Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przestępstwa motywowane kulturowo

Aspekty kryminologiczne i prawnokarne. Reakcja krajów zachodnich na szkodliwe praktyki kulturowe

Publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym porusza problematykę przestępstw motywowanych kulturowo popełnianych przez imigrantów.

więcej

Autorzy: Magdalena Grzyb,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 września 2016 r.
Kod: KAM-2955;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 141,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Wielokulturowość jako dylemat współczesnych społeczeństw | str. 21

1. Zmiany kulturowe | str. 21
2. Społeczeństwa wielokulturowe | str. 26
2.1. Pojęcie wielokulturowości | str. 26
2.2. Wielokulturowość a filozofia polityczna i teoria prawa | str. 30
2.2.1. Teoretycy multikulturalizmu | str. 30
2.2.2. Wielokulturowość w ogólnej teorii politycznej | str. 35
3. Przejawy konfliktów kulturowych - opresyjne praktyki kulturowe | str. 38
3.1. "Prawo do różnicy" a równość płci | str. 38
3.2. "Kultura" w wielokulturowości | str. 42
4. Sposoby reakcji na konflikty kulturowe w państwach liberalnych | str. 51
5. Wyzwania dla prawa karnego w społeczeństwach wielokulturowych | str. 55
6. Przestępstwa motywowane kulturowo | str. 61
6.1. Definicja pojęcia | str. 61
6.2. Przestępstwa kulturowe a teorie kryminologiczne | str. 68
6.3. Przestępstwa kulturowe jako problem kryminalnopolityczny | str. 71
7. Podsumowanie | str. 73

Rozdział II
Przemoc związana z honorem | str. 75

1. Pojęcie i znaczenie przemocy związanej z honorem | str. 75
1.1. Pojęcie | str. 75
1.2. Znaczenie honoru | str. 79
1.3. Morderstwa honorowe i zabójstwa w afekcie (crimes of passion) | str. 93
2. Przemoc związana z honorem na świecie | str. 98
3. Przemoc związana z honorem w kontekście migracyjnym | str. 109
4. Reakcja wybranych krajów na HRV | str. 114
4.1. Holandia | str. 114
4.2. Niemcy | str. 119
4.3. Szwecja | str. 126
4.4. Wielka Brytania | str. 140
4.5. Kanada | str. 154
5. Reakcja międzynarodowa | str. 161
5.1. HRV jako przemoc wobec kobiet | str. 161
5.2. Reakcja na HRV w Europie | str. 164
6. Podsumowanie | str. 168

Rozdział III
Okaleczanie seksualne kobiet (FGM) | str. 171

1. Opis zjawiska | str. 171
2. Prawne aspekty FGM | str. 184
3. Reakcja na FGM wybranych krajów europejskich | str. 192
3.1. Szwecja | str. 192
3.2. Wielka Brytania | str. 194
3.3. Pozostałe kraje | str. 199
3.4. Francja | str. 200
4. Reakcja międzynarodowa | str. 216
5. Podsumowanie | str. 223

Rozdział IV
Wymuszone małżeństwa | str. 227

1. Opis zjawiska | str. 228
1.1. Teoretyczne aspekty | str. 228
1.2. Wymuszone małżeństwa jako 'honour'-based violence | str. 233
1.3. Wymuszone małżeństwa w Europie | str. 234
2. Prawne aspekty wymuszonych małżeństw | str. 242
2.1. Wymuszone małżeństwa jako naruszenie praw człowieka | str. 242
2.2. Międzynarodowe prawo prywatne | str. 245
2.3. Prawo cywilne | str. 246
2.4. Prawo karne | str. 248
2.5. Prawo migracyjne, azylowe i podwójne obywatelstwo | str. 250
3. Kraje europejskie wobec wymuszonych małżeństw | str. 251
3.1. Belgia | str. 251
3.2. Francja | str. 252
3.3. Dania | str. 254
3.4. Norwegia | str. 257
3.5. Niemcy | str. 258
3.6. Wielka Brytania | str. 259
3.7. Aspekty reakcji państw europejskich na wymuszone małżeństwa | str. 266
4. Podsumowanie. Czy wymuszone małżeństwa powinny być skryminalizowane? | str. 272

Rozdział V
Obrona przez kulturę | str. 280

1. Obrona przez kulturę - pojęcie | str. 280
2. Debata wokół obrony przez kulturę | str. 307
2.1. Argumenty za obroną przez kulturę | str. 307
2.2. Argumenty przeciwko obronie przez kulturę | str. 313
2.2.1. Argumenty natury teoretyczno-dogmatycznej | str. 314
2.2.2. Argumenty polityczno-ideologiczne | str. 320
3. Podsumowanie | str. 337

Rozdział VI
Reakcja społeczeństw zachodnich na przestępstwa motywowane kulturowo | str. 342

1. Przestępstwa motywowane kulturowo | str. 342
2. Obrona przez kulturę | str. 356
3. Przestępstwa kulturowe a obrona przez kulturę - różne konteksty i rozwiązania | str. 358
4. Międzynarodowy wymiar problemu | str. 372

Zakończenie | str. 379

Bibliografia | str. 393

Ukryj

Opis:

Monografia jako pierwsza na rynku wydawniczym porusza problematykę przestępstw motywowanych kulturowo popełnianych przez imigrantów. W książce przedstawiono w szczególności praktyki kulturowe, które wywoływały w ostatnich latach największe kontrowersje w Europie Zachodniej, takie jak okaleczanie seksualne kobiet, przemoc związana z honorem czy wymuszane małżeństwa. Praktyki te stawały się często punktem zwrotnym w systemowym podejściu aparatu państwowego do problemu integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym oraz dowodem na „porażkę wielokulturowości”. W pracy krytycznej analizie poddano koncepcję wielokulturowości oraz dokonano analizy porównawczej reakcji wybranych krajów zachodnich na omawiane zjawiska.
Książka zainteresuje prawników, polityków, dziennikarzy i wszystkie osoby uczestniczące w debacie publicznej, będzie też przydatna pracownikom naukowym i studentom.
„Praca wypełnia istotną lukę i zaprasza do debaty. Zwraca uwagę świetna znajomość przedmiotu, badawczy dystans i dobre wykorzystanie wiedzy socjologicznej i kryminologicznej (…).
To mądra, świetnie napisana książka”.
Prof. dr hab. Monika Płatek

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-592-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 412
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2955;pakiet Miejsce wydania: Warszawa