Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne. Wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?

Publikacja podejmuje zagadnienie konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, w tym stosunku łączącego sądy konstytucyjne państw członkowskich z Trybunałem Sprawiedliwości UE.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 września 2016 r.
Kod: KAM-3053;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Uwagi wprowadzające | str. 13

Rozdział 1
Proces integracji europejskiej i jego prawne implikacje | str. 29

1.1. Od traktatów rzymskich do traktatu ustanawiającego Unię Europejską | str. 29
1.2. Traktat konstytucyjny i traktat lizboński | str. 32
1.3. Tożsamość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej | str. 37
1.4. Upodmiotowienie jednostki w prawie Unii Europejskiej | str. 43

Rozdział 2
Trybunał Sprawiedliwości w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej | str. 55

2.1. System instytucjonalny Unii Europejskiej | str. 55
2.2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 60
2.3. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu podstaw prawnych Unii Europejskiej | str. 66
2.3.1. Materialny konstytucjonalizm | str. 67
2.3.2. Strukturalny konstytucjonalizm | str. 71

Rozdział 3
Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej | str. 85

3.1. Konstytucja jako najwyższy akt ustawodawczy | str. 89
3.2. Prawo międzynarodowe, prawo integracji, prawo konstytucyjne | str. 95
3.3. Traktat jako akt konstytucyjny | str. 98
3.3.1. Ujęcie formalne | str. 98
3.3.2. Ujęcie materialne | str. 103
3.4. Konstytucja europejska na tle porównawczym | str. 107

Rozdział 4
Sądownictwo konstytucyjne | str. 114

4.1. Doktryna sądownictwa konstytucyjnego | str. 114
4.2. Modele sądownictwa konstytucyjnego | str. 122
4.2.1. Kontrola scentralizowana | str. 131
4.2.2. Kontrola zdecentralizowana | str. 141
4.3. Tradycja prawa kodeksowego i prawa precedensowego | str. 154
4.4. Trybunał Sprawiedliwości jako sąd konstytucyjny | str. 158
4.5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tle porównawczym | str. 170

Rozdział 5
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

a sądy konstytucyjne państw członkowskich | str. 179
5.1. Monizm i dualizm w prawie międzynarodowym | str. 185
5.2. Sądy konstytucyjne wobec postępującego procesu integracji | str. 189
5.3. Sądy konstytucyjne wobec kryzysu finansowego | str. 263
5.4. Pozostałe gwarancje procesu integracji | str. 268
5.5. Trybunał Sprawiedliwości a sądy konstytucyjne - współpraca czy rywalizacja? | str. 278

Uwagi końcowe | str. 287

Bibliografia | str. 299

Ukryj

Opis:

Opracowanie podejmuje zagadnienie konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, w tym stosunku łączącego sądy konstytucyjne państw członkowskich z Trybunałem Sprawiedliwości UE. Temat ten jest szeroko dyskutowany zarówno w krajach Europy Zachodniej, jak i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej z uwagi na ich stosunkowo niedługie członkostwo w Unii Europejskiej i pojawiające się w związku z tym problemy dotyczące granic stawianych prawu unijnemu, przenikającemu krajowe porządki prawne.

Autorka stawia tezę, że Trybunał Sprawiedliwości UE - nie będąc de iure sądem konstytucyjnym - de facto pełni funkcje typowe dla sądownictwa konstytucyjnego, strzegąc porządku konstytucyjnego Unii, traktaty zaś, będące umowami prawa międzynarodowego, z uwagi na ich materialną treść można uważać za akty o randze konstytucyjnej.

Publikacja jest skierowana do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ich asystentów oraz prawników zajmujących się zawodowo problemami sądownictwa konstytucyjnego, a także do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów wydziałów prawa, stosunków międzynarodowych i europeistyki.

„Praca jest pierwszym tak kompleksowym ujęciem zagadnienia wskazanego w jej tytule, nie ma swojego odpowiednika na polskim rynku wydawniczym. Z uwagi na jej tematykę oraz sposób przedstawienia będzie ona atrakcyjną pozycją wydawniczą dla osób zainteresowanych prawem konstytucyjnym i prawem unijnym”.
z recenzji dr hab. Moniki Florczak-Wątor

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-819-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 340
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Unia Europejska
Kod: KAM-3053;pakiet Miejsce wydania: Warszawa