Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych

Publikacja zawiera omówienie istotnych kwestii, jakie wiążą się z regulacjami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców.

więcej

Autorzy: Dorota Pudzianowska (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2016 r.
Kod: KAM-2980:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Słowo wstępne | str. 13

Dorota Pudzianowska
Wprowadzenie | str. 15

Jacek Jagielski
Aktualne problemy statusu prawnego cudzoziemców w Polsce | str. 23

Julia Wojnowska-Radzińska
Status cudzoziemca w Konstytucji RP w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka | str. 40

Agnieszka Narożniak, Marcin Princ
Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej - uwagi na tle wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców | str. 56

Dorota Pudzianowska, Marta Szczepanik
Wokół problemu bezpaństwowości dzieci w Polsce | str. 79

Michał Kowalski
Konflikt na Ukrainie a praktyka udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 96

Agnieszka Szklanna
Najnowsze tendencje w orzecznictwie ETPC dotyczącym ochrony praw cudzoziemców w kontekście wydaleń z terytorium państw stron EKPC | str. 117

Jacek Chlebny
Zakres sądowej kontroli decyzji dublińskiej | str. 135

Maja Łysienia
Prawo cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej do pobytu na terytorium Polski | str. 150

Witold Klaus
Cudzoziemcy niemile widziani. Detencja cudzoziemców jako przykład kryminalizacji migracji | str. 170

Jacek Białas
Detencja cudzoziemców w Polsce a standard EKPC | str. 191

Wojciech Burek, Joanna Markiewicz-Stanny
Dopuszczalność sankcji karnej pozbawienia wolności za naruszenie zakazu wjazdu przez cudzoziemca - uwagi z perspektywy prawa UE i prawa międzynarodowego praw człowieka | str. 208

Ireneusz C. Kamiński
Decyzje w sprawach cudzoziemców a ochrona informacji niejawnych | str. 230

Marcin Górski
Prawo osób LGBT do ochrony międzynarodowej - praktyka polska na tle orzecznictwa TSUE | str. 247

Sławomir Łodziński
Prawa wyborcze dla cudzoziemców? Społeczne postrzeganie możliwości udziału obywateli państw trzecich w wyborach samorządowych w Polsce | str. 266

Autorzy | str. 291

Ukryj

Opis:

Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktualne, zwłaszcza w kontekście praw uchodźców i wyzwań, przed którymi stanęły państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z napływem dużej liczby migrantów.
Monografia zawiera omówienie istotnych kwestii, jakie wiążą się z regulacjami prawnymi
dotyczącymi cudzoziemców, w tym m.in.:
- ubiegania się o status uchodźcy oraz praw uchodźców,
- wydaleń cudzoziemców,
- detencji cudzoziemców,
- praw wyborczych dla cudzoziemców.
Publikacja jest polecana dla pracowników centralnych i terenowych organów administracji, organizacji pozarządowych oraz prawników praktyków zajmujących się zawodowo problemami cudzoziemców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-801-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 296
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2980:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów