Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego

Publikacja stanowi istotną pomoc dla menedżerów w zarządzaniu zespołami, w których znajdują się osoby z różnych generacji.

więcej

Autorzy: Ewa Staszewska, Magdalena Kuba,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-2973:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 13

Część I

Rozdział 1
Pokolenia na rynku pracy (Justyna Wiktorowicz, Izabela Warwas) | str. 19

Pokolenie, czyli... | str. 19
Pokolenia - jakie ramy czasowe przyjąć? | str. 21
Pokolenia na rynku pracy w Polsce - garść faktów | str. 22
Jaki jest kapitał ludzki pokoleń - po co nam ta wiedza? | str. 24
Co wyróżnia poszczególne pokolenia? | str. 27
Na zakończenie | str. 34
Dlaczego przyszłość jest jeszcze większym wyzwaniem? | str. 35
Czy może być jeszcze trudniej? | str. 35
Bibliografia | str. 35

Rozdział 2
Od zarządzania wiekiem do zarządzania międzypokoleniowego - ujęcie strategiczne (Patrycja Woszczyk, Izabela Warwas) | str. 38

Zarządzanie wiekiem, zarządzanie międzypokoleniowe | str. 39
Obszary zarządzania międzygeneracyjnego | str. 42
Korzyści z zarządzania międzygeneracyjnego | str. 43
Zarządzanie wiekiem - w kierunku zarządzania międzygeneracyjnego? | str. 44
Wizje zarządzania międzygeneracyjnego - możliwe obszary działań | str. 47
Jak promować zarządzanie międzygeneracyjne? | str. 54
Na zakończenie | str. 54
Bibliografia | str. 55

Rozdział 3
Stereotypy. Młodszy czy starszy - kogo lubimy, a kogo nie? (Aleksandra Stankiewicz) | str. 56

Skąd się biorą stereotypy? | str. 56
O co chodzi z tym wiekiem? | str. 61
Stereotypy wieku w organizacji | str. 65
Stereotypy czy nie - jak widzimy różne pokolenia? | str. 66
Dobre praktyki przedsiębiorstwa w niwelowaniu stereotypów | str. 72
Na zakończenie | str. 73
Bibliografia | str. 74

Rozdział 4
Nabór pracowników otwarty na różnorodność - rekrutacja, selekcja, adaptacja (Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz) | str. 75

Czym jest rekrutacja? | str. 75
Rekrutacja pracowników z perspektywy pokoleń | str. 76
Źródła rekrutacji z punktu widzenia różnych generacji | str. 81
Selekcja i adaptacja pracowników z perspektywy pokoleń | str. 91
Na zakończenie | str. 95
Bibliografia | str. 95

Rozdział 5
Motywowanie zróżnicowanych zespołów pracowniczych (Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz) | str. 97

Czym jest motywacja, a czym motywowanie? | str. 97
Rozpoznawanie potrzeb, wartości i oczekiwań pracowniczych warunkiem koniecznym skutecznego motywowania | str. 99
Skoro znamy już oczekiwania i potrzeby, to co dalej? | str. 105
Na zakończenie | str. 115
Bibliografia | str. 116

Rozdział 6
Zaangażowanie w zespole multigeneracyjnym (Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz) | str. 117

Czym jest zaangażowanie? | str. 117
Systemy kreujące zaangaż owanie pracowników | str. 123
Na zakończenie | str. 128
Bibliografia | str. 128

Rozdział 7
Różnorodny rozwój i ścieżki kariery w organizacji (Patrycja Woszczyk) | str. 130

Zmiany na rynku pracy a współczesna kariera zawodowa | str. 130
Kariera i działania rozwojowe z perspektywy pokoleń | str. 132
Jakie działania rozwojowe proponować? | str. 138
W jaki sposób stworzyć system rozwojowy, aby odpowiadał zróżnicowanym potrzebom pracowników? | str. 140
Propozycja dodatkowych rozwiązań mających wpływ na rozwój zawodowy pracowników | str. 144
Na zakończenie | str. 149
Bibliografia | str. 150

Rozdział 8
Rozwiązania wspierające transfer wiedzy w organizacji - czego możemy nauczyć się od siebie? (Partycja Woszczyk, Justyna Wiktorowicz) | str. 151

Zróżnicowane doświadczenia i kompetencje. Jak efektywnie uczyć się od siebie? | str. 151
Transfer wiedzy a generacje - kilka najważniejszych pojęć | str. 152
Dlaczego dzielenie się wiedzą przez pracowników jest tak ważne? | str. 153
Jak się uczymy? | str. 154
Kiedy pracownicy chcą się uczyć i przekazywać wiedzę? | str. 157
Przewodnik po metodach transferu wiedzy | str. 162
W jaki sposób można monitorować transfer wiedzy w organizacji i jego efektywność? | str. 172
Na zakończenie | str. 173
Bibliografia | str. 174

Rozdział 9
Zbudować zespół z tygla pokoleń, czyli jak z pojedynczych liter zbudować alfabet (Justyna Kliombka-Jarzyna) | str. 176

Co daje praca zespołowa? | str. 176
Pracuję z grupą czy zespołem? | str. 177
Czym są zespoły multigeneracyjne i dlaczego warto je budować? | str. 178
Tworzenie się zespołu | str. 181
Budowanie zespołu multigeneracyjnego | str. 183
Jaki jest mój zespół? | str. 191
Młody lider w dojrzałym zespole | str. 194
Dojrzały lider w młodym zespole | str. 195
Na zakończenie | str. 195
Bibliografia | str. 196

Rozdział 10
Konflikty w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo i efektywne sposoby zarządzania nimi (Aleksandra Stankiewicz) | str. 197

Dlaczego ludzie kłócą się ze sobą? | str. 199
Przejawy konfliktu | str. 207
Sposoby rozwiązywania konfliktów | str. 211
Na zakończenie | str. 217
Bibliografia | str. 218

Rozdział 11
Wolontariat pracowniczy z perspektywy zarządzania multigeneracyjnego (Justyna Wiktorowicz, Izabela Warwas) | str. 219

Czy przedsiębiorstwo może odegrać ważną rolę w krzewieniu wolontariatu? | str. 219
Dla kogo wolontariat pracowniczy? Czy pokolenie ma znaczenie? | str. 220
W jaki sposób można realizować wolontariat pracowniczy? Spojrzenie z perspektywy pokoleń | str. 222
Czemu służy wolontariat? | str. 228
Jak zacząć? | str. 228
Na zakończenie | str. 231
Bibliografia | str. 231

Podsumowanie
Organizacja procesu zarządzania multigeneracyjnego | str. 233


Część II

Wprowadzenie | str. 243

Rozdział 1
Wiek jako przesłanka zdolności do bycia pracownikiem (Ewa Staszewska) | str. 245

1. Uwagi wstępne | str. 245
2. Pojęcie pracownika | str. 247
3. Dopuszczalność zatrudniania młodocianych (osób w przedziale wiekowym 16-18) | str. 249
4. Dopuszczalność zatrudniania osób niemających 16 lat | str. 253
5. Dopuszczalność wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci do lat 16 | str. 254
Bibliografia | str. 257

Rozdział 2
Finansowe wspieranie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne wyodrębnione ze względu na wiek (Ewa Staszewska) | str. 258

1. Osoby bezrobotne wyodrębnione ze względu na wiek | str. 258
2. Instrumenty rynku pracy dla osób bezrobotnych do 30. roku życia | str. 264
3. Instrumenty rynku pracy dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia | str. 277
Bibliografia | str. 282

Rozdział 3
Wiek jako wymóg kwalifikacyjny w procesie rekrutacji (Magdalena Kuba) | str. 285

1. Uwagi wstępne | str. 285
2. Informacje o wieku kandydata do pracy jako dane osobowe | str. 286
3. Wiek - kryterium zabronione (dyskryminacyjne) czy obiektywny wymóg kwalifikacyjny | str. 290
4. Dyskryminacja pozytywna kandydata do pracy lub pracownika ze względu na wiek | str. 297
Bibliografia 301

Rozdział 4
Wiek pracownika jako kryterium różnicowania jego sytuacji prawnej w zakresie warunków zatrudnienia oraz zasad ustania stosunku pracy (Magdalena Kuba) | str. 302

1. Uwagi wstępne | str. 302
2. Zasady wynagradzania za pracę | str. 303
3. Zasady dostępu do szkoleń i awansów | str. 310
4. Przeciwdziałanie molestowaniu ze względu na wiek i mobbingowi | str. 313
5. Wiek pracownika jako przesłanka rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - obiektywna przyczyna czy kryterium dyskryminacyjne | str. 316
Bibliografia | str. 325

Zakończenie | str. 327

Spis tabel i rysunków | str. 329

O autorkach | str. 331

Ukryj

Opis:

"Istotną trudność nastręcza praktykom biznesu zrozumienie specyfki potrzeb i podejmowanie decyzji personalnych w stosunku do pracowników, różniących się znacząco tak pod względem kompetencyjnym, jak również społecznym i kulturowym. Przygotowana publikacja odpowiada na te wyzwania. Jej wielkim walorem jest możliwość bezpośredniego wykorzystania w procesie zarządzania proponowanych działań, praktycznych rozwiązań. Istotną wartość wnoszą fragmenty zatytułowane ŤDziałaniať, ŤOkiem prawnikať, ŤZainspiruj się - dobra praktykať i ŤCase Studyť. Zawiera także inspiracje do podejmowania decyzji dostosowanych do specyfiki własnej organizacji".
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

"Praca ma niewątpliwie walor praktyczny i może stanowić istotną pomoc dla menedżerów w zarządzaniu zespołami, w których znajdują się osoby z różnych generacji. Z punktu widzenia praktycznego stanowi bardzo ciekawe i cenne omówienie poszczególnych etapów procesu zarządzania personelem - począwszy od rekrutacji, a na zwolnieniach kończąc - przez przedstawicieli różnych grup wiekowych. Daje to menedżerom doskonałe narzędzie do zarządzania dzięki możliwości dokonania porównań oczekiwań i zachowań przedstawicieli różnych generacji w tych samych sytuacjach. Co więcej, rozważania te poparte są również w drugiej części analizą przepisów prawnych, które dają menedżerom informację, czy ich podejście do pracowników w różnym wieku jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz - co równie ważne - jakie są narzędzia prawne wspierające zatrudnianie grup szczególnie wrażliwych ze względu na wiek".
Dr hab. Krzysztof Walczak

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-513-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 332
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2973:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów