Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji. Komentarz

Pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

więcej

Autorzy: Maciej Mataczyński (red. naukowy), Robert Zawłocki,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2016 r.
Kod: KAM-2978:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 980) | str. 11

Art. 1. [Zakres przedmiotowy] | str. 13
Art. 2. [Kontrola] | str. 69
Art. 3. [Objaśnienie pojęć] | str. 72
Art. 4. [Podmiot objęty ochroną, wykaz podmiotów] | str. 91
Art. 5. [Zawiadomienie o zamiarze nabycia] | str. 106
Art. 6. [Treść zawiadomienia] | str. 114
Art. 7. [Tłumaczenie dokumentów] | str. 120
Art. 8. [Pełnomocnik do doręczeń] | str. 132
Art. 9. [Wszczęcie postępowania] | str. 138
Art. 10. [Rekomendacje, dodatkowe wyjaśnienia] | str. 146
Art. 11. [Sprzeciw wobec nabycia udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji] | str. 155
Art. 12. [Nieważność czynności] | str. 170
Art. 13. [Komitet Konsultacyjny] | str. 179
Art. 14. [Kierowanie pracami Komitetu Konsultacyjnego] | str. 183
Art. 15. [Przestępstwo nieuprawnionego nabycia dominacji] | str. 185
Art. 16. [Przestępstwa niezłożenia zawiadomienia oraz wykonywania praw bez złożenia zawiadomienia] | str. 193
Art. 17. [Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej] | str. 203
Art. 18. [Zmiany w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze] | str. 206
Art. 19. [Wejście w życie] | str. 207

Literatura | str. 209

Autorzy | str. 211

Ukryj

Opis:

Opracowanie stanowi pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Zostało przygotowane przez zespół autorski mający unikatowe doświadczenie zarówno praktyczne, jak i naukowe w omawianej problematyce.
Ustawa wprowadza nowe i daleko idące ograniczenia nie tylko przejęć spółek w zakresie jej zastosowania, ale również restrukturyzacji grup kapitałowych. Autorzy zwracają uwagę na kontekst międzynarodowy obowiązywania ustawy, w szczególności wynikający z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zawartych przez Rzeczpospolitą dwustronnych umów o ochronie inwestycji.
Książka jest skierowana przede wszystkim do praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji państwowej oraz spółek objętych uregulowaniami komentowanej ustawy, a także do pracowników naukowych specjalizujących się w prezentowanej tematyce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-827-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 212
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2978:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów