Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  Autorzy: Piszko Agata
Wydawnictwo:  Infor
Kod: 82296301428CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i placówek publicznych i niepublicznych 1. Obowiązki organów prowadzących wobec szkół i placówek 1.1. Podmioty wykonujące zadania organów prowadzących 1.2. Istota zadań organu prowadzącego 2. Sposób zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek prowadzonych przez podmioty prywatne i organy administracji rządowej 3. Wspólna obsługa szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 3.1. Organizacja wspólnej obsługi w jednostkach prowadzonych przez gminę 3.2. Zakres realizowanych zadań. Wyłączenia ustawowe 3.2.1. Dysponowanie środkami publicznymi 3.2.2. Zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości 3.2.3. Zadania z zakresu przyznawania uczniom stypendiów 3.2.4. Opracowywanie projektów arkuszy organizacji szkoły lub placówki 3.2.5. Zadania z zakresu dofinansowania kształcenia młodocianych 3.2.6. Zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.2.7. Inne zadania 3.3. Organizacja wspólnej obsługi w jednostkach prowadzonych przez powiat 3.4. Organizacja wspólnej obsługi w jednostkach prowadzonych przez województwo 4. Odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej. Pozycja głównego księgowego 5. Dostosowanie istniejących jednostek obsługi do nowych zapisów 6. Pracownicy zatrudnieni w samorządowych jednostkach obsługujących 7. Zmiany w ustawie o Systemie Informacji Oświatowej

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7440-927-8 , Format: 14.5x20.5cm , 84
Rodzaj: , Medium: CZ
Dział: Oświata / Zarządzanie w oświacie
Kod: 82296301428CZ