Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karnej

Interdyscyplinarne studium badań nad instytucją warunkowego zawieszenia wykonania kary.

więcej

Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Wojciech Sych, Piotr Gensikowski, Paweł Burzyński, Jan Skupiński, Robert Zawłocki, Alicja Ornowska, Marcin Berent (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-2983:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Przedmowa | str. 13

Część I
Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle założeń nowej polityki karnej | str. 19


Robert Zawłocki
Reforma kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania z perspektywy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego | str. 21
Wprowadzenie | str. 21
Nowe ujęcie ultima ratio kary pozbawienia wolności | str. 23
Nowa materialna podstawa łagodniejszego karania | str. 24
Nowa formuła art. 69 k.k. | str. 26
Nowa formuła art. 70 k.k. | str. 27
Problematyka obowiązków probacyjnych | str. 29
Nowa formuła art. 75 k.k. | str. 30
Nowy przepis art. 75a k.k. | str. 31
Nowa formuła kary ograniczenia wolności | str. 32
Nowy przepis art. 37a k.k. | str. 36
Nowy przepis art. 37b k.k. | str. 38
Wykreślenie przepisu § 2 art. 58 k.k. | str. 38
Nowa formuła art. 107 k.k. | str. 39
Podsumowanie | str. 40

Tomasz Darkowski
Warunkowe zawieszenie wykonania kary - próba oceny potencjalnego wpływu nowelizacji na politykę karną | str. 42
Wprowadzenie | str. 42
Obraz praktyki | str. 45
Negatywne skutki nadmiernego stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary | str. 50
Prognozy na przyszłość | str. 56
Podsumowanie / 58

Paweł Burzyński
Zmiany normatywne w zakresie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności - uwagi praktyczne | str. 60

Część II
Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle filozofii karania i doświadczeń praktycznych | str. 65


Jarosław Utrat-Milecki
Instytucja warunkowego zawieszenia kary z perspektywy typologii kar. Szkic penologiczny na temat wybranych kwestii reformy prawa karnego | str. 67
Wprowadzenie | str. 67
Początki: system common law | str. 68
Uwarunkowania upowszechnienia instytucji warunkowego zawieszenia kary | str. 69
O rozwoju instytucji warunkowego zawieszenia kary w Europie kontynentalnej | str. 75
Uwagi o warunkowym zawieszeniu wykonania kary w kodeksie karnym z 1932 r. | str. 77
Tendencje rozwojowe instytucji prostego warunkowego zawieszenia kary i probacji | str. 80
Uwagi na temat warunkowego zawieszenia kary pod rządami kodeksu karnego z 1997 r. | str. 82
Rozróżnienie pojęć warunkowego zawieszenia wykonania kary, probacji i tzw. kar wolnościowych | str. 92
Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str. 93
Probacja, pojęcie i uwagi krytyczne de lege desiderata | str. 94
Geneza współczesnych kar wolnościowych | str. 100
Uwaga o problemach prawnoporównawczych synchronicznych | str. 106
Kwestia wykorzystania analiz prawnoporównawczych - diachronicznych | str. 111
Uwagi odnośnie do potrzeby badań ideowych podstaw karania | str. 119
Podsumowanie | str. 121

Katarzyna Witkowska-Rozpara
Idea wolności kontrolowanej skazanego na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. | str. 131
Wprowadzenie | str. 131
Polityka karna w Polsce | str. 132
Założenia reformy | str. 139
Podsumowanie | str. 150

Wojciech Sych
Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu wykonawczym na tle zmian w prawie karnym. Próba oceny w świetle doświadczeń sędziowskich | str. 153
Wprowadzenie | str. 153
Wyjątkowy charakter instytucji | str. 154
Rola orzecznictwa | str. 157
Po nowelizacji | str. 160
Podsumowanie | str. 162

Część III
Dogmatyczne problemy ujęcia instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary w świetle zmian kodeksu karnego | str. 165


Violetta Konarska-Wrzosek
Ustawowe przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary po nowelizacji kodeksu karnego | str. 167
Wprowadzenie | str. 167
Podstawy prawne i przesłanki upoważniające sąd do warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności | str. 168
Podmiotowe wyłączenia spod możliwości stosowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w znowelizowanym art. 69 k.k. | str. 177
Podsumowanie | str. 180

Jan Skupiński
Zalety i wady instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary po nowelizacji kodeksu karnego | str. 182
Wprowadzenie | str. 182
Zalety dokonanych zmian | str. 185
Wady nowelizacji | str. 189

Paweł Daniluk
Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary po nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. z perspektywy konstytucyjnej | str. 196
Podstawy obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary i ich kontekst normatywny | str. 196
Perspektywa konstytucyjna - jej specyfika i konsekwencje | str. 205
Prawo do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej, zgodnej z wymogami sprawiedliwości (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) | str. 208
Prawo do obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP) | str. 217
Zasada domniemania niewinności (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP) | str. 221
Podsumowanie | str. 231

Alicja Ornowska
O probacyjności grzywny na tle innych środków prawnokarnych - uwagi w kontekście zmian nowelizacyjnych kodeksu karnego | str. 233
Wprowadzenie | str. 233
Uwarunkowania normatywne i teleologiczne instytucji warunkowego zawieszenia grzywny w katalogu środków penalnych | str. 235
Probacyjność grzywny - pożądana, zbędna, nierealna? | str. 238
Podsumowanie | str. 244

Piotr Gensikowski
Obowiązki probacyjne związane z poddaniem sprawcy próbie w świetle najnowszych zmian kodeksu karnego | str. 245
Wprowadzenie | str. 245
Fakultatywność a obligatoryjność nałożenia obowiązków probacyjnych | str. 246
Liczba obowiązków probacyjnych | str. 250
Sposób wykonania obowiązków probacyjnych przez sprawcę | str. 251
Katalog obowiązków probacyjnych | str. 254
Podsumowanie | str. 256

Wykaz piśmiennictwa | str. 259
Wykaz orzecznictwa | str. 268
Wykaz źródeł prawa | str. 270
Wykaz glos | str. 271
Wykaz opinii prawnych | str. 271
Wykaz materiałów prasowych | str. 271
Wykaz stron internetowych | str. 271
Varia | str. 272

O Autorach | str. 273

Ukryj

Opis:

Opracowanie stanowi interdyscyplinarne studium badań nad instytucją warunkowego zawieszenia wykonania kary z perspektywy analizy dogmatycznej w płaszczyźnie prawa karnego materialnego i wynikających z niego implikacji w sferze proceduralnej oraz szeroko pojętej praktyki stosowania prawa karnego: sędziowskiej, prokuratorskiej i adwokacko-radcowskiej. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom z zakresu teorii i filozofii prawa karnego, umiejętnie eksponując przy tym ich wymiar praktyczny. Omówiono m.in. ustawowe przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia, jego wady i zalety, obowiązki probacyjne związane z poddaniem sprawcy próbie.

Autorami monografii są pracownicy nauki reprezentujący wiodące ośrodki uniwersyteckie i jednostki naukowe, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratorzy, sędziowie sądów powszechnych, adwokaci, radcy prawni.

Adresaci:
Książka skierowana jest nie tylko do przedstawicieli nauki i studentów, lecz także do tych, dla których środki probacyjne mają znaczenie zawodowe.

"[...] do rąk Czytelnika oddane zostanie bardzo dobre dzieło, o szczególnych walorach teoretycznych i praktycznych, które dogłębnie analizuje problematykę warunkowego zawieszenia wykonania kary w sposób panoramiczny i atrakcyjny w swej formie [...]." - z recenzji Profesora zw. Mariana Filara.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-594-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 276
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2983:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów