Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont dla dużych, małych i  mikropodmiotów leczniczych o różnej formie prawnej.

więcej

Autorzy: Maria Hass-Symotiuk (red. naukowy), Kazimierz Sawicki, Bożena Nadolna,
Seria:  Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3037:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Założenia systemu rachunkowości w dużych, małych i mikropodmiotach leczniczych | str. 15

1. Podmioty lecznicze objęte ustawą o rachunkowości | str. 15
2. Nadrzędne zasady rachunkowości podmiotów leczniczych | str. 22
3. Dokumentacja wewnętrzna systemu rachunkowości podmiotu leczniczego | str. 33

Rozdział 2
Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych w dużych, małych i mikropodmiotach leczniczych | str. 44

1. Kategorie wyceny aktywów i pasywów w podmiotach leczniczych | str. 44
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów w podmiotach leczniczych | str. 50
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w podmiotach leczniczych | str. 62
4. Weryfikacja ksiąg rachunkowych w podmiotach leczniczych | str. 70
5. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej w małych i mikropodmiotach leczniczych | str. 73

Rozdział 3
Komentarz do zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych | str. 82

1. Wzór zarządzenia w sprawie zakładowego planu kont oraz zasad funkcjonowania rachunkowości w podmiocie leczniczym | str. 82
2. Wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych dla dużych podmiotów leczniczych (SP ZOZ oraz przedsiębiorców) | str. 84

Rozdział 4
Aktywa trwałe podmiotu leczniczego | str. 98

1. Uwagi ogólne do kont zespołu 0 "Aktywa trwałe" | str. 98
2. Korespondencja kont zespołu 0 "Aktywa trwałe" wraz z komentarzem | str. 100

Rozdział 5
Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe w podmiocie leczniczym | str. 153

1. Uwagi ogólne do kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" | str. 153
2. Korespondencja kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" wraz z komentarzem | str. 159

Rozdział 6
Rozrachunki i roszczenia w podmiocie leczniczym | str. 177

1. Uwagi ogólne do kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" | str. 177
2. Korespondencja kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" wraz z komentarzem | str. 180

Rozdział 7
Materiały i towary w podmiocie leczniczym | str. 219

1. Uwagi ogólne do kont zespołu 3 "Materiały i towary" | str. 219
2. Korespondencja kont zespołu 3 "Materiały i towary" wraz z komentarzem | str. 221

Rozdział 8
Koszty według rodzajów i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym | str. 237

1. Uwagi ogólne do kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" | str. 237
2. Korespondencja kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" wraz z komentarzem | str. 243

Rozdział 9
Koszty według typów działalności i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym | str. 259

1. Uwagi ogólne do kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" | str. 259
2. Korespondencja kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" wraz z komentarzem | str. 275

Rozdział 10
Produkty i rozliczenia międzyokresowe w podmiocie leczniczym | str. 288

1. Uwagi ogólne do kont zespołu 6 "Produkty i rozliczenia międzyokresowe" | str. 288
2. Korespondencja kont zespołu 6 "Produkty i rozliczenia międzyokresowe" wraz z komentarzem | str. 290

Rozdział 11
Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem w podmiocie leczniczym | str. 296

1. Uwagi ogólne do kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" | str. 296
2. Korespondencja kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" wraz z komentarzem | str. 308

Rozdział 12
Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy w podmiocie leczniczym | str. 340

1. Uwagi ogólne do kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy" | str. 340
2. Korespondencja kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy" wraz z komentarzem | str. 345

Rozdział 13
Powiązanie planu kont ze sprawozdawczością finansową podmiotu leczniczego | str. 365

1. Zakładowy plan kont a sprawozdanie finansowe | str. 365
2. Prezentacja sald kont aktywów i pasywów w bilansie podmiotu leczniczego | str. 370
3. Ujęcie sald kont wynikowych w rachunku zysków i strat podmiotu leczniczego | str. 377
4. Powiązanie planu kont z informacją dodatkową w podmiocie leczniczym | str. 382

Wykaz schematów i tabel | str. 403

Wykaz aktów prawnych | str. 405

Literatura | str. 407

O autorach | str. 409

Ukryj

Opis:

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont dla dużych, małych i  mikropodmiotów leczniczych o różnej formie prawnej: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytutów badawczych, fundacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak:

  • nadrzędne zasady rachunkowości, które powinny być respektowane w tych jednostkach przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych,
  • elementy polityki rachunkowości,
  • zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy,
  • sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji, a także stosowane uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych przez małe i mikropodmioty lecznicze,
  • zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla dużych podmiotów leczniczych
    oraz wzór zarządzenia będącego wprowadzeniem do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,
  • charakterystyki poszczególnych kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont,
  • powiązanie planu kont syntetycznych i analitycznych ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych.
Publikacja przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości, głównych księgowych prowadzących księgi rachunkowe oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Zainteresuje również biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-822-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 412
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: KAM-3037:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów