Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przegląd Prawa Handlowego + Glosa - PRENUMERATA - Lex Reader

Prenumerata w aplikacji LexReader


Nowa forma dostępu do dotychczasowej dobrze znanej treści czasopisma Przegląd Prawa Hamdlowego. Od teraz czasopismo dostępne w bezpłatnej aplikacji LEX Reader

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-5503;ABC-5498;Lex Reader#1  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 708,48 zł.

Opis:


Tylko dzięki prenumeracie redakcyjnej zyskasz najwięcej!

Z myślą o potrzebach praktyków zainteresowanych prawem gospodarczym stworzyliśmy wyjątkowy, komplementarny pakiet czasopism poświęcony krajowym i wspólnotowym aspektom tego prawa. Pakiet obejmuje "Przegląd Prawa Handlowego" i "Glosę. Prawo gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach"

Członkami Rady Programowej Przeglądu Prawa Handlowego są:

prof. dr hab. Janusz Barta
prof. dr hab. Józef Frąckowiak
prof. dr hab. Andrzej jakubecki
prof. dr hab. Wojciech J. Katner
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
dr Jerzy Modrzejewski
prof. dr hab. Józef Okolski
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Jerzy Rajski
prof. dr hab. Marek Safjan
prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
prof. dr hab. Andrzej Szumański
prof. dr hab. Ireneusz Weiss

W 2012 roku GWARANTUJEMY:
  • co miesiąc znajdziesz "Przegląd Prawa Handlowego" na swoim biurku;

INFORMACJE O PRENUMERACIE:

  • Prosimy o wpisywanie w UWAGACH ZAMÓWIENIA:
    - od którego miesiąca lub od którego numeru czasopisma rozpoczyna się bieg prenumeraty (w przypadku, gdyby miał obejmować inny okres niż od stycznia do grudnia 2015 roku. ).
  • Należność za prenumeratę jest płatna przelewem w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro forma.
  • Prenumerata ma charakter bezterminowy i jest odnawialna automatycznie w pierwszym dniu kolejnego okresu prenumeraty. Niepowiadomienie Wydawcy o rezygnacji w terminie 1 miesiąca przed upływem okresu prenumeraty spowoduje jej automatyczne przedłużenie na następne okresy. Klient ma prawo zrezygnować z prenumeraty z zachowaniem jednomiesięcznego okresu jej wypowiedzenia.


Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

Szczegóły towaru


ISSN: 1230-2996 , Format: Aplikacja LEX Reader
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo WK
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: ABC-5503;ABC-5498;Lex Reader#1 Miejsce wydania: Warszawa