Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Projektowanie systemów premiowych

Celem publikacji jest zaprezentowanie schematu pozwalającego na samodzielne skonstruowanie lub przynajmniej świadome uczestnictwo w projektowaniu systemu premiowego.

więcej


Seria:  HR
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0966:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

O autorze | str. 9

Wstęp | str. 11

1. Funkcje systemu premiowego | str. 13
1.1. Funkcja motywacyjna | str. 13
1.2. Funkcja buforowa | str. 14
1.3. Funkcja zarządcza | str. 15
1.4. Funkcja retencyjna | str. 15
1.5. Funkcja komunikacyjna | str. 16

2. Rodzaje systemów wynagrodzeń ze względu na typ części zmiennej | str. 18
2.1. Systemy oparte tylko na płacy zasadniczej | str. 20
2.2. Systemy prowizyjne | str. 21
2.3. Systemy akordowe | str. 24
2.4. Systemy premiowe | str. 26
2.4.1. Systemy premiowe homogeniczne | str. 26
2.4.2. Systemy premiowe z uwzględnieniem grup premiowych | str. 27
2.4.3. Systemy premiowe oparte na MBO, BSC itp | str. 28

3. Premia a płaca zasadnicza | str. 30
3.1. Rola płacy zasadniczej przy projektowaniu systemu premiowania | str. 31
3.2. Systemy premiowe niezwiązane z płacą zasadniczą | str. 32

4. Premia indywidualna i premia zespołowa | str. 34
4.1. Zasady stosowania mechanizmów indywidualnych i zespołowych | str. 34
4.2. Ocena mechanizmów indywidualnych i zespołowych | str. 35
4.3. Mechanizmy mieszane | str. 36

5. Grupy premiowe | str. 37
5.1. Definicja grupy premiowej | str. 37
5.2. Po co tworzyć grupy premiowe | str. 38
5.3. Zasady identyfikacji grup premiowych | str. 38
5.3.1. Zgodnie z pozycją hierarchiczną stanowiska pracy | str. 39
5.3.2. Zgodnie ze strukturą organizacyjną (funkcjonalną) | str. 39
5.3.3. Zgodnie z przebiegiem procesów | str. 42

6. Mierniki w systemie premiowym | str. 44
6.1. Zasady doboru miernika do konkretnego mechanizmu premiowego | str. 44
6.1.1. Jasność i zrozumiałość dla uczestników systemu | str. 45
6.1.2. Dostępność i prostota pomiaru | str. 47
6.1.3. Odporność na manipulację | str. 50
6.2. Liczba użytych mierników i konsekwencje dla systemu | str. 51

7. Krzywe premiowe | str. 54
7.1. Rodzaje krzywych premiowych | str. 54
7.1.1. Krzywa liniowa | str. 55
7.1.2. Krzywa jakości | str. 58
7.1.3. Krzywa wykładnicza | str. 59
7.1.4. Krzywa schodkowa | str. 60
7.1.5. Krzywe mieszane | str. 61
7.2. Krzywe premiowe a problem budżetowania systemu premiowego | str. 62

8. Warunki brzegowe w systemie premiowym | str. 64
8.1. Warunki wynikające z sytuacji przedsiębiorstwa | str. 64
8.2. Warunki opisane za pomocą krzywych premiowych | str. 65
8.3. Warunki indywidualne | str. 67
8.3.1. Absencja | str. 67
8.3.2. Ocena przełożonego | str. 68
8.3.3. Inne warunki indywidualne | str. 69

9. Wysokość wypłacanej premii | str. 70
9.1. Premia naliczana od płacy zasadniczej i premia od kwoty stałej | str. 70
9.2. Wysokość premii jako motywator | str. 72
9.2.1. Wysokość premii w funkcji położenia stanowiska w hierarchii firmy | str. 73
9.2.2. Wysokość premii dla grupy handlowej | str. 74

10. Częstotliwość wypłacania premii | str. 78
10.1. Zasady decydowania o częstotliwości wypłacania premii | str. 78
10.1.1. Częstotliwość wypłacania premii a cel systemu | str. 79
10.1.2. Częstotliwość wypłacania premii uwarunkowana możliwością pomiaru wartości mierników | str. 80
10.1.3. Cykl życia produktu lub usługi a częstotliwość premiowania | str. 81

11. Systemy premiowe otwarte i zamknięte | str. 83
11.1. Systemy otwarte | str. 83
11.1.1. System premiowy otwarty i ryzyko przekraczania budżetu | str. 84
11.2. Systemy premiowe zamknięte | str. 85
11.3. Problem jednoczesnego używania mechanizmów otwartych i zamkniętych | str. 86
11.4. Samofinansowanie się systemu premiowania | str. 87

12. Analizy wykonalności projektowanego systemu premiowego | str. 89
12.1. Analiza kosztochłonności systemu | str. 89
12.1.1. Analizy na podstawie danych historycznych | str. 90
12.1.2. Analizy z wykorzystaniem planów budżetowych | str. 91
12.1.3. Szacowanie kosztochłonności przy braku lub przy niedostatecznej dokładności danych wejściowych | str. 92

13. Mechanizmy premiowe związane z MBO | str. 93
13.1. Kadra menadżerska i MBO | str. 93
13.2. Sposoby premiowania za MBO | str. 94
13.2.1. Skale oceny celów | str. 98
13.2.2. Sposoby ważenia | str. 98
13.2.3. Specyfika krzywych premiowych dla MBO | str. 99
13.2.4. Wysokość premii, częstotliwość premiowania dla premii opartej na MBO | str. 102

14. Szczegółowe rozważania nad niektórymi mechanizmami premiowymi | str. 105
14.1. Premie dla handlowców | str. 105
14.1.1. Premie dla przedstawicieli handlowych | str. 105
14.1.2. Premie dla Regionalnego Kierownika Sprzedaży | str. 107
14.2. Premie dla pracowników produkcji | str. 109
14.3. Premie za udział w pracach projektowych | str. 110
14.4. Premie dla administracji | str. 113

15. Zasady projektowania systemów premiowych w praktyce | str. 115
15.1. Projekt prowadzony samodzielnie czy z udziałem firmy doradczej? | str. 115
15.1.1. Czego można oczekiwać od firmy doradczej | str. 117
15.1.2. Zasady współpracy z firmą doradczą przy projektowaniu systemu premiowego | str. 118
15.2. Projekt ekspercki | str. 120
15.3. Metoda pracy zespołowej | str. 120
15.3.1. Jak dobrać zespół | str. 121
15.3.2. Udział związków zawodowych w pracach nad systemem | str. 122
15.3.3. Zasada konsensusu i inne zasady | str. 123

16. System premiowy - zapisy formalne | str. 125
16.1. Opis mechanizmów premiowych | str. 125
16.2. Opis procedury naliczania premii | str. 127
16.2.1. Formatki budżetowe | str. 130
16.3. Regulamin premiowania | str. 130
16.3.1. Typy regulaminów | str. 132
16.3.2. Regulamin nagród | str. 133
16.3.3. Regulamin w ZUZP | str. 133

17. Studium przypadku | str. 135
17.1. Opis organizacji | str. 135
17.2. Definicja problemu | str. 136
17.3. Zespół i zdobywanie wiedzy | str. 136
17.4. Pierwsze i kolejne warsztaty z zespołem projektowym | str. 139
17.5. Prezentacja koncepcji wstępnej systemu | str. 140
17.6. Analiza wykonalności | str. 141
17.7. Komunikacja dla pracowników | str. 142
17.8. Podsumowanie | str. 143

Indeks | str. 145

Ukryj

Opis:

Nie ma drugiego takiego narzędzia w obszarze HR, które byłoby tak ważnym elementem oddziaływania na pracownika, a z drugiej strony użyte niewłaściwie lub niewłaściwie zaprojektowane mogłoby przynieść duże szkody i niepowetowane straty dla organizacji.

Celem publikacji jest zaprezentowanie schematu pozwalającego na samodzielne skonstruowanie lub przynajmniej świadome uczestnictwo w projektowaniu systemu premiowego. Ma ona za zadanie pomóc czytelnikom w zrozumieniu, jak działają mechanizmy premiowe i jak ich właściwa budowa pozwoli wzmocnić motywację pracowników, chroniąc interesy firmy. Konstrukcja książki i punkt widzenia przyjęty w trakcie pisania ustawiają czytelnika w pozycji osoby zarządzającej, szefa HR, osoby odpowiedzialnej za projektowanie systemu.

Szczegółowo omówiono w niej m.in.:
• funkcje systemu premiowego,
• rodzaje systemów wynagrodzeń,
• relacje między premią a płacą zasadniczą,
• premie indywidualne i premie zespołowe,
• grupy premiowe,
• krzywe premiowe,
• częstotliwość i wysokość wypłacanej premii,
• wybrane mechanizmy premiowe,
• analizy wykonalności projektowanego systemu premiowego,
• zasady projektowania systemów premiowych w praktyce.

Publikacja ta jest jedną z nielicznych polskojęzycznych pozycji dotyczących zagadnień projektowania systemów premiowych. Może zatem stanowić cenną inspirację dla osób, które samodzielnie zamierzają skonstruować system premiowy, zarządzają takim systemem, wprowadzają modyfikacje i analizują jego efektywność.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-569-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 148
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Wynagrodzenia
Kod: OFE-0966:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa