2.2. Cudzoziemcy-obywatele Unii, cudzoziemcy-obywatele Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii oraz cudzoziemcy-członkowie ich rodzin | str. 180
3.6.2.3. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały oraz rezydenci długoterminowi UE | str. 183

Rozdział 4
Analiza treści statusu cudzoziemca na gruncie pozytywnego prawa polskiego | str. 188

4.1. Administracyjnoprawne uprawnienia cudzoziemca do wjazdu i przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz związane z nimi obowiązki | str. 189
4.2. Administracyjnoprawne uprawnienie cudzoziemca do wykonywania pracy oraz związane z nim obowiązki | str. 212
4.2.1. Administracyjnoprawne uprawnienie cudzoziemca do wykonywania pracy jako forma reglamentacji udziału cudzoziemców w obrocie prywatnoprawnym | str. 219
4.2.2. Administracyjnoprawne uprawnienie cudzoziemca do wykonywania pracy istniejące z mocy samego prawa | str. 236
4.2.3. Sytuacje, gdy administracyjnoprawne uprawnienie cudzoziemca do wykonywania pracy nie może powstać ze względu na brak polskiego obywatelstwa | str. 252
4.3. Administracyjnoprawne uprawnienie cudzoziemca do prowadzenia działalności gospodarczej oraz związane z nim obowiązki | str. 254
4.4. Administracyjnoprawne uprawnienie cudzoziemca do nabywania nieruchomości oraz związane z nim obowiązki | str. 271
4.4.2. Administracyjnoprawne uprawnienie cudzoziemca do nabywania nieruchomości jako forma reglamentacji udziału cudzoziemców w obrocie prywatnoprawnym | str. 277
4.5. Administracyjnoprawne uprawnienie cudzoziemca do przebywania z rodziną oraz związane z nim obowiązki | str. 295
4.5.1. Krąg osób uznawanych za członków rodziny na gruncie regulacji administracyjnoprawnej | str. 300
4.5.2. Możliwość sprawdzenia rzeczywistego istnienia zawartego związku małżeńskiego | str. 313
4.5.3. Formy realizacji poszanowania życia rodzinnego cudzoziemców | str. 319
4.5.3.1. Legalizacja pobytu na podstawie uproszczonych reguł prawa migracyjnego | str. 319
4.5.3.2. Zapewnienie możliwości utrzymania się oraz nabywania nieruchomości | str. 326
4.5.3.3. Ochrona przed wydaleniem (zobowiązaniem do powrotu) | str. 327
4.6. Administracyjnoprawne uprawnienie cudzoziemca do korzystania z pomocy społecznej państwa oraz związane z nim obowiązki | str. 332
4.7. Administracyjnoprawne uprawnienia i obowiązki cudzoziemca-naukowca | str. 346
4.8. Administracyjnoprawne uprawnienie cudzoziemca do kontynuowania lub podjęcia nauki na terytorium Polski oraz związane z nim obowiązki | str. 351

Zakończenie | str. 363

Bibliografia | str. 371

Ukryj

Opis:

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:

  • wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
  • wykonywania pracy,
  • nabywania nieruchomości,
  • korzystania z pomocy społecznej państwa,
  • kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-028-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 412
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-3128:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa