Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Status prawny referendarza sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej

W publikacji przedstawiono ustrojowe zasady funkcjonowania referendarza sądowego, a także jego rolę w wymiarze sprawiedliwości.

więcej

Autorzy: Mariusz Sztorc,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2016 r.
Kod: KAM-3062:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Geneza referendarza sądowego | str. 23

1. Prawo do sądu a możliwości ograniczenia pozaorzeczniczych zadań | str. 23
2. Referendarz sądowy w Niemczech i w Austrii | str. 44
2.1. Referendarz sądowy w Niemczech | str. 44
2.1.1. Pozycja ustrojowa | str. 52
2.1.2. Warunki wykonywania czynności | str. 56
2.1.3. Zakres spełnianych czynności | str. 58
2.1.3.1. Sąd Rejonowy (Amtsgericht) | str. 58
2.1.3.2. Sąd Krajowy (Landgericht), Najwyższy Sąd Krajowy (Oberlandsgericht), Federalny Sąd Najwyższy (Bundesgerichthof), Sąd Pracy (Arbeitsgericht) | str. 61
2.1.3.3. Federalny Sąd Patentowy (Bundespatentengericht) | str. 62
2.1.3.4. Postępowanie karne. Prokuratura | str. 62
2.1.3.5. Administracja sądowa | str. 62
2.1.3.6. Uprawnienia w zakresie realizacji czynności | str. 63
2.1.4. Odwołanie od orzeczeń referendarza sądowego w Niemczech | str. 64
2.2. Referendarz sądowy w Austrii | str. 65
2.2.1. Rozwój instytucji referendarza sądowego w Austrii | str. 65
2.2.2. Referendarz sądowy w Austrii w przepisach ustawy z 12 grudnia 1985 r. | str. 67
2.2.2.1. Pozycja ustrojowa | str. 67
2.2.2.2. Warunki wykonywania czynności | str. 69
2.2.2.3. Zakres spełnianych czynności | str. 71
2.2.3. Odwołanie od orzeczeń referendarza sądowego w Austrii | str. 73
3. Rekomendacja Rady Europy w sprawie niektórych środków przeciwdziałania nadmiernemu obciążeniu sądów | str. 74
4. Przesłanki powołania referendarza sądowego w Polsce | str. 79
5. Prace legislacyjne nad wprowadzeniem referendarza sądowego w Polsce | str. 86

Rozdział II
Ustrojowe podstawy funkcjonowania referendarza sądowego | str. 103

1. Charakter prawny | str. 103
2. Problematyka zgodności referendarza sądowego z Konstytucją | str. 117
3. Zasada niezawisłości sędziowskiej a niezależność referendarza sądowego | str. 130

Rozdział III
Warunki pełnienia czynności przez referendarza sądowego | str. 152

1. Przesłanki objęcia stanowiska referendarza sądowego | str. 152
2. Aplikacja | str. 181
3. Prawa i obowiązki | str. 186
3.1. Prawo do objęcia stanowiska sędziego lub asesora sądowego przez referendarza sądowego | str. 186
3.2. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących sędziów do referendarzy sądowych | str. 198
3.3. Odesłanie do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz do ustawy o pracownikach urzędów państwowych | str. 208
3.4. Szczególny zespół praw i obowiązków referendarza sądowego | str. 222
4. Rozwiązanie stosunku pracy | str. 233
5. Samorządność zawodowa | str. 239
6. Wynagrodzenie referendarza sądowego | str. 242
7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa | str. 249

Rozdział IV
Zakres czynności spełnianych przez referendarza sądowego w sądownictwie powszechnym i administracyjnym | str. 264

1. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 264
2. Postępowanie rejestrowe i nakazowe | str. 268
3. Postępowanie cywilne i postępowanie w sprawach gospodarczych | str. 273
4. Postępowanie przed sądem administracyjnym | str. 281
5. Postępowanie karne | str. 286
6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia | str. 293
7. Odwołanie od orzeczeń referendarza sądowego | str. 294

Rozdział V
Perspektywy rozwoju referendarza sądowego w wymiarze europejskim | str. 306

1. Europejska Unia Referendarzy Sądowych | str. 306
2. Zielona Księga Referendarza Sądowego jako projekt ujednolicenia tego zawodu w krajach Unii Europejskiej | str. 312

Uwagi końcowe de lege lata i de lege ferenda | str. 321

Akty prawne | str. 333

Orzecznictwo | str. 341

Literatura | str. 345

Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono ustrojowe zasady funkcjonowania referendarza sądowego, a także jego rolę w wymiarze sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z Konstytucją oraz nadal spornymi w doktrynie kwestiami dotyczącymi niezależności referendarza sądowego podczas wypełniania powierzonych mu czynności oraz ich prawnego charakteru. Z jednej strony bowiem referendarz jest traktowany jako organ wyposażony w ściśle sprecyzowane własne kompetencje, który ma wykonywać niezależnie powierzone czynności, a z drugiej pozostaje przypisany do grupy urzędników sądowych, czyli jest pracownikiem w rozumieniu prawa pracy. Referendarz sądowy w zakresie przyznanych kompetencji ma pozycję zbliżoną do pozycji ustrojowej sędziego i ponosi odpowiedzialność za wydawane decyzje, ale ostatecznie pozostaje najwyżej usytuowanym w hierarchii urzędnikiem sądowym.
Walorem opracowania jest ujęcie całościowe poruszanej problematyki, zawierające nie tylko analizę dogmatycznoprawną obowiązującego unormowania, lecz także prezentację instytucji referendarza sądowego w wymiarze historycznym i po części komparatystycznym.
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do referendarzy sądowych, ale zainteresuje także sędziów, legislatorów, pracowników działów kadr w sądach. Będzie stanowiła pomoc dla aplikantów sądowych i studentów wydziałów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-787-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 448
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: KAM-3062:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów